Palkoska, J.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
Konzultuje 5.9. 16-17:30, 12.9. 18:30-20, 23.9. 10-11:30. jan.palkoska[at]seznam.cz 

Výuka od r. 2005:

Empiristické metafyziky  (letní semestr 2010-2011)
Empiristické metafyziky - seminář  (letní semestr 2010-2011)
Filosofie jako zrcadlo přírody?  (letní semestr 2010-2011)
Filosofie jako zrcadlo přírody? seminář  (letní semestr 2010-2011)
Matematika a fyzika pro filosofy  (letní semestr 2010-2011)
Bakalářský / diplomový seminář II  (zimní semestr 2010-2011)
Dynamické pojetí subjektivity / Empiristické metafyziky  (zimní semestr 2010-2011)
Dynamické pojetí subjektivity / Empiristické metafyziky seminář  (zimní semestr 2010-2011)
Filosofie jako zrcadlo přírody?  (zimní semestr 2010-2011)
Filosofie jako zrcadlo přírody? seminář  (zimní semestr 2010-2011)
Spinoza a Leibniz III - od 14.10.  (zimní semestr 2010-2011)
Idea a pojem mezi Descartem a Berkeleym  (letní semestr 2009-2010)
Idea a pojem mezi Descartem a Berkeleym - seminář  (letní semestr 2009-2010)
Matematika a fyzika pro filosofy  (letní semestr 2009-2010)
Spinoza a Leibniz  (letní semestr 2009-2010)
Spinoza a Leibniz - seminář  (letní semestr 2009-2010)
Leibniz - kratší texty k logice a metafysice  (zimní semestr 2009-2010)
Spinoza a Leibniz  (zimní semestr 2009-2010)
Spinoza a Leibniz - seminář  (zimní semestr 2009-2010)
Descartes and Skepticism (angl.)  (letní semestr 2008-2009)
Filosofie, věda a filosofie vědy mezi Descartem a Kantem  (letní semestr 2008-2009)
Filosofie, věda a filosofie vědy mezi Descartem a Kantem - seminář  (letní semestr 2008-2009)
Kausalita - konceptuální a ontologické aspekty II (blokový seminář)  (letní semestr 2008-2009)
Filosofie, věda a filosofie vědy mezi Descartem a Kantem  (zimní semestr 2008-2009)
Filosofie, věda a filosofie vědy mezi Descartem a Kantem - seminář  (zimní semestr 2008-2009)
Kausalita - konceptuální a ontologické aspekty  (zimní semestr 2008-2009)
Myšlení o aprioritě - tradice a současnost  (letní semestr 2007-2008)
Myšlení o aprioritě - tradice a současnost  (letní semestr 2007-2008)
Myšlení o aprioritě - tradice a současnost II  (letní semestr 2007-2008)
Pojem substance od Descarta po Huma  (letní semestr 2007-2008)
Pojem substance od Descarta po Huma - seminář  (letní semestr 2007-2008)
Bakalářský / Diplomový seminář I  (zimní semestr 2007-2008)
Myšlení o aprioritě - tradice a současnost  (zimní semestr 2007-2008)
Myšlení o aprioritě - tradice a současnost  (zimní semestr 2007-2008)
Myšlení o aprioritě - tradice a současnost I  (zimní semestr 2007-2008)
Splendeur et misere naturalismu  (zimní semestr 2007-2008)
Descartes - Odpovědi na Sedmé námitky k Meditacím  (letní semestr 2006-2007)
Heidegger a (tradiční) ontologie  (letní semestr 2006-2007)
Pyrrhónská skepse: systematická interpretace  (letní semestr 2006-2007)
Identita v čase: současné přístupy  (zimní semestr 2006-2007)
Pojem ideje mezi Descartem a Lockem  (zimní semestr 2006-2007)
Pojem ideje mezi Descartem a Lockem - seminář  (zimní semestr 2006-2007)
Empirismus a racionalismus  (letní semestr 2005-2006)
Empirismus a racionalismus - seminář  (letní semestr 2005-2006)
Eriugena - Spinoza  (letní semestr 2005-2006)
Skepticismus v současných analytických diskusích  (letní semestr 2005-2006)
Contemporary Debates on Skepticism (in English)  (zimní semestr 2005-2006)
Empirismus a racionalismus - seminář  (zimní semestr 2005-2006)