ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2002/2003
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS
Pozn. : ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Ds) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.

Přednášející
Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Antalík
Úvod do dějin náboženství 111, 211 2/-,2/- čt 12,30 14,05 217
Antalík
Náboženství Syropalestiny 133 2/-,2/- čt 15,00 16,35 C208
Antalík
Náboženství Germánů 132,121,221 2/-,2/- út 10,50 12,25 C208
Barabášová
Etika Sk, 112,212 2/-,2/- st 14,10 15,45 217
Barabášová
Seminář z etiky A Sk, 112,212 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225V
Barabášová
Seminář z etiky B Sk, 112,212 -/2,-/2 po 16,40 18,15 221
Benyovszky
J.G. Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre-četba a komentář III. Vk -/2,-/2 po 9,10 10,45 221
Čapek
Analýza jedání ve 20. století Sk,113,213 2/-,2/- po 16,40 18,15 217
Čapek
Četba - analýza jednání v analytické filosofii Sk,113,213 *** st 9,10 10,45 221
Čapek
Četba - analýza jednání ve fenomenologii Sk,113,213 *** st 10,50 12,25 225V
Dix
The Philosophy of Deleuze and Guattari: A Thousand Plateaus Vk -/2,-/2 po 15,00 16,35 C208
Dvořák
Středověká filosofie - část II Sk,111,211 1/1,1/1 út 15,50 17,25 225V
Dvořák
Středověk v zrcadle filosofické logiky Vk  -/2,-/2 po 9,10 10,45 217
Halík
Psychologie náboženství  110,210 2/-,2/- čt 10,50 12,25 131
Halík
Západní křesťanství - dějinné proměny 122,222 2/-,2/- čt 14,10 15,45 131
Hill
Hume: První zkoumání Sk, 112, 212 2/-,2/- st 14,10 15,45 225V
Hill
Hume: První zkoumání - čtení Sk, 112, 212 -/2,-/2 čt 15,00 16,35 225V
Hill
The Passions (Descartes, Hume, Locke) Vk 2/-,2/- 11,40 13,20 C208
Holba
Buddhismus 126,226 2/-,2/- 9,10 10,45 225V
Chlup
Řecký překladatelský seminář   Vk -/2,-/2 st 10,50 12,25 225M
Chlup
Seminář k úvodu do religionistiky 105,205 -/-,-/2 po LS
Chlup, Ondračka
Filosofie náboženství II. - pojetí zla 108,208 2/-,2/- po 16,40 18,15 225V
Chlup, Ondračka
Religionistický diplomní seminář 150, 152,250 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225M
Chotaš
Sociální a politické myšlení v novověku Sk, 112, 212 2/-,2/- čt 13,20 14,55 225V
Chotaš
Sociální a politické myšlení v novověku - četba Sk, 112, 212 -/2, -/2 čt 16,40 18,15 225V
Jirků
Logika log  2/1,2/1 čt 8,20 10,45 217
Karásek
Kantova Kritika čistého rozumu Sk, 112, 212 2x2/2 st 15,50 17,25 217
Karásek
Kantova Kritika čistého rozumu - četba Sk, 112, 212 *** čt 15,00 16,35 217
Karfík
Marcilio Ficino: De amore a renesanční platonismus 103, Vk -/2,-/2 st 17,30 19,05 225V
Karfíková
Středověká filosofie - část I Sk, 111,211 1/1,1/1 út 17,30 19,05 217
Kolář
Kapitoly z analytické metafyziky Sk,122.223 2x2/2 st 9,10 10,45 217
Kolář
Kapitoly z analytické metafyziky - četba Sk,122,223 *** st 10,50 12,25 217
Komárek
Obraz lidské přirozenosti v dílech předních biologů 20. století Vk 2/-, -/- st 17,30 19,05 122
Kouba
Pojem existence u J. Patočky Vk 2/-,-/- st 12,30 14,05 217
Kratochvíl
Uvedení k filosofii neob+103,203 2/-, 2/- st 9,10 10,45 131
Kratochvíl
Řecké obrázky Vk -/2,-/2 st 10,50 12,25 131
Kratochvíl
Hérakleitos 108,208 2/-,2/- 10,50 12,25 217
Lyčka
Hebrejština    Vk 2/-, 2/- po 9,10 10,45 225V
Lyčka
Religionistický seminář: R. Otto - Posvátno 144 -/2,-/- 12,30 14,05 217
Lyčka
Religionistický seminář: M. Eliade - Posvátné a profánní   144 -/-,-/2 12,30 14,05 217
Machovec, D.
