ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2005/2006

Zobrazit kursy: vše | filosofie | religionistika | výběrové | společný základ.  Seřadit podle: přednášejícího | času | místnosti
A B C Č D F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Z
Pozn.: tučným písmem jsou zvýrazněny skeletové kursy FILOSOFIE; ve žlutých polích jsou kursy RELIGIONISTIKY; v šedých polích jsou kurzy jiných kateder.
  Přednášející Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost Kód
Adámek, P. - Petříček, M.Filosofie jazyka od Locka po Wittgensteina 1/1,-/-st10,5012,25C208 Výběrový kurs
Antalík, D.Náboženství antického Říma 2/-,2/-čt10,5012,25217 114,121,221
Antalík, D.Náboženství Keltů (on-line) 2/-,2/-út17,3019,05217 121,221
Antalík, D.Náboženství Syropalestiny 2/-,2/-út12,3014,05225V Výběrový kurs
Antalík, D.Úvod do dějn náboženství 2/-,2/-čt12,3014,05217 111,211
Benyovszky, L.Schellingova filosofie zjevení a problém počátku I. 2/-,-/-po15,5017,25217 Výběrový kurs
Čapek, J.Action et situation (in French) (on-line) 2/-,2/-10,5012,25C208 Výběrový kurs
Čapek, J.Účel a prostředek (on-line) 2/-,2/-st9,1010,45217 113,213, Fil.19. a 20.st.
Čapek, J.Účel a prostředek - četba -/2,-/2čt9,1010,45225V 113,213, Fil.19. a 20.st.
Dvořák, P.Modalities in Logic and Metaphysics (in English) (on-line) 1/1,1/1čt17,3019,05225V Výběrový kurs
Dvořák, P. - Karfíková, L.Středověká filosofie (on-line) 1/1,1/1čt15,5017,25217 111,211, Středověká fil.
Hagedorn, L.Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (in German) 1/1,-/-po17,0018,30Jilská 1,124a Výběrový kurs
Hagedorn, L.Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes (in German) 1/1,-/-út17,0018,30Jilská 1,124a Výběrový kurs
Halík, T.Filosofie náboženství 2/-,2/-čt14,1015,45131 SZFS0003, 107,207
Halík, T.Křesťanství 2/-,2/-út15,5017,25131 122,223
Halík, T.Sociologie náboženství 2/-,2/-čt10,5012,25131 109,209
Halík, T. - Chlup, R. - Lyčka, M.Úvod do religionistiky (on-line) -/2,-/-po17,3019,05217 104,204
Hauser, M.Adorno (on-line) 1/1,1/1út15,5017,25C208 Výběrový kurs
Hill, J.Consciousness: Contemporary Readings (in English) (on-line) 2/-,-/-po17,3019,05225V Výběrový kurs
Hill, J.Empirismus a racionalismus (on-line) 2/-,2/-st12,3014,05225V 112,212, Novověká fil.
Hill, J. - Palkoska, J.Empirismus a racionalismus - seminář -/2,-/2čt12,3014,05225V 112,212, Novověká fil.
Hill, J. - Rukriglová, D.Překladatelský seminář (on-line) -/2,-/-st17,3019,05C208 Překladatelský seminář I.
Hill, J.Wittgenstein on Certainty (in English) (on-line) -/2,-/-12,3014,05409 Výběrový kurs
Holba, J.Buddhismus (on-line) 2/-,2/-9,1010,45217 126,226
Holba, J.Sanskrt II (on-line) -/2,-/2út9,1010,45225V Výběrový kurs
Chlup, R.Rituální jednání (on-line) -/2,-/-st17,0020,00 Výběrový kurs
Chlup, R.Řecká četba -/2,-/215,5017,25221 Výběrový kurs
Chlup, R.Řecké náboženství (on-line) 2/-,2/-po10,5012,25217 114,121,127,221
Chlup, R.Řečtina I (tip: program-fonty-makra) (on-line) -/2,-/213,2014,55209 Kurs řečtiny (F), Výběrový kurs (R)
Chlup, R.Řečtina II -/2,-/2st14,1015,45221 Řec.fil.četba (F), Výběrový kurs (R)
Karásek, J.Elementární filosofie a její kritika -/2,-/29,1010,45C208 Výběrový kurs
Karásek, J.Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii 2/-,2/-čt15,5017,25131 112,212, Novověká fil., Mgr.kurs I
Karásek, J.Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii - seminář -/2,-/212,3014,05C208 112,212, Novověká fil., Mgr.kurs I
Karfík, F. - Thein, K.Bakalářský seminář I. / Diplomový seminář I. -/2,-/-st14,1015,45C208 118,242, Bak.,Dipl. sem.
