ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2006/2007

Zobrazit kursy: vše | filosofie | religionistika | výběrové | společný základ.  Seřadit podle: přednášejícího | času | místnosti
A B C Č D F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Z
Pozn.: tučným písmem jsou zvýrazněny skeletové kursy FILOSOFIE; ve žlutých polích jsou kursy RELIGIONISTIKY; v šedých polích jsou kurzy jiných kateder.
  Přednášející Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost Kód
Antalík, D.Četba foinických inskripcí I.výběrový kurs-/2,-/-st10,5012,25C208 ARL100075
Antalík, D.Náboženství GermánůStarší evrop. náb. tradice2/-,2/-čt14,1015,45225V ARL100072
Antalík, D.Semitské konstanty ve foinickém náboženstvívýběrový kurs-/2,-/-st12,3014,55C208 ARL100073
Antalík, D.Úvod do dějn náboženstvíDějiny náb.2/-,2/-čt12,3014,05217 ARL100008
Barabas, M. - Hill, J.Bakalářský / Diplomový seminář Ibak. / dipl. seminář-/2,-/-st17,3019,05225V AFS100197, AFS400007
Barabas, M.Etika (on-line)etika a polit. fil.2/-,2/-st15,5017,25217 AFS100047, AFS100008
Barabas, M.Etika - seminář (pro 1. a 2.roč.)etika a polit. fil.-/2,-/2po12,3014,05C208 AFS100047, AFS100008
Barabas, M.Etika - seminář (pro vyšší ročníky)etika a polit. fil.-/2,-/2po14,1015,45C208 AFS100047, AFS100008
Benyovszky, L.Husserl: Logická zkoumání I - četbavýběrový kurs na FHS-/2,-/-út16,4018,10FHS, uč. 6022 
Benyovszky, L.Seminář k interpretacím bytí z času Ivýběrový kurs-/2,-/-po12,3014,05218 AFS100283
Čapek, J.Arendt on Power and Revolution (on-line)výběrový kurs2/-,2/-st9,1010,45225V AFS100318
Čapek, J.Fenomenologie a politika (on-line)magisterský kurs2/-,2/-po10,5012,25217 AFS500040, AFS500041, AFS500043, AFS500045
Čapek, J.Fenomenologie a politika - četbamagisterský kurs-/2,-/2čt15,5017,25217 AFS500040, AFS500041, AFS500043, AFS500045
Čapek, J.Fenomenologie a politika - četbavýběrový kurs-/2,-/2čt15,5017,25217 AFS100285
Halík, T.Filosofie náboženstvíFil. náb. / neobor.2/-,2/-čt14,1015,45131 ASZFS0003, ARL100005
Halík, T.Psychologie náboženstvíPsychologie náb.2/-,2/-čt10,5012,25131 ARL100007
Halík, T. - Lyčka, M. - Chlup, R.Úvod do religionistiky (on-line)Úvod do rel.-/2,-/-po17,3019,05217 ARL100002
Hill, J.Humovo Zkoumání lidského rozumu (on-line)výběrový kurs-/2,-/-út12,3014,05225V AFS100290
Hill, J.Wittgenstein's Philosophical Investigations (on-line)výběrový kurs-/2,-/-út17,3019,05225V AFS100289
Holba, J.Indický buddhismus (on-line)Indická náb.2/-,2/-12,0013,30217 ARL100063
Holba, J.Sanskrtská četbavýběrový kurs-/2,-/2st10,0011,30225M ARL100038
Chlup, R.Mýtus a jeho interpretace (on-line)Relig. seminář-/2,-/2st14,1015,45225V ARL100083
Chlup, R.Řecká četbařecká fil. četba2/2,2/216,0017,30225V AFS5000037-38
Chlup, R.Řečtina I (on-line)kurs řečtiny-/2,-/214,1015,45225V AFS500004
Chlup, R.Řečtina I - cvičenívýběrový kurs-/1,-/1po10,5011,35221 AFS500046
Chlup, R.Řečtina II (on-line)řecká fil. četba-/2,-/2st10,3012,00221 AFS500024
Jirsa, J.Duše a obec: četba Démokrita a Platóna (on-line)Výběr.kurs-/2,-/-út14,1015,45C208 AFS100293
