Fischerová, S.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
           fiscsaff@ff.cuni.cz 

Výuka od r. 2005:

Hésiodovy a Platónovy mýty od 3. 3. !  (letní semestr 2010-2011)
Dějiny řecké literatury  (zimní semestr 2010-2011)
Řecké lékařství a filosofie  (letní semestr 2009-2010)
Historié - techné - sofié (Vznik a proměny prozaického žánru v antickém Řecku)  (letní semestr 2008-2009)
Dějiny řecké literatury pro neřečtináře  (zimní semestr 2008-2009)
Dějiny řecké literatury pro neřečtináře - zkouška  (zimní semestr 2008-2009)
Řecké náboženství a mytologie: Pohané a křesťané v pozdní antice  (zimní semestr 2008-2009)
Historie - metahistorie - vyprávění aneb počátky a konce historiografie  (letní semestr 2007-2008)
Dějiny řecké antické literatury pro neřečtináře  (zimní semestr 2007-2008)
Literární seminář - Hippokratés: O lidské přirozenosti  (zimní semestr 2007-2008)