LEGENDA K ROZVRHU ÚFaR:

Typ kursu
Rozsah
(obecně: před lomítkem předná‘ka, za lomítkem četba, před čárkou ZS, za ní LS)
Místnosti
Ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu.2 x 2/2 = 2 h. předná‘ka a 2 h. četba v ZS i LS
*** = četba, viz příslu‘nou předn.
217, 221, 225 M, 225 V = 2. patro hlavní budovy FF UK, nám. J. Palacha, Praha 1
2/-, -/- = 2 h. předná‘ka v ZS
131 = velká aula ve sníženém prvním patře hlavní budovy FFUK, nám. J. Palacha, Praha 1
-/2, -/- = 2 h. četba v ZS
Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Dp) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu.
-/-, 2/- = 2 h. předná‘ka v LS
 
C208, C342 = místnost v budově FF v Celetné ul. 20, Praha 1
Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.
-/-, -/2 = 2 h. četba v LS
FHS UK - Jinonice = učebna (č. #6002) Fakulty humanitních studií (metro B "Jinonice"; vchod z vnitřního půlkruhu "hnědo-bíle pruhované" budovy na kopci)
2/-,2/- = 2 h předná‘ka v ZS i LS
CTS = Centrum teoretických studií, Husova ul., Praha 1

PŘEVODNÍ TABULKA KÓDŮ MEZI ROZVRHEM A STUDIJNÍM PLÁNEM

FILOSOFIE RELIGIONISTIKA
101. FIL011002-02 104. REL011002-02
103. FIL011004-02 105. REL011003-02
104. FIL011005-02 106. REL011004-02
110. FIL011006-02 107. REL011005-02
111. FIL011007-02 109. REL011006-02
112. FIL011012-02 110. REL011007-02
113. FIL011013-02 111. REL011008-02
118. FIL011011-02 114. REL011017-02
121. FIL011008-02 121. REL011012-02
122. FIL011009-02 122. REL011013-02
123. FIL011010-02 124. REL011014-02
201. FIL022001-02 125. REL011015-02
204. FIL022003-02 126. REL011016-02
210. FIL022004-02 141. REL011009-02
211. FIL022005-02 142. REL011010-02
212. FIL022007-02 144. REL011011-02
213. FIL022008-02 152. REL011019-02
221. FIL022006-02 204. REL022002-02
222. FIL022011-02 205. REL022003-02
223. FIL022012-02 206. REL022004-02
242. FIL022014a-02 207. REL022005-02

209. REL022009-02
210. REL022010-02
211. REL022006-02
221. REL022011a-02
222. REL022008-02
223. REL022011b-02
224. REL022011c-02
225. REL022011d-02
226. REL022011e-02
230. REL022014-02
250. REL022015a-02


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 09.09.2002