ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2007/2008

Zobrazit kursy: vše | filosofie | religionistika | výběrové | společný základ.  Seřadit podle: přednášejícího | času | místnosti
A B C Č D F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Z
Pozn.: tučným písmem jsou zvýrazněny skeletové kursy FILOSOFIE; ve žlutých polích jsou kursy RELIGIONISTIKY; v šedých polích jsou kurzy jiných kateder.
  Přednášející Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost Kód
Antalík, D.Četba foinických inskripcí IIIvýběrový kurs-/2,-/-st14,1015,45C208 ARL100128
Antalík, D.Náboženství Asýrie a Babylónie (I-II)Náb. starov. Př. východu2/-,2/-st15,5017,25C208 ARL100033, ARL100123-4
Antalík, D.Náboženství Slovanů (I-II)Starší evrop. náb. tradice2/-,2/-čt14,1015,45225V ARL100121-2, ARL100127
Antalík, D.Úvod do dějn náboženstvíDějiny náb.2/-,2/-čt12,3014,05217 ARL100008
Benyovszky, L.Seminář k interpretacím bytí z času Ivýběrový kurs-/2,-/-po14,1015,45218 AFS100283
Březina, V. - Peregrin, J.Philosophy and Languagesvýběrový kurs-/2,-/-čt12,3014,05C208 AFS100347
Čapek, J.Fenomenologie vnímáníFenomenologická fil.2/-,2/-út12,3014,05217 AFS100344, AFS100010
Čapek, J.Fenomenologie vnímání - seminářFenomenologická fil.-/2,-/2čt12,3014,05225V AFS100344, AFS100010
Čapek, J. - Toráčová, P.Vnímání - četba textů z analytické filosofievýběrový kurs-/2,-/-10,5012,25218 AFS100348
Dvořák, P. - Rukriglová, D.Středověká filosofie: Patristika, arabská a židovská filosofie, vrcholná scholastikaStředověká fil.1/1,1/1čt10,5012,25217 AFS100275, AFS100007
Dvořák, P.Úvod do filosofie prostřednictvím filosofie jazykaneobor.-spol.základ2/-,2/-čt17,3019,05131 ASZFS0015
Fischerová, S.Dějiny řecké antické literatury pro neřečtinářenabídka ÚŘLS FF UK, výběrový kurs2/-,-/-po9,1010,45C147 AGR400080, popř. AGR400081 (Zk)
Fischerová, S.Literární seminář - Hippokratés: O lidské přirozenostinabídka ÚŘLS FF UK, výběrový kurs-/2,-/-st9,1010,45C105 AGR400027
Hagedorn, L.Nietzsche - Jenseits von Gut und Böse (něm.)výběrový kurs-/2,-/-po16,0017,30C342 AFS1003350
Hagedorn, L. - Staudigl, M.Phenomenology of Religion I (blokový seminář) (angl.) (ZAČÍNÁ 12.10. ve 12,00!)výběrový kurs-/2,-/-út16,0017,30C342 AFS100351
Halík, T.Filosofie náboženství (I-II)Fil. náb. / neobor.2/-,2/-čt14,1015,45131 ASZFS0003, ARL100005, ARL100090-1
Halík, T.KřesťanstvíKřesťanství2/-,2/-út12,3014,05131 ARL100012, ARL100099-100
Halík, T.Sociologie náboženstvíSociologie náb.2/-,2/-čt10,5012,25131 ARL100006, ARL100092-3
Halík, T. - Lyčka, M. - Chlup, R.Úvod do religionistiky (on-line)Úvod do rel.-/2,-/-po17,3019,05217 ARL100002
Hill, J.Andy Clark and the Extended Mindvýběrový kurs-/2,-/-po17,3019,05225V AFS100354
Hill, J.Hmotný svět od Descarta po BoskovičeNovověká fil. B2/-,-/-st14,1015,45225V AFS100342, AFS100012
