Lyčka, M.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
 Pá/Fri  11,00  12,00  225M  +420-221-619-356  mlycka[at]quick.cz 

Curriculum vitae, bibliografie a další údaje

Výuka od r. 2005:

Bakalářský / Diplomový seminář  (letní semestr 2010-2011)
Četba hebrejských náboženských textů  (letní semestr 2010-2011)
Hebrejština I  (letní semestr 2010-2011)
Judaismus I-II  (letní semestr 2010-2011)
Mircea Eliade: Posvátné a profánní  (letní semestr 2010-2011)
Bakalářský / Diplomový seminář  (zimní semestr 2010-2011)
Četba hebrejských náboženských textů  (zimní semestr 2010-2011)
Hebrejština I  (zimní semestr 2010-2011)
Judaismus I-II  (zimní semestr 2010-2011)
Seminář k judaismu  (zimní semestr 2010-2011)
Úvod do religionistiky  (zimní semestr 2010-2011)
Bakalářský / Diplomový seminář  (letní semestr 2009-2010)
Fenomén modlitby u Friedricha Heilera  (letní semestr 2009-2010)
Fenomenologie náboženství (I-II)  (letní semestr 2009-2010)
Hebrejština II  (letní semestr 2009-2010)
Bakalářský / Diplomní seminář  (zimní semestr 2009-2010)
Fenomenologie náboženství (I-II)  (zimní semestr 2009-2010)
Filosofická racionalizace halachy v moderní židovské orthodoxii (Josef Solovějčik)  (zimní semestr 2009-2010)
Hebrejština II  (zimní semestr 2009-2010)
Úvod do religionistiky  (zimní semestr 2009-2010)
Bakalářský / Diplomní seminář  (letní semestr 2008-2009)
Četba hebrejských náb. textů: Jehuda ha-Levi  (letní semestr 2008-2009)
Filosofie judaismu  (letní semestr 2008-2009)
Hebrejština I  (letní semestr 2008-2009)
Religionistický seminář: Rudolf Otto  (letní semestr 2008-2009)
Bakalářský / Diplomní seminář  (zimní semestr 2008-2009)
Četba hebrejských náb. textů: Jehuda ha-Levi  (zimní semestr 2008-2009)
Filosofie judaismu  (zimní semestr 2008-2009)
Hebrejština I  (zimní semestr 2008-2009)
Seminář k judaismu  (zimní semestr 2008-2009)
Úvod do religionistiky  (zimní semestr 2008-2009)
Diplomní seminář  (letní semestr 2007-2008)
Fenomenologie náboženství (I-II)  (letní semestr 2007-2008)
Hebrejština II  (letní semestr 2007-2008)
Religionistický seminář (fenomenologie)  (letní semestr 2007-2008)
Diplomní seminář  (zimní semestr 2007-2008)
Fenomenologie náboženství (I-II)  (zimní semestr 2007-2008)
Hebrejština II  (zimní semestr 2007-2008)
Seminář k judaismu: Bachja ibn Pakuda: Povinnosti srdce  (zimní semestr 2007-2008)
Úvod do religionistiky  (zimní semestr 2007-2008)
Diplomní seminář  (letní semestr 2006-2007)
Hebrejština I  (letní semestr 2006-2007)
Judaismus  (letní semestr 2006-2007)
Religionistický seminář (fenomenologie)  (letní semestr 2006-2007)
Četba hebrejských náboženských textů  (zimní semestr 2006-2007)
Diplomní seminář  (zimní semestr 2006-2007)
Hebrejština I  (zimní semestr 2006-2007)
Judaismus  (zimní semestr 2006-2007)
Seminář k judaismu  (zimní semestr 2006-2007)
Úvod do religionistiky  (zimní semestr 2006-2007)
Četba hebrejských náboženských textů  (letní semestr 2005-2006)
Diplomní seminář  (letní semestr 2005-2006)
Fenomenologie náboženství  (letní semestr 2005-2006)
Hebrejština pro religionisty II  (letní semestr 2005-2006)
Judaismus  (letní semestr 2005-2006)
Diplomní seminář  (zimní semestr 2005-2006)
Fenomenologie náboženství  (zimní semestr 2005-2006)
Hebrejština pro religionisty II  (zimní semestr 2005-2006)
Judaismus  (zimní semestr 2005-2006)
Seminář k judaismu  (zimní semestr 2005-2006)
Úvod do religionistiky  (zimní semestr 2005-2006)