PhDr. Irina Mesnjankina, CSc.

externí vyučující Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze

výzkumná činnost - kursy 1999-2003 - aktuální kursy

Životopis:
Narozena v r. 1932. Přehled studia:
1954 - Diplomová práce z dějin filosofie na FF Leningradské státní univerzity
1980 - Doktorát na FF UK v Praze
1986 - CSc. FF, Leningradská státní univerzita

Zaměstnání:
1955 - 1960: asistent, katedra filozofie, Vysoká ‘kola ruského jazyka a literatury v Praze
1960 - 2002: odborny asistent, Katedra filozofie, později Ústav filosofie a religionistiky, FF UK v Praze
po r. 2003 - externí vyučující Ústavu filosofie a religionistiky a Ústavu slavistických a východoevropských studií, FF UK v Praze

Bibliografie
Monografie:

• Antologie z dějin ruské filosofie. UK, 1982
• Neznámé Rusko. Karolinum, 1995

Statě:
• Mýtus ve filosofické próze Andreje Platonova. In: O filosofii výchovy a filosofii provádějící. Sborník prací věnovaný univ. prof. PhDr. Jaroslavě Pečkové k jejím 70. narozeninám. Praha: Karolinum; 1999,  s. 74-80

Edice:
• Šestov: Kierkegaard a existenciální filosofie. OIKOYMENH, Praha 1997
• Rozanov: Svět ve světle "ruské ideje". OIKOYMENH, Praha 1999

Překlady:
• Berďajev: Smysl dějin. ISE, Praha 1995
• Berďajev: O otroctví a svobodě člověka. OIKOYMENH, Praha 1997.
• Berďajev: Dostojevského pojetí světa. OIKOYMENH, Praha 2000.

Výzkumná činnost:

1996 - 1998 hlavní ře‘itel grantu GAČR
1999 - 2000 hlavní ře‘itel grantu Grantová agentura UK

V rámci překladového semináře v letech 1996 - 1998 (GAČR) byly přeloženy následující tituly, vydalo nakladatelství Oikúmené:
Berďajev: Smysl dějin. - Šestov: Kierkegaard a existenciální filosofie. - Berďajev: O otroctví a svobodě člověka. - Rozanov: Svět ve světle "ruské ideje". - Berďajev: Dostojevského názor na svět
   
V rámci překladového semináře v letech 1999 - 2000 (Grantová agentura UK) vyjdou následující tituly:
Berďajev: Ruská idea. - Solovjev: Obrana Dobra

Rozpracováno: Merežkovskij: Přicházející Cham. - Sborník Vjechi (to v‘e pod jedním titulem Tragédie ruské inteligence)

Studijní pobyty a konference:
1986 - 2000 krátkodobé studijní pobyty na Petěrburgské a Moskevké univerzitě, účast na mezinárodních konferencích (2000 Petěrburg, konference věnovaná stoletému výročí od úmrtí V. Solovjeva)

Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

1999/2000
  - Berďjajev: Ruská idea 

  - Ruská filosofická renesance XX. věku 

  - Dějiny ruské filosofie 
2000/2001
  - Dostojevskij, Tolstoj, Solovjev

  - "Vjechi"

  - Dějiny ruské filosofie (v RJ)
2001/2002   - Ruská idea - Rusko a Evropa

  - "Vjechi"

  - Dějiny ruské filosofie (v RJ)
2002/2003
  - "Vjechi" (ZS)


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 16.4.2004