Marina Barabá‘ová, PhD.
- odborná asistentka Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze

* 1955 v Bratislavě

Vzdělání:

• 1974-77 studium oborů filosofie a politika na University of Hull (GB) ukončené B.A.
• 1977-78 studium oboru historie politického my‘lení na London School of Economics ukončené M.Sc. (Econ)
• 1980-87 doktorát z oboru filosofie na King‘s College, University of London
 

Pedagogická praxe:

• 1981-84 asistent na King‘s College, University of London
• 1985 externí předná‘ky na City University, London
• 1987 externí předná‘ky na King‘s Colege, University of London a City University, London
• 1990-91 předná‘ky na University of Massachusetts, Boston (USA)
• 1994- odborný asistent (od 1998 vedoucí semináře etiky a správce Knihovny filosofie) na Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze


Bibliografie:

Články:

• Transcending the human, in: Phillips, D. Z, Tessin, Timothy.: Religion without transcendence?. New York; London : St. Martin Press; Macmillan, 1997. S. 177-232
• The agent's erosion of value, in: Havlík, Vladimír: Mezi jazykem a vědomím. Praha : Filosofia, 1999. S. 157-181
• Wittgensteinovy Zápisníky 1914-1916, in: Filosofický časopis 47/5 (1999), s. 787-792


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:
 

1997/1998    - Systematická etika 
1998/1999    - Systematická etika
1999/2000   - Etika
2002/2003
  - Etika


James Hill, PhD.
- odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze

* 1964

V r. 1986 absolvoval z oborů filosofie a ekonomika na Oxfordské univerzitě (Trinity College). Mimo jiné se specializoval na studium Kanta a pozdního Wittgensteina. V r. 1997 získal DES (Diplome D‘Études Superieures) v Ženevě. Tématem dizertační práce byl skepticismus u Sexta Empirika (‘kolitel Jonathan Barnes). V roce 2002 získal doktorát na King‘s College (London), jehož předmětem byla Lockova kritika mechanismu. Po přede‘lém externím působení byl v r. 1998 na plný úvazek přijat jako odborný asistent na Ústav filosofie a religionistiky FFUK v Praze, kde působí dosud. Jeho hlavními zájmy jsou jak oblasti rané novověké filosofie, tak současná analytická filosofie. V jejich rámci se zabývá zejména epistemologií, skepticismem, problematikou vnímání a filosofií vědy. V Praze působí od začátku devadesátých let.

Bibliografie:

• Humův naturalismus ve 'Zkoumání lidského rozumu'. In: Filosofický časopis, roč. 47, č. 4, 1999, s. 545-558
• Concepts of secondary qualities. Organon F. 1998 (príloha): s. 91-98

Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:
 

1993/1994   - Hume's Treatise

  - Kripke: Naming and necessity
1994/1995   - Bishop Berkeley- "principles" and "Dialogues" 

  - Realism - Nagel, Williams, Walker
1995/1996   - Scepticism in modern philosopy
1996/1997   - David Hume - The First Enquiry
1997/1998   - Empirismus

  - The philosophy of colour
1998/1999    - Úvod do empirismu

  - Berkeley
2000/2001   - Úvod do empirismu (ZS)
2001/2002   - Descartes a Locke
    - The Mechanical World
2002/2003
  - Hume: První zkoumání

  - The Passions (Descartes, Hume, Locke) 


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 10.4.2007