Podobizna Mgr. Lenka Kropáčová
(narozena 1974 v Bratislavě)
 
Vzdělání:
 • 2007-2010 studium navazujícího magisterského studia oboru Informační věda a knihovnictví na FFUK v Praze, titul Mgr.;
 • 1992-1998 studium oboru Filosofie na FFUK v Praze, titul Bc.;
 • 1988-1992 Gymnázium Malacky (SR)
Zaměstnání:
 • 2005-2013 na rodičovské dovolené ; od 1.6.2006 do 31.8.2007 v knihovně ÚFaR FFUK na 0,33 úvazek;
 • 1996-2005 knihovnicí v knihovně Ústavu filozofie a religionistiky FFUK;
 • únor-červenec 1998 katalogizátorkou Filosofické a sociologické knihovny FLÚ AV ČR na 0,5 úvazek;
Odborná činnost:
 • vytváření internetových stránek ÚFaR FFUK (1997-2010);
 • zahájení tvorby odborného blogu Knihovny ÚFaR a facebookového profilu knihovny (duben 2010);
 • pravidelná účast na úvodních schůzkách členů ústavu se studenty prvního ročníku oboru Filozofie - prezentace knihovních služeb;
 • prezentace zaměřená na využívání informačních zdrojů pro filozofii v rámci celodenního semináře pro studenty FFUK (1999, aula hl. budovy FFUK);
 • člen knihovní komise FFUK, účast na poradách s důrazem na zavedení elektronického výpůjčního systému (2000-2005);
 • účast na mezifakultních jednáních na úrovni zástupců knihoven jednotlivých fakult a oddělení ÚVT UK pro souborný katalog Univerzity Karlovy (2003-2005);
 • spoluřešitel grantového projektu FRVŠ č. 1385/2000 Integrace a zpracování knihovního fondu v okruhu E;
 • člen Akademického senátu FFUK (1996-1998).


e-mail: lenka.kropacova[at]ff.cuni.cz


© krolenka
Domovská stránka
Aktualizováno: 20.5.2010