KLASIFIKACE KNIHOVNÍHO FONDU

A - SLOVNÍKY 
A1 
naučné slovníky, encyklopedie 
A2
jazykové slovníky, mluvnice
B - FILOSOFIE - PŘÍRUČKY, DĚJINY, SYSTEMATIKA
B0
filosofické slovníky a encyklopedie
B1
úvody, průvodce, příručky 
B2
obecné dějiny filosofie, přehledy 
B3
vybrané filosofické obory 
B3.1 
etika 
B3.2 
estetika 
B3.3 
logika 
B3.4 
filosofie mysli 
B3.5 
filosofie vědy 
B3.6 
filosofie práva 
B3.7 
politická filosofie 
B3.8 
filosofie přírody 
B3.9 
filosofie jazyka
B3.10 
epistemologie 
B3.11 
metafyzika 
B3.12 
filosofie dějin
C - ANTIKA
C0
slovníky, encyklopedie, příručky
C1
autoři
C2
dějiny, školy a obory
C2.0
dějiny filosofie
C2.1
předsokratovci
C2.2
platonismus
C2.3
novoplatonismus
C2.4
aristotelismus
C2.5
stoicismus
C2.6
epikureismus
C2.7
skepticismus
C2.8
sokratici a kynici
C2.9
helénistická filosofie
C2.10
řecké náboženství
C2.11
římské náboženství
C2.12
literatura
C2.13
historie
C2.14
různé
C2.15
gnose
D - STŘEDOVĚKÁ A RENESANČNÍ FILOSOFIE 
D0
obecné přehledy 
D1
patristika (autoři; v pořadí 1-opera omnia, 2-edice jednotlivých děl, 3-překlady, 4-o autorovi) 
D1.0
patristika - ostatní monografie a sekundární díla
D2
středověk latinský a řecký (autoři; v pořadí 1-opera omnia, 2-edice jednotlivých děl, 3-překlady, 4-o autorovi) 
D2.0
středověk latinský a řecký - ostatní monografie a sekundární díla
D3 
středověk arabský a židovský (autoři; v pořadí 1-opera omnia, 2-edice jednotlivých děl, 3-překlady, 4-o autorovi) 
D3.0
středověk arabský a židovský - ostatní monografie a sekundární díla
D4
renesance (autoři; v pořadí 1-opera omnia, 2-edice jednotlivých děl, 3-překlady, 4-o autorovi) 
D4.0
renesance - ostatní monografie a sekundární díla
E - NOVOVĚKÁ FILOSOFIE 
E0 
obecné přehledy 
E1 
raný novověk 
E2 
pozdější novověk
F - FILOSOFIE 19. STOLETÍ 
F0 
obecné přehledy 
F1 
německá 
F2 
anglosaská 
F3 
francouzská 
F4 
ostatní 
G - FILOSOFIE 20. STOLETÍ 
G0 
obecné přehledy 
G1 
kontinentální 
G2 
anglosaská 
H - FILOSOFIE NA ÚZEMÍ ĆECH A SLOVENSKA 
H0 
obecné přehledy 
H1 
doba před 1. republikou 
H2 
období po vzniku 1. republiky 
CH - JINÉ VĚDY 
CH1
přírodní vědy
CH2 
psychologie 
CH3 
sociologie 
CH4 
ekologie, životní prostředí 
CH5 
kultura, umění, vzdělání 
CH6 
informační věda, bibliografie 
CH7 
gender studies
I - RELIGIONISTIKA 
I1
slovníky, encyklopedie, příručky
I2
úvody
I3
dějiny náboženství 
I4
dějiny oboru, metodologie
I5
komparativní religionistika 
I6
antropologie náboženství 
I7
sociologie náboženství 
I8
psychologie náboženství 
I9
fenomenologie náboženství 
I10
filosofie náboženství 
I11
různé
J - PRAVĚKÁ A KMENOVÁ NÁBOŽENSTVÍ
J0
příručky, obecné přehledy, souhrnné práce
J1
pravěká náboženství
J2
Asie
J3
Afrika
J4
Amerika
J5
Austrálie a Oceánie
K - STAROVĚKÁ NÁBOŽENSTVÍ

