Rytíř, J.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
           jaroslav.rytir[at]centrum.cz 

Výuka od r. 2005:

Wilhelm von Humboldt: O studiu starověku, zejména starověku řeckého  (letní semestr 2010-2011)
Ikonologie Jana z Damašku od 11.3.  (letní semestr 2009-2010)
Feidiova apologie. Četba a interpretace vybraných pasáží Olympijské řeči Dióna Chrýsostoma  (zimní semestr 2009-2010)