TERMÍNY ZKOUŠEK

POSTUPOVÁ ZKOUŠKA: FILOSOFIE RELIGIONISTIKA
Termín klausurních prací: 7.9.2009 od 14h (217) 23.-24.9.2009
Termín ústní zkoušky: 10. a 11.9.2009 (225V)

Ke zkoušce se dostavte o 1/2hodiny dříve, budou Vám zadány otázky k přípravě!
Složení komise: dr.Hill, dr.Němec, dr. Ritter prof. Halík, dr. Lyčka, dr. Chlup a další
Uzávěrka přihlášek: 21.8.2009 7.9.2009
Termín pro odevzdání postupové práce: + další náležitosti dle informací k PZK
21.8.2009
24.8.2009
Důležité informace:

Uchazeč je povinen na sekretariátu 6 měsíců předem odevzdat zadání postupové práce.

Současně s odevzdáním práce je nutno zaslat e-mailem anotaci v češtině i angličtině a překlad názvu do angličtiny.
Formulář zadání PP

Informace k PZK

Pravidla pro psaní prací
Formulář zadání PP

Informace k PZK

Formální náležitosti prací


BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA: FILOSOFIE RELIGIONISTIKA
Termín klausurních prací: 7.9.2009 od 14h (217) 17.9.2009
Termín ústní zkoušky: 10. a 11.9.2009 (225V)

Ke zkoušce se dostavte o 1/2 hodiny dříve, budou Vám zadány otázky k přípravě!
Složení komise: dr.Hill, dr. Němec, dr. Ritter prof. Halík, dr. Lyčka, dr. Chlup a další
Uzávěrka přihlášek: 31.7.2009 31.7.2009
Termín pro odevzdání bakalářské práce: + seznam absolvovaných seminářů a četby
31.7.2009
+ nahlášení vybraného náboženského okruhu:
17.8.2009
Důležité informace:

Práce se odevzdává ve 2 vázaných výtiscích a 1 el. verzi na CD-ROM na sekretariát ÚFaR. Práce musí obsahovat max. 15-ti řádkovou anotaci v češtině i angličtině a anglickou variantu názvu práce.
Opatření děkana k zadávání BP pro aktuální ak. rok

Formulář zadání BP

Informace k BZK

Pravidla pro psaní prací
Opatření děkana k zadávání BP pro aktuální ak. rok

Formulář zadání BP

Informace k BZK

Formální náležitosti prací


STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: FILOSOFIE RELIGIONISTIKA
Termín obhajob: 21. a 22.9.2009 23. a 24.9.2009
Termín ústní zkoušky:
Složení komise: dr. Čapek, dr. Karásek, dr. Němec prof. Halík, dr. Lyčka, dr. Chlup a další
Uzávěrka přihlášek: 31.7.2009 31.7.2009
Termín odevzdání práce: 21.8.2009 24.8.2009
Termín odevzdání dalších materiálů: Vybrané texty a vypracované otázkové okruhy ke schválení odevzdejte v tištěné i elektronické podobě do 4.9.2009. Výběr textů konzultujte s dr. Čapkem.

Ke stejnému termínu odevzdejte seznam všech absolvovaných kursů a seznam seminárních a ročníkových písemných prací.
Nahlášení vybraného náboženského okruhu do: 24.8.2009
Důležité informace:

Práce se odevzdává ve 2 vázaných výtiscích a 1 el. verzi na CD-ROM na sekretariát ÚFaR. Práce musí obsahovat max. 15-ti řádkovou anotaci v češtině i angličtině a anglickou variantu názvu práce.
Opatření děkana k zadávání DP pro aktuální ak. rok

Formulář zadání DP

Další informace k SZZK

Pravidla pro psaní prací
Opatření děkana k zadávání DP pro aktuální ak. rok

Formulář zadání DP

Informace k SZZK

Formální náležitosti prací© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 12.8.2009