ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2003/2004


Pozn.: ve žlutých polích jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Ds) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS

Přednášející
Název kursu
(SA) - semestrální aparát v knihovně
Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Antalík
Úvod do dějin náboženství (SA) 111, 211 2/-,2/- po
10,00 11,35 217
Barabášová
Etika  (SA)  Sk, 121,221 2/-,2/- st 14,10 15,45 217
Barabášová
Seminář z etiky A Sk, 121,221 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225V
Barabášová
Seminář z etiky B Sk, 121,221 -/2,-/2 po 17,30 19,05 225V
Bartošek
Spinozova antropologie (E III-E IV p37)
Vk
-/-,2/-
st
17,30
19,05
217
Benyovszky
J.G. Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794) - četba a komentář IV Vk -/2,-/2 po 9,10 10,45 221
Sartre - rané texty  (SA) Vk -/2, -/2

10,50 12,25 225V
Dvořák
Seminář středověké metafysiky (SA) Vk
-/-,-/2

15,50
17,25
225V
Halík
Sociologie náboženství
109,209
2/-,2/- čt 10,50 12,25 131
Halík
Filosofie náboženství 107,207,neob.  2/-,2/- čt 14,10 15,45 131
Halík
Seminář k sociologii náboženství

-/-,2/-
út
9,10
10,45
225V
Hill
Leibniz: Nové eseje  (SA) Sk,112,212
-/-,2/2
st
14,10
15,45
225V
Hill Leibniz: Nové eseje - čtení
Sk,112,212 ***
čt
15,00
16,35
225V
Hill
Consciousness (SA) Vk 2/-,2/- 11,40 13,20 C208
Holba
Četba mahájánových textů
141,142,143,222
-/2,-/2 9,10 10,45 225V
Holba
Četba mahájánových textů II.


út 12,30 14,05 225V
Holba
Sanskrt II
 Vk -/2,-/2 po 15,50 17,25 C208
Antropologie náboženství (SA) 144 -/2,-/2 st
10,50 12,25 225V
Seminář k úvodu do religionistiky (SA)  105,205 -/-,2/- po 17,30 19,05 217
Diplomní seminář 150, 152,250 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225M
Chlup Řečtina (tip: program-fonty-makra)

-/2,-/2

14,10
15,45
221
Chlup Řecká četba pro středně pokročilé
Vk
-/2,-/2

16,00

224 (studovna)
Chotaš
Osvícenství, revoluce, romantismus  (SA)  Vk 2/-,2/- čt 13,20 14,55 225V
Jirků
Logika (SA)  log  2/1,2/1 čt 8,20 10,45 217
Recepce Kanta v německém idealismu  (SA)  Sk,112,212 2x2/2 čt 15,50 17,25 217
Recepce Kanta v německém idealismu - četba Sk,112,212 ***
10,50 12,25 217
Kohák Filosofické perspektivy v etice  (SA) neob. 
2/-,2/- út 16,40 18,15 131
Kapitoly z analytické metafyziky  (SA) Sk,122,223 2x2/2 st 9,10 10,45 217
Kapitoly z analytické metafyziky - četba Sk,122,223 *** st 10,50 12,25 217
Kouba
Rozumět a vysvětlovat : k metodologii humanitních věd  (SA) Sk, 113, 213
2/-,2/- st
12,30 14,05 217
Kouba, Čapek
Rozumět a vysvětlovat - četba  Sk, 113, 213 *** st 15,50 17,25 225V
Kouba Seminář k bakalářským a magisterským pracem z novověké a moderní filosofie

-/-,-/2
čt
15,50

CTS
Kratochvíl
Uvedení k filosofii neob. 
2/-, 2/- st 9,10 10,45 131
Kratochvíl Presokratici

2/-, 2/-
st
15,50
17,25
217
Kropáček
Klasický islám

2/-,2/-
po
15,00
16,35
217
Lyčka
Hebrejština II.   Vk 1/1, 1/1 po 9,10 10,45 225V
Lyčka
Judaismus  124,134,224
2/-,2/- po 11,40 13,15 225V
Lyčka
Fenomenologie náboženství
106,206
2/-, 2/-
12,30 14,05 225V
Machovec, D.
Vybrané problémy předsókratovské filosofie Vk 2/-,2/- st 10,00 11,35 C208
Mesnjankina
Od Dostojevského k Berďajevovi
Vk
-/-,2/-
út
14,10
15,45
225V
Mikeš,Špinka Platón: Jméno a řeč 
Vk
-/-,-/2
út
14,00
15,30
C208
Moural
John Searle a ontologie civilizace (SA)
Mag kurs I, Vk
-/-, 2/-
út
10,50
12,25
225V
Moural
Searlova Čínská místnost  (SA)  Mag kurs I, Vk
-/-, -/2
út
14,10
15,45
C342
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy  Sk,110,210 2x2/2 út 9,10 10,45 217
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy - četba  Sk,110,210 *** út 10,50 12,25 217
Mráz
Četba Aristotelových Kategorií II  Vk
-/-,-/2

