Doc. Radek Chlup, PhD.

docent, tajemník Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, studijní poradce pro religionistiku

Životopis:

nar. 1972
• 1991-1996 studium filosofie a anglistiky na FFUK v Praze
• 1997-2003 postgraduální studium filosofie na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v Praze
• 1998-2000 asistent na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
• 1998-1999 stáž na Dublin Centre for the Study of the Platonic Tradition na Trinity College u prof. Dillona
• od ledna 2001 odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
• 1.5.2010 jmenován docentem


Bibliografie od r. 1995


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:


1999/2000
 - Proklova obhajoba Homéra (řecká četba) (ZS)
2000/2001
 - Bozi a lidé v Íliadě

 - Překladatelský seminář řeckých textů
2001/2002  - Antická pojetí osudu

 - Technika psaní

 - Filosofie náboženství II.  (s mgr. Ondračkou)

 - Religionistický diplomní seminář  (s mgr. Ondračkou)
2002/2003
 - Řecký překladatelský seminář

 - Seminář k úvodu do religionistiky  (s mgr. Ondračkou)

 - Filosofie náboženství II. - osud a svobodná vůle (s mgr. Ondračkou)

 - Religionistický diplomní seminář
2003/2004
 - Antropologie náboženství

 - Seminář k úvodu do religionistiky

 - Diplomní seminář

 - Řečtina

 - Řecká četba pro středně pokročilé


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 7.5.2010