PŘESTAVBA KNIHOVNY ÚFAR

V období červenec-září 2002 proběhla přestavba knihovny
a úprava dalších místností ústavu.

9.10.2002 BYLA KNIHOVNA ZPROVOZNĚNA

FOTOGRAFIE NOVÝCH PROSTOR

V první fázi příprav byla vytvořena nová klasifikace knihovního fondu (1998). V roce 2000 proběhla katalogizace retrofondu v rámci grantového projektu FRVŠ, přičemž byla zpracována většina knih do počítačové databáze. Do on-line katalogu se zatím importovalo 25% záznamů, kompletní báze dat se všemi zpracovanými záznamy je přístupná z počítačů v knihovně. Na doplňování, kontrole a převodu dat se nadále pracuje.


CELKOVÝ ZÁMĚR PŘESTAVBY:


Výsledkem rekonstrukce a reorganizace knihovny bylo zejména vytvoření studovny s příruční literaturou (v arkýři, tj. místnosti navazující na původní sklad knih v č. 224). Veškerý další provoz knihovny je po vybudování patrové konstrukce regálů umístěn do č. 224 - vchod z hlavní chodby (u automatů). Tím byly uvolněny místnosti 223 a zevnitř navazující místn. 223 A (bývalá studovna), které nyní slouží jako sekretariát a pracovna vedení ÚFaR. Menší úpravy doznaly i místn. 220-222 - pracovny a konzultační místnosti. Po vybudování kvalitnější příčky mezi místnostmi 225M a 225V byly vystěhovány ruchy tlumící skříně, čímž se prostor učebny o něco zvětšil.

V prostorách knihovny je za hlavním vstupem umístěno v levé části 5 počítačových stanovišť s přístupem k elektronickému katalogu a internetu, na protější straně pak šatnové skříňky pro čtenáře knihovny. Následuje prosklený, elektronicky chráněný vstup k výpůjční službě. Po odložení svrchních oděvů a tašek je zatím umožněn vstup do hlídané studovny (za další prosklenou stěnou v arkýři). Do samotného, systematicky seřazeného fondu bude v dohledné době vstup umožněn studentům ÚFaR - samozřejmě s ohledem na kapacitu prostor. Čtenářské oožadavky jsou vyřizovány na základě ručně nebo on-line vyplněných objednávek.

Po říjnovém nastěhování knihovny s veškerou agendou byl v únoru 2003 ve spolupráci s SVI FF a RUK zkušebně zaveden elektronický výpůjční systém (čtečky čárových kódů knih a průkazů, propojená databáze čtenářů, výpůjček, rezervací, upomínek apod.). Od října 2003 byla pak veškerá výpůjční agenda definitivně převedena do on-line databáze knihoven FFUK.

Všem studentům a uživatelům knihovny děkujeme za poskytnutou pomoc při stěhování knihovny (kol. J. Bálek, O. Galuška, D. Jeřábek, M. Hoffmann, A. Špinka, D. Brinzanik, P. Vrba a P. Čech) a také za pochopení pro problémy, které v následujících měsících v chodu knihovny nastaly.

 


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 18.11.2003