ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2005/2006

Zobrazit kursy: vše | filosofie | religionistika | výběrové | společný základ.  Seřadit podle: přednášejícího | času | místnosti
A B C Č D F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Z
Pozn.: tučným písmem jsou zvýrazněny skeletové kursy FILOSOFIE; ve žlutých polích jsou kursy RELIGIONISTIKY; v šedých polích jsou kurzy jiných kateder.
  Přednášející Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost Kód
Antalík, D.Náboženství antického Říma 2/-,2/-čt10,5012,25217 114,121,221
Antalík, D.Náboženství Keltů 2/-,2/-út17,3019,05217 121,221
Antalík, D.Náboženství Syropalestiny 2/-,2/-út12,3014,05225V Výběrový kurs
Antalík, D.Úvod do dějn náboženství 2/-,2/-čt12,3014,05217 111,211
Benyovszky, L.Schellingova filosofie zjevení a problém počátku II -/-,2/-po15,5017,25217 
Beran, O. - Peregrin, J.Četba a výklad Heideggerova Unterwegs zur Sprache -/-,-/2po10,5012,25C208 Výběrový kurs
Čapek, J.Action et situation (in French) 2/-,2/-10,5012,25C208 Výběrový kurs
Čapek, J.Účel a prostředek 2/-,2/-9,1010,45C208 113,213, Fil.19. a 20.st.
Čapek, J. - Švec, O.Účel a prostředek - četba -/2,-/2čt9,1010,45225V 113,213, Fil.19. a 20.st.
Diaconu, M. - Novotný, K.Geschichte der phänomenologischen Ästhetik (in Germain; from Feb. 23rd) -/-,2/-čt16,4019,50FHS-uč.5022 Výběrový kurs
Diaconu, M. - Novotný, K.Sinnesanthropolgie (in Germain; from Feb. 24th) -/-,2/-13,2016,30FHS-uč.5021 Výběrový kurs
Dvořák, P.Modalities in Logic and Metaphysics (angl.) 1/1,1/1čt17,3019,05225V Výběrový kurs
Dvořák, P. - Karfíková, L.Středověká filosofie 1/1,1/1čt15,5017,25217 111.,211., Středověká fil.
Hagedorn, L.Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie (in German) -/-,1/1po17,0018,30Jilská 1,124a Výběrový kurs
Hagedorn, L.Martin Heidegger, Was heißt Denken? (in German) -/-,1/1út17,0018,30Jilská 1,124a Výběrový kurs
Halík, T.Filosofie náboženství 2/-,2/-čt14,1015,45131 SZFS0003, 107,207
Halík, T.Křesťanství 2/-,2/-út15,5017,25131 122,223
Halík, T.Sociologie náboženství 2/-,2/-čt10,5012,25131 109,209
Hauser, M.Adorno 1/1,1/1út15,5017,25C208 Výběrový kurs
Holba, J.Buddhismus 2/-,2/-9,1010,45217 126,226
Holba, J.Diamantová sútra -/-,-/2st9,1010,45217 141,142,222
Holba, J.Sanskrt II -/2,-/2út9,1010,45225V Výběrový kurs
Chlup, R.Posvátno a násilí -/-,-/2st14,1015,45225V 230
Chlup, R.Řecká četba -/2,-/215,5017,25221 Výběrový kurs
Chlup, R.Řecké náboženství 2/-,2/-po10,5012,25217 114,121,127,221
Chlup, R.Řečtina I (tip: program-fonty-makra) -/2,-/213,2014,55209 Kurs řečtiny (F), Výběrový kurs (R)
Chlup, R.Řečtina II -/2,-/2st10,5012,25225V Řec.fil.četba (F), Výběrový kurs (R)
Chlup, R.Seminář k úvodu do religionistiky -/-,1/1po17,3019,05217 105.