Vybrané problémy předsókratovské filosofie Vk 2/-,2/- st 10,00 11,35 C208
Mašek
Řečtina pro filosofy    -/2,-/2 po 11,40 13,15 C208
Mašek
Řečtina pro filosofy II.    -/2,-/2 čt 11,40 13,15 C208
Mesnjankina
"Vjechi" Vk -/2,-/- 14,10 15,45 221
Moural
Vybrané problémy fenomenologie
Vk, Ds   st 14,55 16,35 C342
Moural
Vybrané problémy fenomenologie - čtení
Vk, Ds     16,40 18,15 C342 
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy Sk, 110, 210 2x2/2 út 9,10 10,45 217
Mráz
Četba Aristotelových Kategorií Sk, 110, 210 *** út 10,50 12,25 217
Mráz
Četba a interpretace Aristotelových filosofických textů Vk 2/-,2/- 9,10 10,45 217
Nykl
Solovjov Vk 2/-,-/-  po 15,00 16,35 221
Oerter, Karfík
Čtení a interpretace koptských textů z Nag Hammadi Vk -/2, -/2       (Celetná 20)
Ondračka
Technika religionistické práce 104,204 -/2, -/- po 10,50 13,15 225V
Peregrin
Úvod do analytické filosofie   2/-,-/- čt 10,50 12,25 217
Peregrin
Mohou stroje myslet? Vk -/-,2/- čt 10,50 12,25 217
Petříček
Moderní a postmoderní myšlení 16.-18. století. (Tělo a lékařské vědění) Vk 2/-,2/- po 10,50 12,25 217
Petříček, Kouba
Diplomní seminář k novověké a moderní filosofii Ds -/2,-/- po 12,30 14,05 217
Petříček
Aktuální myšlení Ds -/-,-/2 po 12,30 14,05 217
Petříček
Umění a filosofie ve 20. stol. (Úvod do nefilosofie Vk 2/-,2/- út  10,50 12,25  131
Pinc
Kořeny evropské tradice I neob+ 103,203 2/-,2/- út 8,20 10,00 131
Pinc
Kořeny evropské tradice III neob+ 103,204 2/-,2/- po 14,10 15,45 131
Polívka
Úvod do fenomenologie Sk,123,222 2x2/2 čt 8,20 9,55 225V
Polívka
Četba Sk,123,223 *** čt 10,00 11,35 225V
Rezek
Úvod do Aristotelovy metafyziky Vk 2/-,2/- st 9,10 10,45 225V
Rezek
Úvod do Aristotelovy metafyziky - četba Vk -/2,-/2 st 12,30 14,05 225V
Rukriglová
O jinakosti (Židovská filosofie v textech) Vk,108,208,143 1/1,1/1 st 11,40 13,15 C208
Rukriglová
Četba Maimonides - Mišne tora (1,I) Vk,141,142,143,241 -/2,-/2 čt 9,10 10,45 221
Sepp Lebenswelten - Lebensräume Vk 2/-,-/- st 16,40 18,15 C 342
Sobotka
Hegelova Fenomenologie ducha Sk,112,212 2x2/2 út 12,30 14,05 225V
Sobotka
Četba Sk,112,212 *** út 14,10 15,45 217
Starý
Christianizace Skandinávie Vk 2/-,-/- st 13,20 15,45 221
Starý Písma v mýtech a tradici Západu Vk 2/-,-/- st 16,40 18,15 C 426
Špinka
Platón Sk, 110, 210 2x2/2 st 12,30 14,05 131
Špinka
Platón: Filébos Sk, 110, 210 *** 12,30 14,05 225V
Špinka
Seminář k antické filosofii (teze) Vk -/2,-/- 14,10 15,45 225V
Thein
Slova a světy. Třináct forem myšlení aneb Dějiny filosofie Vk 2/-,-/-  út 15,50 17,25 217
Thein
Aristoteles, Metafysika - četba Vk 2/-, -/- st 15,50 17,25 217
Tretera
Dějiny filosofie neob. 2/-,2/- st 14,10 15,45 131
Tretera
Úvod do moderní francouzské filosofie Vk 2/-,2/- út 12,30 14,05 217
Vítek
Řečtí bohové 121,127,131,221 2/-,2/- st 15,00 16,35 C208

Nabídka jiných kateder, ústavů a fakult:

Přednášející
Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Benyovszky
Heidegger:Die Technik und die Kehere - četba Vk -/2,-/2 čt 11,40 13,15 FHS UK Jinonice, 6020
Kropáček
Islámská filosofie a mystika 108,208,135 2/-,2/-        
Nosek
Židovské tradice a zvyky Vk 2/-,2/- po 9,15 10,45 HTF Pacovská 350, Pha 4
Sadek
Úvod do judaismu Vk 1/-,1/-       HTF Pacovská 350, Pha 4
Sokol
Úvod do filosofického diskursu Vk 2/-, 2/- út 12,30 14,05 131
Strnad
Úvod do dějin indických náboženství Vk -/-,2/-        

 


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 04.02.2003