Jiří Chotaš - Curriculum vitae a bibliografie

 

 

*1964 Ostrava

 

chotas.jpg, 14 kB

 

1. Základní údaje

1.1 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností

Ing. - elektrotechnologie, České vysoké učení technické v Praze, 1987

Mgr. - filosofie, Univerzita Karlova, 1994

Dr. – filosofie, Univerzita Karlova, 1998 (od roku 1999 uznáno jako „PhDr.“ a „PhD.“)

 

1.2 Průběh zaměstnání

1987-1990: odborný asistent v podniku Tesla – Vakuová technika k.p.

1997-dosud: vědecký pracovník ve Filozofickém ústavu AV ČR (přijat na základě konkurzu)

2001-dosud: vedoucí oddělení pro studium novověké racionality, tamtéž. Oddělení bylo založeno z jeho podnětu a v současné době sestává z 11 odborných pracovníků (5 vědeckých pracovníků, 4 vědečtí asistenti, 2 doktorandi přijatí na základě tzv. startovacích projektů AV ČR).

2007-dosud: místopředseda a člen Rady instituce Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

1.3 Zahraniční pobyty

1.10.1994-30.9.1995: stipendiát, Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (Německo)

1.10.1995-28.2.1997: stipendiát, Deutscher Akademischer Austauschdienst (Německo)

1.2.-31.8.2001: research fellow, The Committee on Social Thought, University of Chicago (U.S.A.)

 

1.4 Obor specializace

Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, evropská filosofie 17. a 18. století, epistemologie, politická filosofie

 

2. Bibliografie (výběr):

Chotaš, J., Karásek, J., Stolzenberg, J. (vyd.), Metaphysik und Kritik. Interpretationen zurTranszendentalen Dialektik“ der Kritik der reinen Vernunft, Königshausen&Neumann, Würzburg 2008, 312 s. (v tisku, po odevzdání obtahových korektur).

 

Studijní texty:

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Dedukce, kategorie, sebevědomí, Praha 2002, 127 s.;

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Kantův kategorický imperativ, Praha 2005, 149 s.;

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Fichtova teorie subjektivity, Praha 2007, 147 s.;

Chotaš, J. – Karásek, J. (eds.): Hegelova dialektika, Praha 2007, 126 s.

 

Články:

Locke o revoluci“, Filosofický časopis, roč. 53, č. 1 (2005), s. 85-98;

„Kant v analytické a kontinentální filosofii“, in: Schizma filosofie 20. století, vyd. M. Nitsche, P. Sousedík, M. Šimsa, Praha: Filosofia, 2005, s. 79-98;

„Kant o prostoru jako čistém smyslovém názoru“, in: Prostor a jeho člověk, vyd. M. Ajvaz, I. Havel, M. Mitášová, Praha: Vesmír, 2004, s. 97-114;

Hegelova teorie mravního státu“, Filosofický časopis, roč. 51, č. 2 (2003), s. 275-291;

Locke a Kant o právu na soukromé vlastnictví“, Filosofický časopis, roč. 50, č. 1 (2002), s. 47-70;

„Kantova idea věčného míru a její kritici“, Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, vyd. B. Horyna, Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 104-120;

Kantova reflexe "O vnitřním smyslu", Reflexe: Filosofický časopis (1999), s. 2/1-23.