Jirsa, J.Ethical Aspects of Self-Knowledge in Plato I (on-line)Výběr.kurs-/2,-/-po10,5012,25C208 AFS100295
Jirsa, J. - Rukriglová, D.Překladatelský seminář I (on-line)Překl.sem.-/2,-/-út9,1010,50225V AFS500027
Karásek, J. - Kuneš, JanJohann Gottlieb Fichte: Vědosloví 1804 (Filosofie absolutna v německém idealismu 1)výběrový kurs-/2,-/2út12,3014,05C208 AFS100298
Karásek, J.Teorie intersubjektivity v německém idealismunovověká fil.2/-,-/-st15,5017,25131 AFS100193
Karásek, J.Teorie intersubjektivity v německém idealismu - četbanovověká fil.-/2,-/-čt10,5012,25225V AFS100193
Karásek, J.Úvod do metafyzikyneobor.2/-,2/-po17,3019,05131 ASZFS0012
Karfíková, L. - Kouba, PavelDoktorandský seminářdoktor. seminář-/2,-/-čt17,3019,05225V AFS500049
Karfíková, L.Středověká filosofie: Úvod do patristického myšlení (on-line)středověká filosofie1/1,1/1út15,5017,25225V AFS100275
Kliková, A.Hermeneutika textu a svět jako textvýběrový kurs-/2,-/-čt9,0011,00PřF-uč. P26 AFS100257
Kolář, P.Kapitoly z analytické metafyzikyanalyt. fil., současná fil.2/-,2/-st9,1010,45217 AFS100055, AFS100009
Kolář, P.Kapitoly z analytické metafyziky - četbaanalyt. fil., současná fil.-/2,-/2st10,5012,25217 AFS100055, AFS100009
Kolman, V.Logika-přednáška (on-line)logika1/1,1/1po13,2014,55131 AFS100002, AFS400001
Kolman, V.Rozšiřující cvičení z logikyvýběrový kurs-/2,-/2po11,4013,15131 AFS100219, AFS100220
Komárek, S.Obraz člověka v dílech význačných biologů a lékařů IIvýběrový kurs2/-,-/-st19,1020,45217 AFS100301
Koreň, L. - Peregrin, J.Čtení textů z analytické filosofievýběrový kurs-/2,-/-út9,1010,45C208 AFS100308
Kouba, PavelFilosofie 19. a 20.století (on-line)fil. 19./20. st.2/-,2/-st12,3014,05217 AFS100279
Kouba, PavelFilosofie 19. a 20.století - seminářfil. 19./20. st.-/2,-/2st15,5017,25225V AFS100279
Kouba, PetrFenomenologická psychopatologie (on-line)výběrový kurs-/2,-/2út19,1020,45218 AFS100322
Kouba, PetrHeidegger a fenomén duševní poruchyvýběrový kurs2/-,2/-út17,3019,05217 AFS100321
Kouba, Petr - Fulka, J.Politika a její stínyvýběrový kurs2/-,-/-po11,4013,15225V AFS100323
Král, M. - Petříček, M.Kafka a Nietzsche - filosofický seminář (on-line)výběrový kurs-/2,-/-út18,2019,55200 AFS100303
Kratochvíl, Z.Hérakleitos IIvýběrový kurs-/-,-/2út10,5012,25225V AFS100175
Kratochvíl, Z.Uvedení k filosofiineobor.2/-,2/-st9,1010,45131 ASZFS0002
Kropáček, L.Islámská filosofie a mystikavýběrový kurs2/-,2/-út10,5012,25C238 AVI400005
Kropáček, L.Moderní islámIslám2/-,2/-út9,1010,45C238 AVI400009, AVI400106
Lyčka, M.Četba hebrejských náboženských textůSem. k děj. náb.-/2,-/-12,3014,05218 ARL100045
Lyčka, M.Diplomní seminářDipl. seminář-/2,-/2po13,2014,55225V ARL100018
Lyčka, M.Hebrejština Ivýběrový kurs1/1,1/1po10,0011,35225V ARL100043
Lyčka, M.JudaismusJudaismus2/-,2/-po8,209,55225V ARL100014
Lyčka, M.Seminář k judaismuSem. k děj. náb.-/2,-/-10,5012,25225V ARL100065
Mesnjankina, I.Ruská idea a její proměny II.výběrový kurs2/-,-/-po14,1015,45218 AFS100127
Mráz, M.Aristotelova filosofie, vznik, východiska a výkladantická fil.2/-,2/-út9,1010,45217 AFS100021