Jajtner, T. - Halík, T.English Religious Thought from the Reformation until J.H.Newman (in English) -/-,-/2st9,1010,45C208 Výběrový kurs
Karásek, J.Kantova teorie idejí -/-,-/2st10,5012,25217 Výběrový kurs
Karásek, J.Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii 2/-,2/-čt14,3016,05C208 112,212, Novověká fil., Mgr.kurs I
Karásek, J.Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii - seminář -/2,-/212,3014,05C208 112,212, Novověká fil., Mgr.kurs I
Karfík, F.Platónův Timaios a helénistická věda -/-,1/1út14,1015,45225V Výběrový kurs
Karfík, F. - Rukriglová, D.Překladatelský seminář -/-,-/2st15,5017,25C208 Překladatelský seminář II.
Karfík, F. - Hladký, V.Rozdíly mezi Platónem a Aristotelem podle Gemista Pléthóna (kurs začíná 27.2.) -/-,-/2po17,3019,05225V Řec. fil. četba, Výběrový kurs
Karfíková, L. - Palkoska, J.Eriugena - Spinoza -/-,-/2čt17,3019,05217 103.,Lat.fil.četba
Karfíková, L. - Kranát, J.Jan Patočka - Lektüre seiner Texte auf Deutsch oder Englisch -/-,-/2po15,1016,45ETF-uč. S2 Erasmus (kurs na ETF)
Karfíková, L. - Dvořák, P.Středověká filosofie 1/1,1/1út15,5017,25225V 111.,211., Středověká fil.
Kliková, A.Hermeneutika textu a svět jako text -/-,-/2po10,3012,00PřF-uč. P26 Výběrový kurs
Kohák, E.Člověk, dějiny, smysl 2/-,2/-út17,3019,05131 SZFS0004
Kolář, P.Kapitoly z analytické metafyziky 2/-,2/-10,5012,25217 123.,223.,Analytická fil.
Kolář, P.Kapitoly z analytické metafyziky-seminář -/2,-/212,3014,05217 123.,223.,Analytická fil.
Kolman, V.Logika 1/1,1/1po13,2015,45131 101.,201.
Kolman, V.Rozšiřující cvičení z logiky -/2,-/2po11,4013,15131 Výběrový kurs
Kouba, PavelPolitická filosofie 2/-,2/-st12,3014,05217 121,221,Etika a polit.fil.
Kouba, PavelPolitická filosofie - seminář -/2,-/2st15,5017,25217 121,221,Etika a polit.fil.
Kratochvíl, Z.Předsókratici 2/-,2/-út10,5012,25225V Výběrový kurs
Kratochvíl, Z.Řecké obrázky II 2/-,2/-út15,5017,25217 Výběrový kurs
Kratochvíl, Z.Uvedení k filosofii 2/-,2/-st9,1010,45131 SZFS0002
Lyčka, M.Četba hebrejských náboženských textů -/-,-/212,3014,05225V 141,142,222
Lyčka, M.Diplomní seminář -/2,-/2po14,0015,30225V 152.
Lyčka, M.Fenomenologie náboženství 2/-,2/-10,5012,25225V 106,206
Lyčka, M.Hebrejština pro religionisty II -/2,-/2po10,0011,35225V Výběrový kurs
Lyčka, M.Judaismus 2/-,2/-po8,209,55225V 124,224
Mráz, M.Aristotelés 2/-,2/-út9,1010,45217 110,210, Antická fil.
Mráz, M.Aristotelés-četba -/2,-/2út10,5012,25217 110,210, Antická fil.
Mráz, M.Četba vybraných Aristotelových textů -/-,1/19,1010,45225V Výběrový kurs
Novotný, J. - Benyovszky, L.Heidegger: „Die Grundprobleme der Phänomenologie“ -/-,-/2čt11,4013,15FHS-uč.6021 Výběrový kurs
Novotný, K.Fenomenologické redukce -/2,-/214,1015,45217 Výběrový kurs
Palkoska, J.Empirismus a racionalismus 2/-,2/-st12,3014,05225V 112.,212, Novověká fil.
Palkoska, J.Empirismus a racionalismus - seminář -/2,-/2čt12,3014,05225V 112,212, Novověká fil.
