Jakub Jirsa, PhD.

odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze

English version


* 27.7.1978 v Praze


Vzdělání:

• 2006   PhD titul v oboru filosofie, Central European University, Budapest

• 2004-2005   studijní stáž na Faculty of Classics, Cambridge University

• 2003   Junior Fellow na Institut Für Wissenschaften vom Menschen, Wien

• 2002-2006   doktorské studium na Central European University, Budapest, obor filosofie

• 2002   magisterský titul v oboru filosofie, Filosofická Fakulta, Karlova Universita, Praha

• 2001-2003   Filosofický ústav Akademie věd ČR, odborný pracovník

• 2000-2002   externí přednášející na Fakultě humanitních studií, Universita Karlova

• 1996-2002   studium na Filosofické fakultě, Universita Karlova, Praha; obor filosofie

• 1996-2000   bakalářské studium na Institutu základů vzdělanosti / Fakulta humanitních studií, Universita Karlova

• 1992-1996   Česko-anglické gymnasium v Českých BudějovicíchBibliografie:Články v cizím jazyce:

• Plato on characteristics of god: Laws X. 887c5-899d3, v: RHIZAI: A Journal for Ancient Philosophy and Science, V.2 2008, 239-259.

• Alcibiades’ speech in the Symposium and its origins, v: Havlíček, A., Karfík, F. (eds), Plato's Symposium, Praha: Oikoymenh, 2007, 279-292.

• Forgiveness and Revenge: Where Is Justice? v: Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, 2004 Vol. 16.

• The ethical significance of substance-God difference in Spinoza’s Ethics I., v: E-LOGOS 2003, ISSN: 1211-0442. http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/jirs2-03.pdf.

• What can be answered on the Question about incentive in Kant, v: E-LOGOS 2003, ISSN: 1211-0442. http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/jirs1-03.pdf.


Články v češtině:

• Teleologie v Theofrastově Metafyzice, Reflexe 35 / 2005, 55-75.

• České hledání viny a neviny, Křesťanská Revue 2008 / 6, [000]-[000].

• Sókratův "velký muž" - interpretace dialogu Charmidés, v: Aleš Havlíček (ed), Platónův dialog Charmidés, Praha: Oikoymenh, 2007, 141-163.

• Sofisté, jména a demokracie, v: Havlíček, A., Špinka, Š. (eds), Platónův dialog Euthydémos, Praha: Oikoymenh, 2007, 138-151.

• Připodobnění bohu a eudaimonia: náčrt etiky a morálky v platónských dialozích, v: Josef Kružík (ed.),Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, UK FHS, Praha 2006, 159-175.

• Psychopatologie v Platónově filosofii, v: Psychologie Dnes 4/12 2006, 17-19.

• Pojetí smrti a neschopnost Západu vést válku, v: Střední Evropa 122, vol. 20, August 2005, 102-114.


Editor:

• Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, 2004 Vol. 16.


Odborné recenze:

• Greg Recco, Athens Victorious: Democracy in Plato's Republic, v: Bryn

• Mawr Classical Review, 2008.11.22, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-11-22.html.

• Frisbee C. C. Sheffield, Plato’s Symposium: The Ethics of Desire, v: RHIZAI IV.1 (2007), 177-183.

• Tomáš Hejduk, Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, v: Reflexe 34/2007, 125-130.

• Trevor Curnow, Ancient Philosophy and Everyday Life, v: Bryn Mawr Classical Review, 2007.05.08, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007-2007-05-08.html .

• Kryštof Boháček, Proč Gorgiás Mluví, v: Reflexe 31/2007, 128-137 (společně s Vojtěchem Hladkým).

• Obec vládců, kteří o vládnutí nestojí, recenze tří knih: M. Schofield, Plato: Political Philosophy, S. Blackburn, Plato’s Republic and L. Strauss, Obec a člověk, ORIENTACE LN, 18.8.2007.

• O křehkosti dobra, recenze: Martha C. Nussbaum, Křehkost dobra, ORIENTACE LN 17.07.2004.

• Kdo se bojí Platóna, recenze kompletního vydání Platónových dialogů v češtině, ORIENTACE LN, 20.12.2003.

• Základní přehled „disidentské“ politické teorie, recenze: Barbara Falk, Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe, in Střední Evropa 116, vol. 19, June/July 2003, 124-126.


Překlady:

• Robertova Pravidla Řádu, Institut pro politickou a ekonomickou kulturu, Praha 2006.

• W. M. McClay, „Duše národa“, v: Střední Evropa 122, 2005, p. 90-101.

• Minxin Pei, Sara Kasper, „Poučení z minulosti: Americké vysvědčení z „nation-building““, v: Střední Evropa 117, 2003/03.


