Hill, J.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
 Pá/Fri  11,00  12,30  222  +420-221-619-391  james.hill[at]volny.cz 

Curriculum vitae, bibliografie a další údaje

Výuka od r. 2005:

Magisterský kurs "Témata v současné etice"  (zimní semestr 2011-2012)
Magisterský kurs "Témata v současné etice" - seminář  (zimní semestr 2011-2012)
Mill o svobodě  (letní semestr 2010-2011)
Preference Utilitarianism  (letní semestr 2010-2011)
The Character of Consciousness  (letní semestr 2010-2011)
Kausalita v raném novověku  (zimní semestr 2010-2011)
Kausalita v raném novověku - seminář  (zimní semestr 2010-2011)
Utilitarianism and its Critics  (zimní semestr 2010-2011)
Úvod do empirismu  (letní semestr 2009-2010)
Úvod do empirismu - seminář  (letní semestr 2009-2010)
Wittgenstein on Scepticism  (letní semestr 2009-2010)
Philosophy of Mind I  (zimní semestr 2009-2010)
Úvod do empirismu  (zimní semestr 2009-2010)
Úvod do empirismu - seminář  (zimní semestr 2009-2010)
Philosophy of Mind II - Consciousness: Contemporary Perspectives (angl.)  (letní semestr 2008-2009)
Teismus a ateismus v raném novověku  (letní semestr 2008-2009)
Teismus a ateismus v raném novověku - seminář  (letní semestr 2008-2009)
Austin  (zimní semestr 2008-2009)
Hume´s Dialogues on Natural Religion  (zimní semestr 2008-2009)
Philosophy of Mind I  (zimní semestr 2008-2009)
Descartes, Discourse (angl.)  (letní semestr 2007-2008)
Ryle and the Concept of Mind (angl.)  (letní semestr 2007-2008)
Andy Clark and the Extended Mind  (zimní semestr 2007-2008)
Hmotný svět od Descarta po Boskoviče  (zimní semestr 2007-2008)
Hmotný svět od Descarta po Boskoviče - seminář  (zimní semestr 2007-2008)
McGinn on Mind and the Imagination  (letní semestr 2006-2007)
Pojetí mysli od Descarta k Humovi  (letní semestr 2006-2007)
Pojetí mysli od Descarta k Humovi - seminář  (letní semestr 2006-2007)
Bakalářský / Diplomový seminář I  (zimní semestr 2006-2007)
Humovo Zkoumání lidského rozumu  (zimní semestr 2006-2007)
Wittgenstein's Philosophical Investigations  (zimní semestr 2006-2007)
Consciousness: Contemporary Readings (in English)  (zimní semestr 2005-2006)
Empirismus a racionalismus  (zimní semestr 2005-2006)
Empirismus a racionalismus - seminář  (zimní semestr 2005-2006)
Překladatelský seminář  (zimní semestr 2005-2006)
Wittgenstein on Certainty (in English)  (zimní semestr 2005-2006)