ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2001/2002

Pozn. : ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Dp) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS

Přednášející
Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Antalík
Pantheon a kult v Emaru Vk 2/-,-/- út 10,40 12,15 C208
Antalík
Úvod do dějin náboženství 111,211 2/-,2/- čt 12,30 14,05 217
Antalík
Náboženství Babylónie a Asýrie 133 2/-,2/- čt 15,00 16,35 C208
Antalík
Náboženství Keltů 132,121,221 2/-,2/- út 12,30 14,05 225V
Benyovszky
J.G. Fichte:"Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre"-četba a komentář III. Vk -/2,-/2 po 9,10 10,45 217
Čapek
Sartre - svoboda a fakticita Vk 2/-,2/- st 10,50 12,25 225V
Čapek, Kouba
Četba - H. Bergson Sk,113,213 *** po 13,20 14,55 225V
Dhargye
Introduction to Tibetan Buddhism Vk 2/-,?/-  st 16,40 18,15 C208
Dix
Texts in 20th century continental philosophy Vk -/2,-/2 po 12,30 14,05 C208
Dvořák
Úvod do středověké filosofie-sv. Tomáš Akvinský Sk,111,211 2/-,2/- út 10,50 12,25 225V
Dvořák
Četba Teologické Summy Sk,111,211 -/2,-/2 út 15,50 17,25 225V
Halík
Filosofie náboženství 107,207 2/-,2/- čt 10,50 12,25 131
Halík
Sociologie náboženství 109,209 2/-,2/- út 10,50 12,25 131
Halík, Prudký
Politická svoboda a duchovní hodnoty Vk -/-,-/2 út 14,10 15,45 131
Hill
Descartes a Locke Sk,112,212 2/-,2/- út 17,30 19,05 221
Hill
Descartes a Locke - četba Sk,112,212 -/2,-/2 čt 15,00 16,35 225V
Hill
The Mechanical World Vk   11,40 13,20 C208
Chlup
Antická pojetí osudu 108,208 -/2,-/2 st 12,30 14,05 225V
Chlup
Technika psaní 105,205 -/-,-/2 9,10 10,45 225V
Chlup, Ondračka
Filosofie náboženství II. 108,208 2/-,2/- po 16,40 18,15 225V
Chlup, Ondračka
Religionistický diplomní seminář 150,152,250 -/2,-/2 po 10,00 11,30 225M
Chotaš
Hegelova politická filosofie Vk -/-, 2/2 čt 10,50 12,25 217
Chotaš
Hegelova politická filosofie - četba Vk -/-, 2/2 čt 13,20 14,55 221
Chvatík
Interpretace a překlad Aristotelovy VII. knihy Metafyziky (pojednání o bytí a jsoucnu) Vk -/2,-/2 út 13,00 16,00 CTS
Jirků
Logika   2/1,2/1 čt 8,20 10,45 217
Karásek
Praktická filosofie v německém idealismu (od 27.2.) Sk,112,212 2x2/2 st 15,50 17,25 217
Karásek
Četba (od 28.2.) Sk,112,212 *** čt 15,00 16,35 217
Karásek
Vědosloví novou metodou (od 28.2.) Vk 2/-,2/- čt 11,40 13,15 225V
Karfík, Špinka
Platón Parmenidés Dp,Vk 1/1,1/1 12,30 14,05 225V
Karfík, Vítek
Parmenidés (od 5.3.) Dp,Vk -/-,1/1 út 17,30 19,05 C208
Karfík, Němec
Turínský palimpsest: Porfýriův komentář k Platónovu Parmenidu (od 8.3.) Dp,Vk -/-,1/1 10,00 11,35 221
Karfík, Šír
Řecké matematické texty Vk 1/1,1/1 čt 15,50 17,30 C147
Karfík
Řecké minimum 104,204 -/-,2/- st 14,10 15,45 217
Karfíková
Aurelius Augustinus, Lidská mysl podle De trinitate IX a X (od 4.3.) Vk -/2,-/2 po 18,20 19,55 C208
Kolář
Pravda a fakt Sk,122.223 2x2/2 st 9,10 10,45 217
Kolář
Pravda a fakt- četba Sk,122,223 *** st 10,50 12,25 217
Kouba, Kliková
Filosofie života Sk,113,213 2x2/2 po 16,40 18,15 217
Kouba
Nietzsche - Radostná věda Vk 2/-, 2/- st 12,30 14,05 217
Kratochvíl
Uvedení k filosofii neob+103,203 2/-, 2/- st 9,10 10,45 131
Kratochvíl
Řecké obrázky Vk -/-,-/2 st 10,50 12,25 131
Kratochvíl
Předsokratici 108,208 2/-,2/- 10,50 12,25 217
Kratochvíl
Fenomenologie náboženství 106,206 2/-,2/- po 18,20 19,55 217
Lyčka
Judaismus 124,224  2/-, 2/- po 10,00 11,35 225V
Lyčka
Seminář k judaismu   141,143,241 -/2,-/2 po 14,10 15,45 C208
Machovec, D.