Jakub Jirsa, PhD.

Assistant Professor at Charles University Prague, Faculty of Arts, Institute for Philosophy and Religious Studies

Czech version
* 27.7.1978 v Praze


Education:

• 2006   PhD in philosophy, Central European University, Budapest

• 2004-2005   research stay at the Faculty of Classics, Cambridge University

• 2003   Junior Fellow at the Institut Für Wissenschaften vom Menschen, Wien

• 2002-2006   doctoral student in philosophy at Central European University, Budapest

• 2002   MA in philosophy, Charles University, Prague

• 2001-2003   junior fellow, Czech Academy of Science, Department of philosophy

• 2000-2002   external lecturer at the Faculty of Humanities, Charles University

• 1996-2003 undergraduate and graduate student in philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague

• 1996-2000   undergraduate student at Faculty of Humanities, Charles University

• 1992-1996   Anglo-Czech High School České BudějovicePublications:Articles in English:

• Plato on characteristics of god: Laws X. 887c5-899d3, v: RHIZAI: A Journal for Ancient Philosophy and Science, V.2 2008, 239-259.

• Alcibiades’ speech in the Symposium and its origins, v: Havlíček, A., Karfík, F. (eds), Plato's Symposium, Praha: Oikoymenh, 2007, 279-292.

• Forgiveness and Revenge: Where Is Justice? v: Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, 2004 Vol. 16.

• The ethical significance of substance-God difference in Spinoza’s Ethics I., v: E-LOGOS 2003, ISSN: 1211-0442. http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/jirs2-03.pdf.

• What can be answered on the Question about incentive in Kant, v: E-LOGOS 2003, ISSN: 1211-0442. http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/jirs1-03.pdf.


Articles in Cszech:

• Teleologie v Theofrastově Metafyzice, Reflexe 35 / 2005, 55-75.

• České hledání viny a neviny, Křesťanská Revue 2008 / 6, [000]-[000].

• Sókratův "velký muž" - interpretace dialogu Charmidés, v: Aleš Havlíček (ed), Platónův dialog Charmidés, Praha: Oikoymenh, 2007, 141-163.

• Sofisté, jména a demokracie, v: Havlíček, A., Špinka, Š. (eds), Platónův dialog Euthydémos, Praha: Oikoymenh, 2007, 138-151.

• Připodobnění bohu a eudaimonia: náčrt etiky a morálky v platónských dialozích, v: Josef Kružík (ed.),Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, UK FHS, Praha 2006, 159-175.

• Psychopatologie v Platónově filosofii, v: Psychologie Dnes 4/12 2006, 17-19.

• Pojetí smrti a neschopnost Západu vést válku, v: Střední Evropa 122, vol. 20, August 2005, 102-114.


Edited volumes:

• Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, ed. A. Cashin and J. Jirsa, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, 2004 Vol. 16.


Academic Reviews:

• Greg Recco, Athens Victorious: Democracy in Plato's Republic, v: Bryn

• Mawr Classical Review, 2008.11.22, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2008/2008-11-22.html.

• Frisbee C. C. Sheffield, Plato’s Symposium: The Ethics of Desire, v: RHIZAI IV.1 (2007), 177-183.

• Tomáš Hejduk, Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, v: Reflexe 34/2007, 125-130.

• Trevor Curnow, Ancient Philosophy and Everyday Life, v: Bryn Mawr Classical Review, 2007.05.08, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007-2007-05-08.html .

• Kryštof Boháček, Proč Gorgiás Mluví, v: Reflexe 31/2007, 128-137 (společně s Vojtěchem Hladkým).

• Obec vládců, kteří o vládnutí nestojí, recenze tří knih: M. Schofield, Plato: Political Philosophy, S. Blackburn, Plato’s Republic and L. Strauss, Obec a člověk, ORIENTACE LN, 18.8.2007.

• O křehkosti dobra, recenze: Martha C. Nussbaum, Křehkost dobra, ORIENTACE LN 17.07.2004.

• Kdo se bojí Platóna, recenze kompletního vydání Platónových dialogů v češtině, ORIENTACE LN, 20.12.2003.

• Základní přehled „disidentské“ politické teorie, recenze: Barbara Falk, Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe, in Střední Evropa 116, vol. 19, June/July 2003, 124-126.


Translations:

• Robertova Pravidla Řádu, Institut pro politickou a ekonomickou kulturu, Praha 2006.

• W. M. McClay, „Duše národa“, v: Střední Evropa 122, 2005, p. 90-101.

• Minxin Pei, Sara Kasper, „Poučení z minulosti: Americké vysvědčení z „nation-building““, v: Střední Evropa 117, 2003/03.