Doc. Dalibor Antalík, PhD.

docent Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze* 1966 v Praze


Vzdělání a odborná činnost:

• prosinec 2006   jmenován docentem pro obor evangelická teologie

• 2005   řešitel grantového projektu MŠMT "Náboženství starověké Sýrie"

• 2001   řešitel projektu Grantové agentury ČR "Komparativní metoda v diskurzu religionistiky a biblistiky"

• září 1998 až září 1999   spoluřešitel meziuniverzitního (Praha, Brno, Bratislava) grantového projektu „Normativní a žité náboženství“ (Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně CI f82 a v Bratislavě CI h83)

• leden 1998 až prosinec 2000   řešitel postdoktorandského grantového projektu „Dějiny náboženských kultur severozápadních Semitů (3. až 1. tis. př.Kr.)“ (GAČR 401/98/P114)

• od května 1997   odborný asistent v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

• květen 1997   doktorská promoce (Dr.)

• od září 1996   spoluřešitel komplexního grantového pro-jektu „Dialog ve světě lidí a strojů“ (GAČR 405/96/K096)

• od dubna 1996   ve výboru České společnosti pro studium náboženství

• říjen 1995 až duben 1997   asistent v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

• září 1993 až červenec 1994   postgraduální studium na Teologické fakultě v Ženevě (Švýcarsko)

• září 1992 až květen 1997   externí doktorandské studium na katedře religionistiky ETF UK

• listopad 1991   magisterská promoce (Mgr.)

• říjen 1988 až červen 1989   stipendium na Teologické fakultě v Lausanne (Švýcarsko)

• září 1985 až říjen 1991   studium na Evangelické teologické fakultě UK (dříve Komenského evangelická bohoslovecká fakulta)

• květen 1985   maturita na Gymnáziu Jana Nerudy (Praha)Bibliografie z let 1998-2005. Starší bibliografie:

• Srovnání Přísloví 8-9 a ugaritského Baalovského cyklu KTU 1.2-1.4. Rukopis disertační práce podané ETF UK, Praha 1996. (Disertační práce).


Články:

• „Pořádání světa a tančící Moudrost“, Teologická reflexe 3/2 (1997): 115-132.

• „Starozákonní mudrosloví a možnost dialogu“, Milan Balabán (vyd.), Logos a svět: Sborník k sedmdesátinám Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana. OIKÚ-ME-NÉ, Praha 1997: 19-36.

• „Jahve a jeho paredros v náboženství předexilního Izraele“, Religio 4/2 (1996): 127-138.

• „Le canon de l’Ancien Testament et Proche-Orient Ancien“, Religio 3/1 (1995): 61-78.


Knižní recenze:

• „Georges Dumézil: Le roman des jumeaux et autres essais. Vingt-cinq esquisses de mytho-lo-gie (76-100).“, Religio 3/2 (1995): 208-210.

• „Mircea Eliade - Raffaele Pettazzoni: L’histoire des religions a-t-elle un sens? Correspon-dan-ce 1926-1959.“, Religio 3/2 (1995): 207-208.

• „Břetislav Horyna: Úvod do religionistiky“, Religio 2/2 (1994): 189-191.


Překlady odborné literatury:

• Albert de Pury, Člověk a zvíře - stvoření Boží: Starý zákon o zvířatech. (Z francouzského originálu Homme et animal - Dieu les créa: Les animaux et l’Ancien Testament. Coll. Essais bibliques 25; Labor et Fides, Geneve 1993 přeložili Libuše a Dalibor Antalíkovi.) Kalich, Praha 1999.

• Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky. (Z německého originálu Religionen und Religion. Systematische Einführung in die Religionswissenschaft. Sammlung Göschen 2228; Walter de Gruyter & Co., Berlin & New York 1986 a přepracovaného francouzského vydání Des dieux qui se rapprochent. Introduction systématique a la science des religions. Coll. Religions en perspective 7; Labor et Fides, Geneve 1993 přeložili Břetislav Horyna a Dalibor Antalík.) Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy Univerzity & Nakladatelství Georgetown, Brno 1997.Výuka 1995-2005:

2004/2005
  - Úvod do dějin náboženství
    - Náboženství Babylonie a Asýrie
    - Náboženství Etrusků a Římanů
2003/2004
  - Úvod do dějin náboženství
2002/2003
  - Úvod do dějin náboženství
    - Náboženství Syropalestiny
    - Náboženství Germánů
2001/2002
  - Pantheon a kult v Emaru (ZS)
    - Úvod do dějin náboženství
    - Náboženství Babylónie a Asýrie
    - Náboženství Keltů
2000/2001
  - Kanaanský kult II.
    - Náboženství Etrusků a Římanů
    - Úvod do dějin náboženství
1999/2000
  - Kanaanský kult podle primárních pramenů
    - Náboženství předexilního Izraele
    - Úvod do dějin náboženství
1998/1999
  - Náboženství Germánů a Keltů
    - Náboženství starověkého Ugaritu
    - Úvod do religionistiky
    - Úvod do dějin náboženství
1997/1998
  - Dějiny etruského a římského náboženství
    - Náboženství starověkých Semitů III
    - Úvod do dějin náboženství
    - Úvod do studia religionistiky
1996/1997   - Náboženství starověkých Semitů II
    - Úvod do dějin starov. náb. Evropy
    - Úvod do religionistiky
1995/1996   - Náboženství starých Semitů
    - Náboženství Germánů a Keltů
    - Kosmologické mýty