Palkoska, J.Skepticismus v současných analytických diskusích (on-line) -/2,-/2st9,1010,45225V Výběrový kurs
Peregrin, J.Kapitoly ze současné (zejména analytické) filosofie 2/-,2/-st10,5012,25131 SZFS0011
Peregrin, J.Problémy filosofie jazyka -/-,1/1st14,1015,45C208 Výběrový kurs
Petříček, M.Myšlení obrazem 1/1,1/1st16,3018,05FAMU, uč.U2 Výběrový kurs
Petříček, M. - Galuška, O.Základní texty filosofie 20. století -/2,-/2út12,3014,05217 Magisterský kurs I, Výběrový kurs
Petříček, M.Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie 2/-,2/-po12,3014,05217 Magisterský kurs I, Výběrový kurs
Polívka, J.Fenomenologická filosofie 2/-,2/-čt9,1010,45217 122,222
Polívka, J.Fenomenologická filosofie - seminář -/2,-/2čt10,5012,25225V 122,222
Rezek, P.Aristotelés: De interpretatione 2/-,2/-st14,1015,45217 Výběrový kurs
Rezek, P.Aristotelés: De interpretatione - seminář -/2,-/2st15,5017,25225V Výběrový kurs
Rukriglová, D.Význačné postavy arabské a židovské falsafy 2/-,2/-út9,1010,45C208 Výběrový kurs
Rukriglová, D.Význačné postavy arabské a židovské falsafy - četba -/2,-/2út10,5012,15C208 Výběrový kurs (F), 141,142,222(R)
Savile, A.Questions in Epistemology (in English) -/-,2/-út17,3019,05225V Výběrový kurs
Savile, A.Spinoza's Ethics (in English) -/-,2/-st17,3019,05217 Výběrový kurs
Sobotka, M. - Horvát, A.Schiller k estetizaci společnosti -/-,1/1po15,5017,25C208 Výběrový kurs
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy Fenomenologie 2/-,2/-po14,1015,45217 112.,212.,Novověká fil.
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy Fenomenologie - četba -/2,-/2út14,1015,45217 112.,212.,Novověká fil.
Starý, J.Četba k severskému náboženství -/2,-/2po15,5017,25221 141,222
Špinka, Š. - Kouba, PavelBakalářský seminář II. / Diplomový seminář II. -/-,-/2čt16,1017,45C208 118.,242.-Bak./Dipl. sem.
Špinka, Š. - Čapek, J.Blaženost, jednání a rozumnost u Aristotela -/2,-/2čt14,1015,45225V Výběrový kurs
Špinka, Š.Obrat k logu a připodobnění bohu - diskusní seminář -/2,-/2st17,3019,05225V 110,210, Antická fil.
Špinka, Š.Platón - Erós, duše a řeč -/2,-/214,1015,45225V 110,210, Antická fil.
Špinka, Š.Platón - Obrat k logu a připodobnění bohu 2/-,2/-st12,3014,05131 110,210, Antická fil.
Thein, K.Cicero: O přirozenosti bohů 1/1,1/1st10,5012,25225V Výběrový kurs
Thein, K.O lidské přirozenosti 2/-,2/-čt12,3014,05131 SZFS0009
Thein, K.Rozum a smysly: Problém vrozených idejí 1/1,1/1čt15,5017,25225V Výběrový kurs
Tretera, I.Bergson a filosofie existence (Heidegger, Sartre, Marcel ..) 2/-,2/-čt14,1015,45217 Výběrový kurs
Tretera, I.Dějiny filozofie 2/-,2/-st14,1015,45131 SZFS0006
Zuska, V.Estetika v kontextu filosofie 2/-,2/-po15,5017,25131 SZFS0010

ARCHIV: 2004/05: LS, ZS 2003/04: LS, ZS 2002/03: LS, ZS 2001/02: LS, ZS 2000/01: LS, ZS 1999/00: LS, ZS

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 30.8.2011 17:15