Hill, J.Hmotný svět od Descarta po Boskoviče - seminářNovověká fil. B-/2,-/-čt15,5017,25225V AFS100342, AFS100012
Holba, J.Buddhistické myšlení (I-II)Indická náb.-/2,-/210,5012,25217 ARL100113-4, ARL100126
Holba, J.Sanskrt IPramen. jazyk2/2,2/2út9,1010,45225V ARL100036-7
Holba, J.Sanskrtská četba IIvýběrový kurs-/2,-/2st17,1518,45218 ARL100038
Chlup, R.Řecké náboženství (I-II)Antické náb. / Starší ev. náb. tradice2/2,2/2po12,3014,05217 ARL100028, ARL100109-10
Chlup, R.Řečtina I (on-line)kurs řečtiny-/2,-/214,1015,45225V AFS500004-6
Chlup, R.Řečtina I - cvičenívýběrový kurs-/1,-/1po9,4510,45217 AFS500046-7
Chlup, R.Řečtina II (on-line)řecká fil. četba-/2,-/2st10,5012,25C208 AFS500024-5
Iber, Ch. - Rapic, S. - Karásek, J.Einführung in Hegels Wissenschaft der Logik Ivýběrový kurs-/2,-/-st15,5018,15131 AFS100358
Jajtner, T.English Religious Thought from the Reformation until J. H. Newmanvýběrový kurs-/2,-/2po15,5017,25 AAA300506
Jirsa, J.Ancient Ethicsvýběrový kurs2/-,-/-po15,5017,25218 AFS100355
Jirsa, J.Kapitoly z dějin politické filosofiePolitická fil.2/-,2/-po10,5012,25217 AFS100343, AFS100188
Jirsa, J.Kapitoly z dějin politické filosofie - seminářPolitická fil.-/2,-/2st10,5012,25225V AFS100343, AFS100188
Karásek, J.Kants transzendentale Deduktion in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunftvýběrový kurs-/2,-/-čt10,5012,25C208 AFS100356
Karásek, J.Úvod do filosofie německého idealismuNovověká fil. A2/-,-/-st14,1015,45217 AFS100341, AFS100012
Karásek, J.Úvod do filosofie německého idealismu - seminářNovověká fil. A-/2,-/-čt15,5017,25217 AFS100341, AFS100012
Karfík, F.Antická filosofie pro pokročilé (Lucretius)Magisterský kurs1/1,1/1po17,3019,05218 AFS500051, AFS500052
Karfík, F.Antická filosofie pro pokročilé (Plotinos)Magisterský kurs1/1,1/1út17,3019,05225V AFS500051, AFS500052
Karfík, F. - Sanetrník, D.Lucretius, De rerum natura ILat.fil.četba, výběr.kurs-/2,-/-po17,3019,05218 AFS100336, AFS100362
Karfík, F. - Frei, J.Nitro a svět - Patočkovy filosofické rukopisy z let 1939 - 1945 (pro navazující magistry a doktorandy)výběrový kurs-/2,-/-út14,1015,45225V AFS500055
Karfík, F.Plotinovy nauky o duši IŘecká fil.četba, výběrový kurs-/2,-/-út17,3019,05225V AFS100360
Karfíková, L. - Kouba, PavelSeminář pro doktorandy Idoktorandský seminář-/2,-/-čt17,3019,05225V AFS500049
Karfíková, L. - Rukriglová, D.Středověká filosofie: Patristika, arabská a židovská filosofie, vrcholná scholastika (on-line)Středověká fil.1/1,1/1út15,5017,25225V AFS100275, AFS100007
Kolman, V.Logika-přednáška (on-line)Logika1/1,1/1po13,2014,55131 AFS100002, AFS400001
Kolman, V.Rozšiřující cvičení z logikyvýběrový kurs-/2,-/2po11,4013,15131 AFS100219, AFS100220
Komárek, S.Obraz člověka v dílech význačných biologů a lékařůvýběrový kurs2/-,-/-st19,1020,45217 AFS100097
