Jiří Holba, PhD.

odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze


Životopis:
Narozen 11. 5. 1953 ve  Vsetíně. Vyučil se elektromechanikem, v letech 1972–1974 absolvoval vojenskou presenční službu, v letech 1974–1997 pracoval jako elektrikář, závozník, domovník, zahradník, dobrovolný pečovatel a topič. Studovat za minulého režimu nemohl. Od roku 1984 se účastnil soukromých bytových seminářů (předná‘ející M. Balabán, E. Bondy a M. Machovec). Po převratu v roce 1989 si začal dodělávat  maturitu a zároveň začal studovat na Filozofické fakultě UK v Praze sanskrt. V roce 1992 maturoval, v roce 1995 ukončil studium na Filozofické fakultě. Od roku 1995 doktorské studium na FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor systematická filosofie, ukončeno v roce 2002, téma doktorské práce Diamantová sútra. V letech 1997–1998  stipendium ‘výcarské vlády na universitě v Lausanne. Od roku 1997 vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR.

Předná‘ková činnost:
2001–03 FHS UK v Praze.
2002– 2003 FHS,  Katedra filosofie a religionistiky, Univerzita Pardubice.
Od roku 2002 externí učitel FF UK, Ústav filosofie a religionistiky.


Stipendia a studijní pobyty:
15. 10. 1997–15. 7. 1998  stipendijní pobyt na universitě v Lausanne (Stipendium ‘výcarské vlády pro Východní Evropu).
15. 10. 1998–15. 12. 1998 stipendijní pobyt na universitě v Lausanne (Fonds Elisabeth de Boer).
21. 3. 1999–30. 6. 1999 stipendijní pobyt na universitě v Lausanne (Fonds Elisabeth de Boer).
1. 5. 2000–30. 6. 2000 badatelský pobyt na universitě v Lausanne.
 8. 3. 2004–18. 6. 2004 badatelský pobyt na universitě v Lausanne.


Dal‘í aktivity:
Od roku 2000 člen redakční rady časopisu Focus Pragensis: Yearbook for the Philosophy and Religion (Praha).
Od 1. 11. 2003 řádný člen Vědecké rady Orientálního ústavu  AV ČR.


Bibliografie od r. 2004. Star‘í publikace:

Statě:
Diamantová sútra I (kap. 1–13a)”, Dharma 18 (1999), s. 3–35.
“Doslov” in: Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení, ze sanskrtu přeložil Bhikkhu Dhammadípa, Praha: DharmaGaia, 2000, s. 249–63.
“Two Studies in Mahayana Buddhism”, in: Focus Pragensis I – Yearbook for Philosophy and Phenomenology of Religion, Prague:  Oikoymenh (2001), s. 150–180.

Překlady:
P. WILLIAMS, “Šántidéva a jeho svět”, in: Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení, Praha: DharmaGaia, 2000, s. 7–26. 
K. Jaspers, „Nágárdžuna“, Reflexe 2004,  s. 31–52.

Ediční činnost:
Odborný editor řady Prameny buddhismu, nakladatelství DharmaGaia.
Sv. 1.: Šántidéva – Uvedení na cestu k probuzení, ze sanskrtu přeložil BHIKKHU DHAMMADÍPA, Praha: DharmaGaia, 2000, 298 s.


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:


2002/2003
 - Buddhismus

 - Sanskrt (LS)
2003/2004
 - Četba mahájánových textů

 - Četba mahájánových textů II (LS)

 - Sanskrt II
2004/2005
 - Sanskrt I

 - Četba sanskrtských textů
2005/2006
 - Buddhismus

 - Sanskrt II


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 11.9.2006