9,10
10,45
217
Němec
Trojiční nauka Maria Victorina a její filosofické zdroje   Vk
-/-,-/2
po
12,30
14,05
C208
Neubauer Filosofické otázky přírodních věd  Vk -/2, -/2 út
15,50 17,25 225V
Novotná
Staroseverština II.  (SA) Vk
-/2,-/2
st
9,10
10,45
221
Novotný, Fulka Nová fenomenologie ve Francii Vk 2/-, 2/- čt 17,30 19,05 C208
Peregrin
Seminář z analytické filosofie  Vk -/-,2/- čt 10,50 12,25 217
Pravidla v pohybu
Sk, 113,213
2/-,2/- po 11,40 13,15 217
Aktuální myšlení  (SA) Sk,113,213,Ds -/2,-/2 po 13,20 14,55 217
Ideální obrazy: filosofie interpretuje umění neob. + Vk 2/-,2/- út  10,50 12,25  217
Úvod do fenomenologie  (SA) Sk,123,222 2x2/2
12,30 14,05 217
Úvod do fenomenologie - četba Sk,123,223 ***
14,10 15,45 217
Rezek
Úvod do Aristotelovy etiky  (SA) Mag. kurs II,Vk 2/-,2/- st 9,10 10,45 225V
Rezek
Úvod do Aristotelovy etiky - četba Mag. kurs II,Vk -/2,-/2 st 12,30 14,05 225V
Ritter
Mládí Waltera Benjamina: původ oklik (SA) Vk
-/-,-/2
út
17,30
19,05
225V
Rukriglová
Četba arabských středověkých textů (SA) 141,142,143,222 1/1,1/1 út 10,00 11,35 C208
Rukriglová, Němec
Středověká filosofie  Sk, 111, 211
-/-,2/-
čt
12,30
14,05
217
Rukriglová, Němec Středověká filosofie - četba A
Sk, 111, 211 -/-,-/2
čt
15,50
17,20
C208
Rukriglová, Němec Středověká filosofie - četba B
Sk, 111, 211 -/-,-/2 čt
18,20
19,55
217
Scult
The re-emergence of religion in contitnental philosophy  Vk
blokový kurs (4 přednášky: 19.4., 26.4., 3.5.,10. 5.)
Sládek
Od midraše ke Gaonovi z Vilna 
-/2,-/2
čt
15,50
17,25
C237
knihovna UBV
Sobotka
Hegelova Fenomenologie ducha Sk,112,212 2x2/2 út 12,30 14,05 217
Sobotka
Četba Sk,112,212 *** út 14,10 15,45 217
Sousedík, Novák
J. Duns Scotus - De primo principio (SA) Vk, 103 -/2, -/2
čt
16,40 18,15 225V
Thein
Platón
Sk, 110, 210 2x2/2 út
15,50 17,25 217
Thein
Platón - četba Sk, 110, 210 ***
út
17,30 19,05 217
Thein
Aristotelský seminář (SA)  Vk -/2, -/2 st
17,30
19,05 225V
Tretera
Dějiny filosofie neob. 2/-,2/- st 14,10 15,45 131
Tretera
Bergson a francouzská filosofie 20. století Vk 2/-,2/- čt
14,10 15,45 217
Vítek
Řecké náboženství
114,121,131,221 2/-,2/- čt 11,40 13,15 225V


Nabídka jiných kateder, ústavů, fakult
Přednášející
Název kursu
Typ
Rozsah
Den
Od
Do
Místnost
Benyovszky Bauen, Wohnen, Denken Vk
-/-,2/-
čt
11,40
13,15
FHS UK, Jinonice 6020
Nešpor
Česká protireformace
Vk
2/-,2/-
po
8,20
9,55
FHS UK, Jinonice 6022
Nešpor Historická antropologie náboženství
Vk
2/-,2/-
út
10,00
11,35
FHS UK, Hůrka, katedra obecné antropologie
Nešpor Sociologie náboženství
Vk
2/-,2/- út
11,40
13,15
FHS UK, Hůrka, katedra obecné antropologie
Novotný Gadamer: Pravda a metoda
Vk
-/-,2/-
út
10,00
11,35
FHS UK, Jinonice 5023
Roraback
Joyce’s Finnegans Wake and Aesthetic Joys  Vk -/-, 2/- po
18,20
19,55
110


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 31.5.2004