Karfík, F. - Rukriglová, D.Ibn Gabriol (Avicebron), Fons vitae (on-line) -/2,-/-st15,5017,25C208 103,Lat.fil.četba, Výběrový kurs
Karfík, F.Kritika a recepce Platónova Timaia u Aristotela a ve Staré Akademii 1/1,-/-út14,1015,45225V Výběrový kurs
Karfíková, L. - Kouba, PavelSeminář pro doktorandy -/2,-/-čt15,5017,25C208 ** PROBĚHNE: 15.12., 22.12., 5.1.
Karfíková, L. - Dvořák, P.Středověká filosofie (on-line) 1/1,1/1út15,5017,25225V 111,212, Středověká fil.
Kohák, E.Člověk, dějiny, smysl (on-line) 2/-,2/-út17,3019,05131 SZFS0004
Kolář, P.Kapitoly z analytické metafyziky (on-line) 2/-,2/-10,5012,25217 123,223, Analytická fil.
Kolář, P.Kapitoly z analytické metafyziky-seminář -/2,-/212,3014,05217 123.,223., Analytická fil.
Kolman, V.Logika 1/1,1/1po14,1015,45131 101,201
Kolman, V.Rozšiřující cvičení z logiky -/2,-/2po12,3014,05131 Výběrový kurs
Komárek, S.Obraz člověka v dílech významných biologů a lékařů 19.a 20.stol. I 2/-,-/-st19,1020,45217 Výběrový kurs
Kouba, PavelPolitická filosofie (on-line) 2/-,2/-st12,3014,05217 121,221, Etika a polit.fil.
Kouba, PavelPolitická filosofie - seminář -/2,-/2st15,5017,25217 121,221, Etika a polit.fil.
Kratochvíl, Z.Předsókratici 2/-,2/-út10,5012,25225V Výběrový kurs
Kratochvíl, Z.Řecké obrázky II 1/1,1/1st10,5012,25225V Výběrový kurs
Kratochvíl, Z.Uvedení k filosofii 2/-,2/-st9,1010,45131 SZFS0002
Lyčka, M.Diplomní seminář -/2,-/-po13,2014,55225V 152,250
Lyčka, M.Fenomenologie náboženství 2/-,2/-10,5012,25225V 106,206
Lyčka, M.Hebrejština pro religionisty II -/2,-/2po10,0011,35225V Výběrový kurs
Lyčka, M.Judaismus 2/-,2/-po8,209,55225V 124,224
Lyčka, M.Seminář k judaismu (on-line) -/2,-/-12,3014,05225V 141,142,222
Mesnjankina, I.Ruská idea a její proměny 2/-,2/-st12,3014,05C208 Výběrový kurs
Mráz, M.Aristotelés 2/-,2/-út9,1010,45217 110,210, Antická fil.
Mráz, M.Aristotelés-četba -/2,-/2út10,5012,25217 110,210, Antická fil.
Mráz, M.Řecké minimum 2/-,-/-9,1010,45225V 104.,204.