Mráz, M.Aristotelova filosofie, vznik, východiska a výklad - četbaantická fil.-/2,-/2út10,5012,25217 AFS100021
Mráz, M.Řecké minimumřecké minimum-/-,-/29,1010,45225V 
Němec, V.Středověká filosofie: Úvod do filosofie Tomáše Akvinskéhostředověká filosofie1/1,-/-út14,1015,45225V AFS100275
Novotný, K.Fenomenologická filosofie (on-line)fenomen.fil., současná fil.2/-,2/-út15,5017,25217 AFS100053, AFS100010
Novotný, K.Fenomenologická filosofie - seminářfenomen.fil., současná fil.-/2,-/2st17,3019,05217 AFS100053, AFS100010
Nykl, H.Úvod do ruské filosofievýběrový kurs2/-,-/-st12,3014,05325 AVES00255
Ondračka, L.Spandakáriká IIIvýběrový kurs-/2,-/2út21,0022,30224 
Ondračka, L.Šivasútry (on-line)Sem. k děj. náb.-/2,-/2út12,3014,05225M ARL100081
Palkoska, J.Identita v čase: současné přístupyvýběrový kurs1/1,-/-čt15,5017,25225V AFS100305
Palkoska, J.Pojem ideje mezi Descartem a Lockemnovověká fil.2/-,-/-st12,3014,05225V AFS100276
Palkoska, J.Pojem ideje mezi Descartem a Lockem - seminářnovověká fil.-/2,-/-čt12,3014,05225V AFS100276
Peregrin, J.Úvod do analytické filosofievýběrový kurs-/2,-/-st14,1015,45C208 AFS100263
Petříček, M.Filosofie v prvním poválečném dvacetiletívýběrový kurs-/2,-/2út12,3014,05217 AFS100310
Petříček, M.Formování současné filosofievýběrový kurs-/2,-/2po12,3014,05217 AFS100309
Petříček, M.Myšlení 20. století v souvislostech (filosofie, umění, literatura)neobor.2/-,2/-st10,5012,25131 ASZFS0013
Petříček, M.Myšlení obrazem: interpretace textů a interpretace obrazůvýběrový kurs2/-,2/-st18,1019,45FAMU, uč.U2 AFS100231
Rezek, P.Aristotelovy Analytikyvýběrový kurs1/1,1/1po15,5017,25217 AFS100314
Rukriglová, D. - Boušek, D.Četba Maimonidových textů (on-line)výběrový kurs-/2,-/-st9,1010,45C208 AFS100315
Schifferová, V.Vybrané kapitoly z dějin filosofieneobor.2/-,2/-čt12,3014,05131 ASZFS0014
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy Fenomenologievýběrový kurs2/-,2/-po14,1015,45217 AFS100036
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy Fenomenologie - četbavýběrový kurs-/2,-/2út14,1015,45217 AFS100036
Starý, J.Četba ke germánské eschatologiivýběrový kurs-/2,-/-út16,4018,10218 AFS100085
Starý, J.Spánek a sny v archaických kulturáchvýběrový kurs2/-,-/-čt17,3019,05C136 AKM400052, AKM400098
Thein, K.Platónantická fil.2/-,2/-st14,1015,45217 AFS100025
Thein, K.Platón - četbaantická fil.-/2,-/2čt17,3019,05217 AFS100025
Thein, K.Příčiny věcí a cíl filosofie (Seneca, List 65) (on-line)výběrový kurs-/2,-/-st10,5012,25225V AFS100317
Tretera, I.Bergson a moderní francouzská filosofievýběrový kurs2/-,2/-čt14,1015,45217 AFS100091
Tretera, I.Dějiny filosofieneobor.2/-,2/-st14,1015,45131 ASZFS0006
Vrabec, M. - Karásek, J.Schelling: O bytnosti lidské svobody - četbavýběrový kurs-/2,-/2út18,2019,50FHS, uč. B 5021 AFS100320
Zuska, V.Estetika v kontextu filosofieneobor.2/-,2/-po15,5017,25131 ASZFS0010

ARCHIV: 2004/05: LS, ZS 2003/04: LS, ZS 2002/03: LS, ZS 2001/02: LS, ZS 2000/01: LS, ZS 1999/00: LS, ZS

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 30.8.2011 17:15