Karfík, F.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
Nekonzultuje, je v zahraničí. filip.karfik[at]ff.cuni.cz 

Curriculum vitae, bibliografie a další údaje

Výuka od r. 2005:

Giordano Bruno, O příčině a jednu (Della causa, principio et uno)  (letní semestr 2008-2009)
Matematika a fyzika pro filosofy  (letní semestr 2008-2009)
Plotinovy nauky o duši IV  (letní semestr 2008-2009)
Svoboda, přirozenost a osud ve vybraných textech čínské a západní filosofie  (letní semestr 2008-2009)
Marsile Ficin et sa philosophie de l´amour  (zimní semestr 2008-2009)
Plotinovy nauky o duši III  (zimní semestr 2008-2009)
Řecké náboženství a mytologie: Pohané a křesťané v pozdní antice  (zimní semestr 2008-2009)
Antická filosofie pro pokročilé (Lucretius)  (letní semestr 2007-2008)
Antická filosofie pro pokročilé (Plotinos)  (letní semestr 2007-2008)
Lucretius, De rerum natura II  (letní semestr 2007-2008)
Patočkova nauka o pohybech lidské existence (pro navazující magistry a doktorandy)  (letní semestr 2007-2008)
Plotinovy nauky o duši II  (letní semestr 2007-2008)
Antická filosofie pro pokročilé (Lucretius)  (zimní semestr 2007-2008)
Antická filosofie pro pokročilé (Plotinos)  (zimní semestr 2007-2008)
Lucretius, De rerum natura I  (zimní semestr 2007-2008)
Matematika, fyzika a informatika pro filosofy  (zimní semestr 2007-2008)
Nitro a svět - Patočkovy filosofické rukopisy z let 1939 - 1945 (pro navazující magistry a doktorandy)  (zimní semestr 2007-2008)
Plotinovy nauky o duši I  (zimní semestr 2007-2008)
Stoická teorie jednání v kontextu helénistické filosofie. (ZAČÍNÁ 16.4.)  (letní semestr 2006-2007)
Platónův Timaios a helénistická věda  (letní semestr 2005-2006)
Překladatelský seminář  (letní semestr 2005-2006)
Rozdíly mezi Platónem a Aristotelem podle Gemista Pléthóna (kurs začíná 27.2.)  (letní semestr 2005-2006)
Bakalářský seminář I. / Diplomový seminář I.  (zimní semestr 2005-2006)
Ibn Gabriol (Avicebron), Fons vitae  (zimní semestr 2005-2006)
Kritika a recepce Platónova Timaia u Aristotela a ve Staré Akademii  (zimní semestr 2005-2006)