PD Jindřich Karásek, Dr.

docent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze


e-mail - bibliografie  - aktuální kursy


Životopis:
Narozen v r. 1963.  Absolvovoval FF UK, obor filosofie v roce 1996. V letech 1994-1997 studoval na Georg-August Universitaet Goettingen, BRD. Doktorát získal v r. 1998, doktorská práce: Denken und Erkennen in der "Kritik der reinen Vernunft".

Specializace:
Od roku 1998 odborný asistent pro německou klasickou filosofii na ÚFaR FF UK. V roce 2009 jmenován docentem.

Výzkumná činnost:


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

1999/2000
  - Kantova teorie etiky (s J. Chota‘em)

  - Sebevědomí a my‘lení
2000/2001
  - Krásno a vzne‘eno u Kanta (s J. Chota‘em)

  - Sebevědomí a my‘lení II
2001/2002   - Praktická filosofie v německém idealismu

  - Vědosloví novou metodou
2002/2003
  - Kantova Kritika čistého rozumu


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 16.4.2004