VÝUKA FILOZOFIE PRO NEOBOROVÉ STUDENTY
V RÁMCI SPOLEČNÉHO ZÁKLADUROZVRH VÝUKY 2011/12:

Kód kursu Název kursu Vyučující Den Od Do Místnost
ASZFS0003, ARL100005, ARL100090-1 Filosofie náboženství (I-II)Halík, T.čt14,1015,45131
ASZFS0024 Filosofie války a míruKouba, Petrčt15,5017,25131
ASZFS0002 Uvedení k filosofii - pouze v LSKratochvíl, Z.131
ASZFS0022 Filosofie existenceNěmec, V.st12,3014,05131
ASZFS0021 Filosofie, literatura, poetikaPokorný, M. - Vojvodík, J.po12,3014,05131
ASZFS0020 Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšleníSchifferová, V.st10,5012,25131
ASZFS0010 Estetika v kontextu filosofieZuska, V. - Kulka, T. - Ševčík, M.po15,5017,25131


GARANT VÝUKY:
Výuku a atestace zajišťuje Ústav filozofie a religionistiky (ÚFaR).


URČENO PRO:
Do těchto kursů se zapisují pouze studenti prezenčního studia. Atest z filozofie ("Úvodu do filozofie" či "Dějin filozofie) ve společném základu je možno získat v rámci kteréhokoli z uvedených sedmi kursů.

Každý student si volí pouze jeden libovolný z nabízených kursů.


ZÁPIS:
Závazný zápis do kursů se provádí elektronicky na adrese http://is.ff.cuni.cz. Login do systému je identický s loginem pro přístup do univerzitní počítačové sítě. Nastaveným výchozím heslem je rodné číslo bez lomítka.

Elektronické zápisy organizuje studijní oddělení FF UK, v případě technických problémů se e-mailem obraťte na sl. Barboru Černou (barbora.cerna[at]ff.cuni.cz). Zápis do kursů se uzavírá 28. října 2011. Kapacita jednotlivých kursů je omezena.


ATESTACE:
Zápis ke zkoušce bude umožněn pouze studentům zapsaným v daném kursu a provádí se elektronicky. Student, který není řádně zapsán do zvoleného kursu, se tedy v rámci tohoto kursu nemůže přihlásit k atestaci. Podmínky atestu stanovuje vyučující. Pokud přednášející požaduje písemnou práci, je třeba dodat ji v tištěné podobě (tj. nestačí zaslat ji e-mailem).ALTERNATIVA

Atestaci lze získat také bez absolvování výuky v rámci Společného základu, a to výhradně v těchto případech:


PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z FILOSOFIE V RÁMCI SPOLEČNÉHO ZÁKLADU
pro studenty kombinovaného studia


Předpokladem úspěšného vykonání zkoušky je prostudování níže uvedené primární a sekundární literatury. Zkouška se koná formou klauzurní písemné práce: studenti obdrží otázku vztahující se k předepsané literatuře a ve stanoveném čase 90 minut o ní bez použití rukopisných, tištěných, elektronických či telekomunikačních pomůcek pojednají v rozsahu jedné strany formátu A4.

Studenti kombinovaného studia si v elektronickém infosystému zapisují předmět ASZFS0007 - filozofie (kombinované studium). Pokud tak neučiní, studijní oddělení jim tento předmět automaticky zapíše.
 
Termíny zkoušky vypisuje Ústav filosofie a religionistiky v každém zkouškovém období, a vždy jedenkrát v průběhu semestru. Aktuální termín je průběžně zveřejňován v aktualitách na hlavní webové stránce ÚFaR, na nástěnce a v IS.

ZÁPIS KE ZKOUŠCE:
Studenti kombinovaného studia se zapisují ke zkoušce elektronicky na adrese http://is.ff.cuni.cz. V případě technických obtíží se obraťte osobně či e-mailem na paní Evu Mokrejšovou eva.mokrejsova[at]ff.cuni.cz.

Zkouška je limitována kapacitou místnosti. Hlaste se včas!

Výsledky budou zapsány do elektronického IS nejpozději do 14 dnů po termínu a zapisovat do indexu je bude dr. Jindřich Karásek ve svých konzultačních hodinách.
LITERATURA

I. PRIMÁRNÍ TEXTY


Platón: Faidón, přel. F. Novotný, vyd. Jan Laichter, Praha 1935; nakl. Oikúmené, Praha 1994. Též in: Platónovy spisy, sv. I, nakl. Oikúmené, Praha 2003.

Aristotelés: O duši, kniha II-III, přel. A. Kříž, nakl. Rezek, Praha 1995. Též in: Aristotelés: Člověk a příroda, přel. A. Kříž a M. Mráz, nakl. Svoboda, Praha 1984.

René Descartes: Úvahy o první filosofii, přel. Z. Gabriel, nakl. Svoboda, Praha 1970. Nebo v jiném překladu: Meditace o první filosofii, přel. P. Glombíček a T. Marvan, nakl. Oikúmené, Praha 2001. Nebo slovensky: Meditácie o prvej filozofii, v ktorých sa dokazuje existencia Boha a odlišnost duše od tela, prel. V. Cigerová, Chronos, Bratislava 1997

David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, oddíly I-VII a XII, přel. J. Moural, nakl. Svoboda, Praha 1996 nebo v jiném překladu: přel. V. Gaja, SPN, Praha 1971 nebo nakl. Svoboda, Praha 1972.


II. SEKUNDÁRNÍ LITERATURA


Zdeněk Kratochvíl:  Mýtus, filosofie, věda I. a II.,kap. 1-14, vyd. Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová, Praha 1993, str. 9-93.

Wolfgang Röd: Novověká filosofie I, kap. III: René Descartes, nakl. Oikúmené, Praha 2001, str. 62-118.

Miroslav Petříček: Úvod do (současné) filosofie, Hermann a synové, Praha 1991, 1992, 1997.

Jaroslav Peregrin: Obrat k jazyku a analytická filosofie, in: J. Peregrin (vyd.), Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia – nakl. Filosofického ústavu AV ČR, Praha 1998, str. 7-45. [K dispozici také on-line.]© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 15.7.2011