Kouba, PavelFilosofie existence (on-line)Fil.19. a 20.stol.2/-,2/-st12,3014,05217 AFS100279, AFS100013
Kouba, PavelFilosofie existence - seminářFil.19. a 20.stol.-/2,-/2st15,5017,25225V AFS100279, AFS100013
Kouba, PetrPohyb neznámým terénemvýběrový kurs2/-,2/-po15,5017,25217 AFS100364
Kouba, Petr - Novotný, K.Stejné a jiné podle Lévinasevýběrový kurs-/2,-/2po11,4013,15225V AFS100365
Kouba, PetrTělo Ivýběrový kurs-/2,-/-čt17,3019,05218 AFS100366
Kratochvíl, Z.Předsókraticivýběrový kurs-/2,-/2út10,5012,25225V AFS100068, AFS100069
Kratochvíl, Z.Řecké obrázky IIvýběrový kurs-/2,-/-čt9,1010,45225M AFS100161
Kratochvíl, Z.Uvedení k filosofiineobor.2/-,2/-st9,1010,45131 ASZFS0002
Kropáček, L.IslámIslám2/-,2/-st9,1010,45 ARL100015, ARL100132
Lyčka, M. - Chlup, R.Diplomní seminářDipl. seminář-/2,-/2po14,0015,30225V ARL100018
Lyčka, M.Fenomenologie náboženství (I-II)Fenomenologie náb.2/2,2/2po8,209,55225V ARL100004, ARL100088-9
Lyčka, M.Hebrejština IIvýběrový kurs-/2,-/2po10,0011,35225V ARL100025-7
Lyčka, M.Seminář k judaismu: Bachja ibn Pakuda: Povinnosti srdceSem. k děj. náb.-/2,-/-10,5012,25225V ARL100065
Marvan, T.Filosofie jazyka a mysliAnalytická fil.2/-,2/-út17,3019,05217 AFS100055, AFS100009
Marvan, T.Filosofie jazyka a mysli - seminářAnalytická fil.-/2,-/2čt9,1010,45225V AFS100055, AFS100009
Mensch, J.Husserl´s Account of the Time-Conciousnessvýběrový kurs-/2,-/-út15,5017,25131 AFS100368
Mesnjankinova, IrinaFilosofie Tolstého a Dostojevského: Hledání Boha a člověkavýběrový kurs-/2,-/-út12,3014,05218 AFS100370
Mráz, M.Aristotelova filosofie, vznik, východiska a výkladAntická fil.2/-,2/-út9,1010,45217 AFS100021, AFS100006
Mráz, M.Aristotelova filosofie, vznik, východiska a výklad - četbaAntická fil.-/2,-/2út10,5012,25217 AFS100021, AFS100006
Mráz, M.Řecké minimumŘecké minimum2/-,-/-9,1010,45225V AFS100018, AFS400002
Němec, V.Filosofie člověkaneobor.-spol.základ2/-,2/-st12,3014,05131 ASZFS0016
Němec, V.Otázka vinyvýběrový kurs-/2,-/-12,3014,05217 AFS100369
Pacovská, K. - Barabas, M.Rozum a cit: problém nestrannosti v analytické eticevýběrový kurs-/2,-/-čt14,1015,45C208 AFS100374
Palkoska, J.Myšlení o aprioritě - tradice a současnostMagisterský kurs-/2,-/2st10,5012,25217 AFS500053, AFS500054
Palkoska, J.Myšlení o aprioritě - tradice a současnostMagisterský kurs2/-,2/-út15,5017,25217 AFS500053, AFS500054
Palkoska, J.Myšlení o aprioritě - tradice a současnost Ivýběrový kurs2/-,-/-út15,5017,25217 AFS100376
Palkoska, J.Splendeur et misere naturalismuvýběrový kurs1/1,-/-st17,3019,05217 AFS100375
Petříček, M.Myšlení obrazem: interpretace textů a interpretace obrazůvýběrový kurs2/-,2/-st18,1019,45FAMU, uč.U1 AFS100231
Petříček, M.Úvod do filosofievýběrový kurs2/-,2/-čt15,4017,15FAMU, uč.U1 AFS100377
