Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
- docent Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze

* 1952 Brno

Studoval nejprve katolickou teologii (vyloučen po 4.r. z názorových důvodů), pracoval jako technik, systémový programátor i noční hlídač, od 1990 externí předná‘ky na FF UK, předná‘ky na katedře filosofie PřF UK, Mgr. v oboru filosofie 1991 (práce „Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky“, publ.), 1991 odborný asistent,
Dr. v oboru filosofie výchovy 1994 (práce „Výchova, zřejmost, vědomí“, publ.), od 1994 částečný úvazek na FF UK, Doc. v oboru filosofie (FF UK) 1996 (práce „Filosofie živé přírody“, publ.), od 1.11.1997 základním úvazkem na Ústavu pro filosofii a religionistiku, zaměření: vztah řecké filosofie a náboženství, vztah starého náboženství a křesťanství, vztah filosofie a křesťanství; fenomenologie náboženství. Základní předná‘ky např.: Hérakleitos, Antické křesťanství, Fenomenologie náboženství.Podílel se na reformě studia religionistiky (studijní plány schválené 1998, 2000), která má dovr‘it rekonstituci tohoto oboru.

Bibliografie (vybrané texty on-line na http://www.fysis.cz):

• Mýtus, filosofie a věda I–II, 1991, 2. vyd. 1993
• Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech antiky, 1992
• Řečtí apologéti, 1992
• Hérakleitos z Efesu, Řeč o povaze bytí (s Š. Kosíkem), 1993
• Studie o křesťanství a řecké filosofii, 1994
• Filosofie živé přírody, 1994
• Evangelium pravdy, 1994
• Lyrika a filosofie; v: Jan Bouzek, Z.K.: Řeč umění a archaické filosofie, Praha, Herrmann a synové 1995, s. 129 - 250
• Výchova, zřejmost, vědomí. (Poznámky k filosofii výchovy), 1995
• Pluralita interpretací (s J. Bouzkem), 1996
• Pramen poznání, 1996
• Problémy my‘lení přirozenosti, 1997
• Hérakleitos, 1997
• Páté století (s J. Bouzkem), 1997

Sborníky:

• Kléméns Alex.: Strómateis VII, 55–59, P. Pokorný: Píseň o perle, 1986
• Five letters behind the Golden Curtain, Good-bye, ed. M. Goetz, Evanston SI 1992
• Proč se přirozenost ráda skrývá, Laudatio Z. Neubauer, 1992 (CTS)
• Schopnost úcty a její proměny, O posvátnu, 1993

Čas. přísp.:

• My‘lení mezi mýtem a metafyzikou, ČM 1992
• Péče o životní pohyb, Prostor 1993
• Hermetické my‘lení, Analogon 1993
• Hermeneutická dovednost v postmoderní situaci, Prostor 1994
• Sen a vědomí, náhoda a smysl, Analogon 1996
• Myslet přirozenost; v: Kritický sborník 4, XVI /1997, s. 9-20, ISSN 0862-819X
• Metafyzika dnes; v: Kritický sborník 4, XVII/ 1998, s. 15-16
• Řeč Hérakleitovy řeči; v: Kritický sborník 2-3, XVIII /1999, s. 43-67
• Drama o probuzení (Král Oidipús); v: Souvislosti 3-4/1999, s. 157-166


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

1993/1994    - Proud proměn a vědomí 

  - Archaická moudrost a sókratovské Dobro 
1994/1995    - Archaická moudrost (ZS) 

  - Sókratovské Dobro (LS) 

  - Prameny novoplatonismu 

  - Překladatelský seminář středoplatonismu 
1995/1996    - Platón: du‘e, Erós, Dobro 

  - Hérakleitos 
1996/1997    - Předsókratici 

  - Prameny řecké zbožnosti 
1997/1998    - Hérakleitos 

  - Seminář o vztahu filosofie a náboženství 

  - Filosofická interpretace Janova evangelia 
1998/1999    - Uvedení k filosofii 

  - Filosofie a náboženství 

  - Antické křesťanství 

  - Diplomní seminář religionistiky 

  - Podseminář religionistické topografie 
1999/2000   - Uvedení k filosofii

  - Religionistický diplomní a oborový seminář 

  - Hérakleitos jako náboženský myslitel

  - Fenomenologie náboženství
2000/2001   - Uvedení k filosofii

  - Religionistický diplomní a oborový seminář 

  - Předsokratici

  - Antické křesťanství
2001/2002   - Uvedení k filosofii

  - Řecké obrázky (LS)

  - Předsokratici

  - Fenomenologie náboženství
2002/2003
  - Uvedení k filosofii

  - Řecké obrázky

  - Hérakleitos


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 13.4.2004