Martin Ritter, Ph.D.

 

narozen 13. 7. 1977 v Praze

 

Vzdělání:

1992 – 1996 Českoslovanská akademie obchodní, Praha

1997 – 2003   magisterské studium na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK, Praha (titul Mgr.)

2003 – 2007  doktorské studium na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK, Praha (titul Ph.D.)

 

Zaměstnání:

2003 – 2004   Archiv Jana Patočky, společné pracoviště UK a AV ČR, Praha, externí spolupracovník

2005 –          Filosofický ústav AV ČR, v. v. i, Praha, pracovník ve vědě a výzkumu

2007 –          Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK, odborný asistent

 

Publikace:

Hölderlinovy figury básně W. Benjamina, in: Svět literatury, 33, 2006, str. 147-160

Konstitutivní rysy Platónova Timaia, in: Reflexe, 29, 2006, str. 9–24

Nad Althusserovou Budoucností, in: Aluze, 2005, 3, str. 198–201

Negativita, bezesmyslnost, nedějinnost: Patočkovo navázání na Heideggera, in: M. Fridmanová – P. Přikryl (eds.), Teze ke kacířským esejím Jana Patočky, report CTS–07–07, str. 26–29

Nejranější estetika Waltera Benjamina, in: Svět literatury, 32, 2005, str. 39–54

Vznik z nutnosti v Platónově Timaiovi, in: Reflexe, 31, str. 45-60

Walter Benjamins Jugendschriften, in: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 6, 2007, str. 239-258

 

Překlady:

Bauman, Zygmunt, Individualizovaná společnost, Mladá Fronta, Praha 2005 (Individualized Society, Cambridge 2001)

Beiner, Ronald, Hannah Arendtová o souzení, in: Arendtová, H., Přednášky o Kantově politické filosofii, Oikúmené, Praha 2002, str. 127–197  (Hannah Arendt on Judging, in: Lectures on Kant’s Political Philosophy, Chicago 1992)

Benjamin, Walter, Malé dějiny fotografie, in: K. Císař (ed.), Co je to fotografie?, Herrmann a synové, Praha 2005, str. 9–19 (Kleine Geschichte der Photographie, in: Gesammelte Schriften, II, str. 368-385)  

Brzezinski, Zbigniew, Volba. Globální nadvláda nebo globální vedení, Mladá Fronta, Praha 2005 (The Choice, Global dominatian or Global Leadership, New York 2004)

Nussbaumová, Martha, Předmluva k přehlédnutému vydání, in: Nussbaumová, M., Křehkost dobra, Oikúmené, Praha 2003, str. 12–60 (Preface to the revised edition, in: Nussbaum, M., Fragility of Goodness, Cambridge 2001)

Partridge, Christopher (ed.), Lexikon náboženství, Slovart, Praha 2006 (The New Lion Handbook: The World´s Religions, Lion Hudson 2005)

Patočka, Jan, Společenská funkce literatury, in: Patočka, J., Češi I, Oikúmené, Praha 2006, str. 175–187 (Die Funktion der Literatur in der Gesellschaft, in: Anstösse. Berichte aus der Arbeit der Evangelischen Akademie Hofgeismar 1968, č. 5/6, str. 166–175)

Žižek, Slavoj, Mluvil tu někdo o totalitarismu?, Tranzit 2007 (Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis)use of a Notion, London – New York 2001)

 

Editorská činnost:

Patočka, Jan, Umění a čas, I, Oikúmené, Praha 2004

Patočka, Jan, Umění a čas, II, Oikúmené, Praha 2004

Patočka, Jan, Co jsou Češi, I, Oikúmené, Praha 2006

Patočka, Jan, Co jsou Češi, II, Oikúmené, Praha 2007