Polívka, J.Metafysika jako ontologie Ivýběrový kurs1/1,-/-čt10,5012,25225V AFS100378
Rezek, P.Aristotelés: O dušivýběrový kurs1/1,1/1st9,1010,45225V AFS100380
Ritter, M.Filosofie jazyka Waltera Benjaminavýběrový kurs2/-,2/-st10,5012,25131 AFS100393
Ritter, M.Filosofie jazyka Waltera Benjamina - četba Ivýběrový kurs-/2,-/-út15,5017,25C208 AFS100394
Ritter, M.Patočka a Platón Ivýběrový kurs1/1,-/-čt9,1010,45217 AFS100396
Rukriglová, D. - Němec, V.Avicenna latinusLat.fil.četba-/2,-/-út10,5012,25218 AFS100335
Rukriglová, D.Halevi: Kuzari - četbavýběrový kurs-/2,-/-út9,1010,45218 AFS100381
Sepp, H. R. - Novotný, K.Neuere französische Phänomenologie - Texte zur Leiblichkeit (blokový seminář)výběrový kurs, bloky 5.-7.10., 16.-18.11., 30.11.-2.12.-/2,-/-FHS, uč. B 5020 AFS100384
Sepp, H. R.Nietzsche und Phänomenologie (bloková přednáška)výběrový kurs, 5.-7.10., 16.-18.11., 30.11.-2.12.-/2,-/-FHS, uč. B 5020 AFS100383
Schifferová, V.Vybrané kapitoly z dějin filosofieneobor.2/-,2/-čt15,5017,25131 ASZFS0014
Sládek, P.Rabínská literaturaSem. k dějinám náb.-/2,-/2út10,5012,25 AHB400011
Sobotka, M.Hegelova cesta k Fenomenologii duchavýběrový kurs2/-,2/-po14,1015,45217 AFS100398
Sobotka, M.Hegelova cesta k Fenomenologii ducha - četbavýběrový kurs-/2,-/2út14,1015,45217 AFS100398
Sousedík, S.Četba vybraných částí Teologické sumy Tomáše Akvinského z originálního textuvýběrový kurs-/2,-/2út14,1015,45218 AFS100387
Sousedík, S.Identitní teorie predikacevýběrový kurs-/2,-/29,1010,45218 AFS100326
Starý, J.Dějiny staroseverské literaturyvýběrový kurs (ÚGS)2/2,2/2po17,3019,00 AKM400129, AKM400130
Starý, J.Specializační seminář - Četba staroseverských textůvýběrový kurs (ÚGS)-/2,-/-út15,5017,25218 ADE300183, ADE400183
Špinka, Š.Platón - Theiatétos (seminář II)Antická fil.-/2,-/212,3014,05225V AFS100340, AFS100006
Špinka, Š.Platón - Zlo a bytíAntická fil.2/-,2/-čt12,3014,05131 AFS100338, AFS100006
Špinka, Š.Platón - Zlo a bytí (diskusní seminář)Antická fil.-/2,-/2čt17,3019,05217 AFS100339, AFS100006
Thein, K. - Palkoska, J.Bakalářský / Diplomový seminář IBak. / dipl. seminář-/2,-/-st9,1010,45217 AFS100197, AFS400007
Thein, K.Vznik, pohyb, změna a zánik podle Aristotela Ivýběrový kurs-/2,-/-st12,3014,05225V AFS100388
Tretera, I.Bergson a moderní francouzská filosofievýběrový kurs2/-,2/-čt14,1015,45217 AFS100091
Tretera, I.Dějiny filosofieneobor.2/-,2/-st14,1015,45131 ASZFS0006
Zajíček, S. - Adamec, J. - Karfík, F.Matematika, fyzika a informatika pro filosofyvýběrový kurs1/1,-/-9,1010,45217 AFS100391
Zuska, V.Estetika v kontextu filosofieneobor.2/-,2/-po15,5017,25131 ASZFS0010

ARCHIV: 2004/05: LS, ZS 2003/04: LS, ZS 2002/03: LS, ZS 2001/02: LS, ZS 2000/01: LS, ZS 1999/00: LS, ZS

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 30.8.2011 17:15