(Řekové viz C 2.10,
Římané viz C 2.11)
K0
obecné přehledy, dějiny
K1
EVROPA 
K1.0
příručky, obecné přehledy, souhrnné práce
K1.1
Thrákové
K1.2
Keltové
K1.3
Germání
K1.4
Slovani
K1.5
Baltové
K1.6
Ugrofínové a Laponci
K2
Blízký východ a severní Afrika
K2.0
příručky, obecné přehledy, souhrnné práce
K2.1
Egypt
K2.2
Mezopotámie
K2.3
Syropalestina a punská Afrika
K2.4
Malá Asie
K2.5
Arábie
K2.6
Irán
K2.7
srovnávací studie
K3
předkolumbovská Amerika
K4
ostatní starověká náboženství
L - JUDAISMUS L0
příručky
L1
dějiny
L2
Bible
L3
Mišna a Talmud
L4
filosofie a reflexe judaismu
L5
mystika
L6
liturgie
L7
náboženská praxe
L8
různé
M - KŘESŤANSTVÍ
M0
příručky, slovníky, encyklopedie
M1
biblistika
M1.1
Bible
M1.2
příručky, slovníky, úvody
M1.3
biblické komentáře
M2
Ježíš, christologie
M3
církevní dějiny
M4
ekumenismus, křesťanské církve a jejich vzájemné vztahy
M5
významné postavy křesťanství
M6
systematická teologie, dogmatika
M7
křesťanská etika, morální teologie
M8
křesťanské sociální myšlení, křesťanství a politika
M9
křesťanská spiritualita, mystika
M10
liturgie, svátosti
M11
kritika křesťanství
M12
varia
N - ISLÁM
N0
příručky, slovníky, encyklopedie
N1
dějiny
N2
Korán a další díla klasického islámu
N3
regionální islámská problematika
N4
islámská filosofie a mystika
N5
moderní islám (včetně islamismu, fundamentalismu apod.)
N6
varia
P - INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ
P0
příručky (slovníky, encyklopedie, bibliografie)
P1
Indie (obecné přehledy, kulturní dějiny, historie)
P2
džinismus
P3
hinduismus (úvody, přehledy, mytologie, dharmašástry)
P4
védismus (samhity, bráhmany, áranjaky, védánga)
P5
upanišady
P6
eposy
P6.1
Rámájana
P6.2
Mahábhárata
P6.3
Bhagavadgítá
P7
purány
P8
višnuismus
P9
šivaismus
P9.1
šivaismus kašmírský
P10
šaktismus, tantrismus, jóga
P11
bhakti a santové
P12
sikhismus
P13
neohinduismus
P14
filosofie
P15
antropologie, sociologie (lidový hinduism., kmenová náb. kastovní systém)
P16
rituály, svátky, poutě
P17
umění a architektura
P18
literatura (dějiny, čítanky, nenáboženská literatura)
P19
varia
Q - BUDDHISMUS
Q0
příručky (slovníky, encyklopedie, bibliografie)
Q1
obecné přehledy, dějiny, čítanky
Q2
Buddha
Q3
Pálijský kánon
Q4
raný buddhismus
Q5
mahájánový buddhismus
Q5.1
tantrický buddhismus indický
Q6
tibetský buddhismus
Q7
théravádový buddhismus (Šrí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Kambodža)
Q8
buddhismus východní Asie (Čína, Korea, Japonsko, Vietnam)
Q9
buddhistická praxe
R - NÁBOŽENSTVÍ DÁLNÉHO VÝCHODU
R0
obecné přehledy a příručky (slovníky, encyklopedie, bibliografie)
R1
konfucianismus
R2
taoismus
R3
šintoismus
S - NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ, OKULTISMUS A ESOTERIKA
S0
příručky
S1
dějiny
S2
texty


STRUKTURA SIGNATUR

třída (podle klasifikace 3-písmenná zkratka příjmení autora  pořadové číslo  a,b,c... (odpovídá počtu výtisků a to i v jiném vydání nebo jazyce)
3-písmenná zkratka příjmení osoby, o níž je kniha + . + 1-písmenná zkratka příjmení autora 

Obecně platí:
. (tečka) + 0 (nula) = obecné dějiny (C0 - obecné přehledy antické filosofie, G2.0 = obecné přehledy anglosaské filosofie)
. (tečka) + 1 písmeno = "o něm" (Pat.K = Kohákova kniha o Patočkovi)
. (tečka) + 1 (č. 1) = antologie k danému období, třídě (C1.1 = antologie k předsókratovskému období)

- zvláštní zápis mají souborná nebo kritická vydání velkých autorů:za zkratkou příjmení je v tom případě 1-písmennou zkratka příjmení editora (Kie-H = edice Kierkegaard's writings od H.V. Honga a E.H. Hongové)

PŘÍKLADY:
H2 - Pat.K - 1, a  H2 -  Pat.K -  , a 
Kohák, E.: Jan Patočka - filosofický životopis  Filosofie česká po 1. republice  Kohákova kniha o Patočkovi  v naší knihovně 1. titul o Patočkovi od autora začínajícího na "K"  kniha má 1 duplikát 
B3.1-Glu-2/1,a-u B3.1 -  Glu -  2 /1 a-u
Gluchman,V. (ed.): Dejiny etiky. [D.] 1, (starovek až začiatok novoveku)  Etika editor V. Gluchman
druhý titul od Gluchmana v knihovně a první svazek ze souboru
kniha má 19 duplikátů
F4 - Kie - H/7, a  F4 -  Kie - H  /7  , a 
Kierkegaard, S.: Philosophical fragments (edice Kierkegaard's writings, sv. 7)  Filosofie 19, stol. v ostatních zemích  souborné vydání Kierkegaardových spisů od Hongových  sedmý svazek edice  kniha má 1 duplikát 
G2.0 - War - 1  G2.0 -  War - 
Warnock, G.J.: English philosophy since 1900  Obecné přehledy o současné anglosaské filosofii  autor G. J. Warnock  první titul od War v knihovně 


Knihovna  filosofie a religionistiky Domovská stránka Aktualizováno: 9.2.2004