Novotný, K. - Takacs, L.Fenomenologické redukce -/2,-/214,1015,45217 Výběrový kurs
Palkoska, J.Contemporary Debates on Skepticism (in English) (on-line) -/2,-/-st9,1010,45225V Výběrový kurs
Peregrin, J.Kapitoly ze současné (zejména analytické) filosofie 2/-,2/-st10,5012,25131 SZFS0011
Peregrin, J.Úvod do analytické filosofie (on-line) 2/-,-/-st10,5012,25131 Výběrový kurs
Petříček, M.Myšlení obrazem 1/1,1/1st16,3018,05FAMU, uč.U2 Výběrový kurs
Petříček, M.Úvod do filosofického myšlení se zvláštním přihlédnutím k 20. století 2/-,2/-st19,5021,25FAMU, uč.U2 Výběrový kurs
Petříček, M.Základní texty filosofie 20. století (on-line) -/2,-/2út12,3014,05217 Magisterský kurs I, Výběrový kurs
Petříček, M.Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie 2/-,2/-po12,3014,05217 Magisterský kurs I, Výběrový kurs
Pivoda,T.Filosofie filmu - Deleuzova filmová "ontologie" -/2,-/-st17,3019,05217 Výběrový kurs
Polívka, J.Fenomenologická filosofie 2/-,2/-čt9,1010,45217 122,222
Polívka, J.Fenomenologická filosofie - seminář -/2,-/2čt10,5012,25225V 122,222
Rezek, P.Aristotelés: De interpretatione 2/-,2/-st14,1015,45217 Výběrový kurs
Rezek, P.Aristotelés: De interpretatione - seminář -/2,-/2st15,5017,25225V Výběrový kurs
Rukriglová, D.Význačné postavy arabské a židovské falsafy (on-line) 2/-,2/-út9,1010,45C208 Výběrový kurs (F,R)
Rukriglová, D.Význačné postavy arabské a židovské falsafy - četba -/2,-/2út10,5012,15C208 Výběrový kurs (F), 141,142,222(R)
Sepp, H. R.Husserls Reduktion und ihre Kritiker (in German) 2/-,-/-25.11.26.11.FHS-Hůrka Výběrový kurs
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy Fenomenologie 2/-,2/-po14,1015,45217 112.,212., Novověká fil.
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy Fenomenologie - četba -/2,-/2út14,1015,45217 112.,212., Novověká fil.
Starý, J.Četba k severskému náboženství -/2,-/2čt8,209,55221 141,222
Starý, J. - a kol.Věštba a proroctví v archaických kulturách 2/-,-/-čt17,3019,05C208 Výběrový kurs
Špinka, Š. - Čapek, J.Blaženost, jednání a rozumnost u Aristotela (on-line) -/2,-/2čt14,1015,45225V Výběrový kurs
Špinka, Š.Obrat k logu a připodobnění bohu - diskusní seminář (on-line) -/2,-/2st17,3019,05225V 110,210, Antická fil.
Špinka, Š.Platón - Erós, duše a řeč (on-line) -/2,-/214,1015,45225V 110,210, Antická fil.
Špinka, Š.Platón - Obrat k logu a připodobnění bohu 2/-,2/-st12,3014,05131 110,210, Antická fil.
Thein, K.Cicero: O přirozenosti bohů (on-line) 1/1,1/1st10,5012,25225V Výběrový kurs
Thein, K.O lidské přirozenosti 2/-,2/-čt12,3014,05131 SZFS0009
Thein, K.Rozum a smysly: Problém vrozených idejí (on-line) 1/1,1/1čt15,5017,25225V Výběrový kurs
Tretera, I.Bergson a filosofie existence (Heidegger, Sartre, Marcel ..) 2/-,2/-čt14,1015,45217 Výběrový kurs
Tretera, I.Dějiny filozofie 2/-,2/-st14,1015,45131 SZFS0006
Zuska, V.Estetika v kontextu filosofie 2/-,2/-po15,5017,25131 SZFS0010

ARCHIV: 2004/05: LS, ZS 2003/04: LS, ZS 2002/03: LS, ZS 2001/02: LS, ZS 2000/01: LS, ZS 1999/00: LS, ZS

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 30.8.2011 17:15