MUDr. Štěpán Špinka, PhD.


odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze
Osobní údaje:

1979-1985 studium Fakulty v‘eobecného lékařství UK, titul MUDr.

Od 1980 neoficiální studium filosofie a teologie. 1992-1996 studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v Olomouci.

1985-1990 zaměstnán jako lékař-internista.

Od 1990 předná‘í filosofii. Do roku 1997 odborný asistent na Pedagogické fakultě UK, od roku 1997 odborný asistent na Ústavu pro filosofii a religionistiku FF UK.

1990-2000 opakované badatelské pobyty na Katholische Universität Eichstätt, BRD. 1996-97 stipendista Kruppovy nadace.

1995-1998 doktorandské studium, obor filosofie; 1998 obhájení disertační práce na téma „Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela“ na FF UK, titul Dr.

Od 1. 7. 2000 člen Centra pro fenomenologická bádání.

Od 1.10. 2009 do 31.1.2010 ředitelem Ústavu filosofie a religionistiky FFUK.

Od 1.2.2010 proděkanem pro studijní záležitosti.Bibliografie z let 1998-2008


Výuka 1997-2005:

1997/1998 -   Platónova teorie idejí a dialektika (ZS)

-   Interpretace Platónova dialogu Faidros

-   Proměny řecké zbožnosti v Platónově filosofii

-   Filosofické předpoklady fenomenologie náboženství (LS)
1998/1999 -   Platón: Ústava

-   Interpretace dialogu Sofistés

-   Fenomenologie náboženství
1999/2000 -   Obrat k logu a připodobnění bohu (Dialektika a zbožnost v Platónově filosofii)

-   Platónův dialog Theaitétos

-   Interpretace dialogu Sofistés II (ZS)

-   Fenomenologie náboženství a fenomenologie 20. století (LS)
2000/2001 -   Mimésis a katharsis (Aristotelova Poetika na pozadí Platónovy filosofie)

-   Zjevování a logos (Platónův dialog Theaitétos II.)
2001/2002 -   Mimesis, katharsis, hamartia

-   Seminář k antické filosofii

-   Platon: Parmenides
2002/2003
-   Platón: Filébos (ZS)

-   Seminář k antické filosofii
2004/2005
-   Blaženost u Aristotela (s J. Čapkem)

-   Překladatelský seminář pro navazující magistry

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 29.1.2010