Platón a Aristotelés Vk 2/-,2/- st 10,00 11,35 C208
Machovec, M.
Smysl lidského života Vk 2/-, 2/- út 17,30 19,05 217
Mašek
Řečtina pro filosofy   -/2,-/2 st 11,40 13,20 C208 
Mašek
Řečtina pro filosofy II.   -/2,-/2 čt 11,40 13,20 C208 
Mesnjankina
"Vjechi" Vk 2/-,2/- 14,10 15,45 220
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy Sk,110,210 2x2/2 út 9,10 10,45 217
Mráz
Četba Aristotelových Kategorií Sč,110,210 *** út 10,50 12,25 217
Mráz
Četba a interpretace Aristotelových filosofických textů Vk 2/-,2/- 9,10 10,45 217
Neubauer
Filosofické otázky přírodních věd Vk 2/-,2/- út 14,10 15,45 225V
Novák
Plotinos III/7 "O věčnosti a času" Vk -/-, -/2 11,40 13,10 FHS UK - Jinonice#6002
Ondračka
Dějiny indických náboženství 126,226 2/-,2/- po 8,20 9,55 225V
Ondračka
Indická náboženství v textech 141,143,241 -/2, -/2 st 8,20 9,55 225V
Ondračka
Indická náboženství v obrazech   -/-, 2/- st 12,30 14,05 131
Petříček, Fulka
Hmota, tělo, vnímání. Filosofická tradice v současném pohledu Sk,113,213 2 x 2/2 po 10,50 12,25 217 
Petříček, Fulka
Četba-Derrida, C. Bernard Sč,113,213 *** po 12,30 14,05 217
Pinc
Kořeny evropské tradice neob+103,203 2/-,2/- út 8,20 10,00 131
Polívka
Úvod do fenomenologie Sk,123,222 2x2/2 čt 8,20 9,55 225V
Polívka
Četba Sk,123,223 *** čt 10,00 11,35 225V
Putna
Latinské a řecké myšlení na přelomu starověku a středověku Vk -/-,-/2 st 12,30 14,05 221
Rukriglová
Maimonides a Averroes Vk 2/-,2/- st 13,20 14,55 C208
Rukriglová
Četba - Maimonides: O Životosprávě Vk -/2,-/2 čt 13,20 14,55 C208
Savile
Seminar on Spinoza's Ethics (do konce března) Vk 2/-,2/- st 14,10 15,45 221
Sobotka
Hegelova Fenomenologie ducha Sk,112,212 2x2/2 po 14,10 15,45 217
Sobotka
Četba Sk,112,212 *** út 14,10 15,45 217
Sobotka
R. Descartes: Úvahy o první filosofii II. Vk 2/-,2/- čt 13,20 14,55 225V
Sokol
Úvod do filosofického diskursu neob. 2/-,2/- út 12,30 14,05 131
Sousedík
Modální pojmy v 9. knize Aristotelovy Metafysiky Vk 2/-,2/- st 17,30 19,05 221
Staudigl
Kritik und Radikalisierung der Phänomenologie bei Michel Henry (od 6.3. do konce května) Vk -/-, -/2 st 16,00 17,30 CTS 342
Špinka
Mimesis, katharsis, hamartia Vk 1/1,1/1 st 14,10 15,45 225V
Špinka
Seminář k antické filosofii Dp,Vk -/2,-/2 14,10 15,45 225V
Šprunk
Přirozený zákon Vk -/2,-/2 st 15,00 16,35 C208
Švec
Vztah mysli a těla (od Descarta do Merleau-Pontyho) Vk -/-, 1/1 st 17,30 19,05 217
Thein
Platon Sk,110,210 2/-.2/- út 15,50 17,25 217
Thein
Platon - četba Sk,110,210 -/2,-/2 út 17,30  19,05 225V
Thein
Místo, prázdno, čas: Aristoteles, Phys.IV - II. Vk 2/-, 2/- st 15,50 17,25 225V
Tretera
Dějiny filosofie neob. 2/-,2/- st 14,10 15,45 131
Tretera
Úvod do moderní francouzské filosofie Vk 2/-,2/- út 12,30 14,05 217
Trnka
Seminar in Ethics and Political Philosophy Vk -/2, -/2 čt 16,40 18,15 C208
Vítek
Věštění v Řecku Vk -/2,-/2 po 11,40 13,15 225V


Nabídka jiných kateder, ústavů a fakult:

Přednášející
Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Benyovszky
Heidegger: "Einblick in das was ist" - četba Vk -/2,-/2 čt 11,40 13,15 FHS UK - Jinonice 6020
Holeček
Logický rozbor filosofického textu Vk -/-,-/2 st 8,20 9,50 FHS UK - Jinonice 5022
Kropáček
Seminář k modernímu islámu Vk 2/-,2/- út 14,10 15,45 C208
Pinc
Úvod do fenomenologie Vk -/-, 2/- út 8,20 10,00 FHS Jinonice, aula
Sokol
Člověk jako osoba Vk -/-, 2/- po 16,40 18,15 FHS Jinonice, aula© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 10.09.2002