Jirsa, J.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
Konzultuje 5.9. 10-12, 13.9. 17-18, 16.9. 14-16, 22.9. 10-12. Jakub.Jirsa[at]ff.cuni.cz 

Curriculum vitae, bibliografie a další údaje

Výuka od r. 2005:

Platón o vědění a bohu  (zimní semestr 2011-2012)
Vybrané texty ze současné etiky a politické filosofie (Etika I - seminář B)  (zimní semestr 2011-2012)
Aristotelés - Etika Nikomachova - seminář A  (letní semestr 2010-2011)
Etické problémy - seminář B  (letní semestr 2010-2011)
Political philosophy of Central European dissidence  (letní semestr 2010-2011)
Vybrané problémy z etiky a politické filosofie  (letní semestr 2010-2011)
Aristotelés - Etika Nikomachova - seminář A  (zimní semestr 2010-2011)
Etické problémy - seminář B  (zimní semestr 2010-2011)
Political philosophy of dissidence  (zimní semestr 2010-2011)
Vybrané problémy z etiky a politické filosofie  (zimní semestr 2010-2011)
Etika a politická filosofie  (letní semestr 2009-2010)
Etika seminář A - Četba textů z morální fil.  (letní semestr 2009-2010)
Etika seminář B - Etické problémy  (letní semestr 2009-2010)
Pseudo- Aristotelés "O světě"  (letní semestr 2009-2010)
Ancient Ethics - Socrates and Plato  (zimní semestr 2009-2010)
Etika a politická filosofie  (zimní semestr 2009-2010)
Etika seminář A - Četba textů z morální fil.  (zimní semestr 2009-2010)
Etika seminář B - Etické problémy  (zimní semestr 2009-2010)
Epikuros, List Hérodotovi (ZAČÍNÁ 10.3.!)  (letní semestr 2007-2008)
Kapitoly z dějin politické filosofie  (letní semestr 2007-2008)
Kapitoly z dějin politické filosofie - seminář  (letní semestr 2007-2008)
Ancient Ethics  (zimní semestr 2007-2008)
Kapitoly z dějin politické filosofie  (zimní semestr 2007-2008)
Kapitoly z dějin politické filosofie - seminář  (zimní semestr 2007-2008)
Bakalářský / Diplomový seminář II  (letní semestr 2006-2007)
De partibus animalium  (letní semestr 2006-2007)
Ethical Aspects of Self-Knowledge in Plato II  (letní semestr 2006-2007)
Svoboda a rovnost: seminář k politické filosofii  (letní semestr 2006-2007)
Duše a obec: četba Démokrita a Platóna  (zimní semestr 2006-2007)
Ethical Aspects of Self-Knowledge in Plato I  (zimní semestr 2006-2007)
Překladatelský seminář I  (zimní semestr 2006-2007)