Tomá‘ Marvan, PhD.

externí vyučující Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Prazee-mail - životopis  - bibliografie  - výzkumná činnostaktuální kursy - konzultace


Odborný životopis:
1992–1998      Mgr., filosofie, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK Praha
1998–2003      PhD., systematická filosofie, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK Praha
1998–              mlad‘í vědecký pracovník, Filosofický ústav AV ČR, Praha
2004/2005      externí vyučující Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze


Výběr z publikací

články
•  ‘Spor o povahu jazyka: Davidson a Dummett’, Filosofický časopis, 45, 1997, 4.
‘Externalismus, pojmový relativismus a třetí dogma empirismu’, Filosofický časopis, 50, 2002, 3.
•  ‘Brandomian Aporia (and One Way Out)’, Danish Yearbook of Philosophy, 37, 2002.
•  ‘Dva druhy pojmového relativismu’, Organon F, 10, 2003, 2.
•  ‘Interpretability, Perceptual Sensibilities and Triangulation’, Nordic Journal of Philosophy, 4, 2003, 2.
•  S M. Lasonenovou, ‘Davidson's Triangulation: Content-Endowing Causes and Circularity’, International Journal of Philosophical Studies, 12, 2004, 2.

překlady
•  S Petrem Glombíčkem, René Descartes, Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké, Praha: Filosofia 1998.
S Petrem Glombíčkem a Pavlem Zavadilem, René Descartes (et alii), Námitky a Odpovědi k Meditacím o první filosofii, Praha: Oikoymenh 2003.
•  S Janem Kolářem, Donald Davidson, Subjektivita, Intersubjektivita, Objektivita, Praha: Filosofia 2004.


Granty a stáže:

2001         Výzkumné stipendium, Universität Konstanz (červenec)

2001        Stipendium "Erasmus", Kodaňská univerzita (zimní semestr)

2002        CIMO Fellowship, Universita Helsinki (srpen až září)

2002–4    Společně s J. Kune‘em a P. Glombíčkem, Grantová agentura České Akademie věd, tříletý grant Subjektivita. Nové přístupy ke klasickému pojmu

2003–      Grantová agentura České republiky, tříletý post-doktorský grant Pojmové rámce a metafora „pojmové suverenity“.

2004        British Academy Visiting Fellow, Birkbeck College, University of London (leden)

2004        badatelský pobyt na ženevské univerzitě (červenec)


Viz též webovou stránku na AV ČR: http://www.flu.cas.cz/ratio/index.htm© Moskyt Domovská stránka Up-dated: 29/09/2004