ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2000/2001

Pozn. : ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Dp) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS

Předná‘ející Název kurzu
Den
Od
Do
Antalík Náboženství Etrusků a Římanů
131, 221
2/-, 2/-
út
10,50
12,25
225 V
Antalík  Úvod do dějin náboženství 
111, 211
2/-, 2/-
čt
12,30
14,05
217 
Antalík  Kanaánský kult II
301, 302
2/-, 2/-
čt
15,30
17,00
Celetná, m. 208
Benyovszky J.G. Fichte:"Grundlage der gesammten  Wissenschaftslehre"-četba a komentář
Vk
-/2, -/2
po 
9,10
10,45
221 
Dhargye Introduction to Tibetian buddhism
Vk
-/-, 2/-
út
15,50
17,25
Celetná, m. 208
Dix Hölderlin and the Limits of Expression
Vk
 2/-, 2/-
po 
12,30
14,05
221 
Dvořák Úvod do středověké filosofie-sv. Tomá‘ Akvinský
Sk
2 x 2/2
 po
16,40
18,15
225 V 
Dvořák Četba Teologické Summy
***
út 
15,50
17,25
225 V 
Halík  Křesťanství II
123, 223
2/-, 2/-
čt 
10,50
12,25
131 
Halík  Psychologie náboženství
110, 220
2/-, 2/-
 út
12,30
14,05
131 
Hvorecký Filozofia mysle (od 27.2.)
Vk
-/-, -/2
út
12,30
14,05
221
Childers Introduction to analytic epistemology
Vk
2/-, 2/- 
čt 
15,00
16,30
221 
Chlup Bozi a lidé v Íliadě
  Vk
-/2, -/2 
st
10,50 
12,25
225 M 
Chlup Překladatelský seminář řeckých textů
 Vk
-/2, -/2 
 po
16,40 
18,15
225 M
Chvatík Interpretace a překlad Aristotelovy VII. knihy Metafyziky (pojednání o bytí a jsoucnu)
Vk
 2/-, 2/-
út
13,00
16,00 
CTS 
Jirků Logika
P
 2/1, 2/1
čt
8,20
10,45 
217 
Karásek Krásno a vzne‘eno u Kanta
Sk
2 x 2/2
st
15,50
17,25 
217 
Karásek Krásno a vzne‘eno u Kanta - četba
 ***
čt
15,00
16,30
217 
Karásek Sebevědomí a my‘lení II
Vk
 2/-, 2/-
čt
11,40
13,15
225 V 
Karfík Svět a člověk v Platonově Timaiu
Sk
 2 x 2/2
st
14,10
15,45
217 
Karfík Svět a člověk v Platonově Timaiu - četba
 ***
14,10
15,45
217 
Kolář Pravda a fakt
Sk
 2 x 2/2
st
9,10
10,45
217 
Kolář Pravda a fakt - četba
 ***
st
10,50
12,25
217
Kouba, Dimter Rozum, řeč a kritika - Filosofie XIX. stol.
Sk
 2 x 2/2
po
16,40
18,15
217 
Kouba, Dimter Rozum, řeč a kritika - Filosofie XIX. stol. - četba
 ***
st
12,30
14,05
217 
Kouba, Karfík Místo, prázdno, čas: Aristoteles, Phys.IV
Vk
 2/-, 2/-
 st
15,50
17,25
225 V 
Kratochvíl Uvedení k filosofii 
neob+
103, 203
2/-, 2/-
st
9,10
10,45
131 
Kratochvíl Religionistický diplomní seminář 
350
-/2, -/2
po
10,00
11,35
 225 M
Kratochvíl  Předsokratici
108, 208
2/-, 2/-
 pá
10,50
12,25
217 
Kratochvíl  Antické křesťanství
122, 222
2/-, 2/-
po 
18,20
19,55
217 
Machovec, D. Aristotelés
Vk
2/-, 2/- 
st 
10,50
12,25
221 
Machovec, M. Z duchovních dějin českého tisíciletí
Vk
2/-, 2/- 
út 
17,30
19,05
217 
Machovec, M. Úvod do filosofie
neob.
 2/-, 2/-
čt 
12,30
14,05
131 
Ma‘ek Řečtina pro filosofy
P
-/2, -/2
st
14,10
15,45
225 V
Mesnjankina Dostojevskij, Tolstoj, Solovjev
Vk
 2/-, 2/-
pá 
10,50
12,25
225 V 
Mesnjankina "Vjechi"
Vk
 2/-, 2/-
pá 
12,30
14,05
221 
Mesnjankina Dějiny ruské filosofie (v RJ)
Vk
 2/-, 2/-
po 
11,40
13,15
308 b 
Moural Etika
Sk
2 x 2/2 
po 
10,50
12,25
217 
Moural Etika - četba A
 ***
út 
14,10 
15,45
221 
Moural Etika - četba B
 ***
út 
15,50
17,25
221 
Moural Úvod do empirismu
Sk
 2 x 2/2
 st
17,30
19,05
217 
Moural Úvod do empirismu - četba
 ***
čt 
15,00
16,35
225 V 
Mráz Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy
Sk
2 x 2/2 
út 
9,10
10,45
217 
Mráz Četba Aristotelových Kategorií
*** 
út 
10,50
12,25
217 
Mráz Četba a interpretace Aristotelových filosofických textů
Vk
 2/-, 2/-
pá 
9,10
10,45
225 V 
Neubauer Filosofické otázky přírodních věd
Vk
 2/-, 2/-
út 
14,10
15,45
225 V 
Novák Poslední bůh jako počátek
Vk
-/-, 2/-
11,40
13,10
FHS UK, Jinonice, m. 6002
Ondračka  Technika religionistické práce
105, 205 
-/-, -/2
 út
12,30
14,05 
225 V
Palkoska Leibnizova logika a metafysika
Vk
 2/-, 2/-
po 
14,10
15,45
221 
Peregrin Brandomův racionalistický pragmatismus
Vk
-/-, -/2
čt 
10,50
12,25
217 
Pe‘ek Heidegger: Kant a problém metafysiky
Vk
 2/-, 2/-
čt 
10,00
11,35
221 
Petříček Majestát zákona II. - My‘lení limity: krize, katastrofy, zlomy
 Sk
2 x 2/2 
po 
10,50
12,25
131 
Petříček Četba - Derrida, Lévinas
 Sč
 ***
po 
12,30
14,05
217 
Petříček Aktuální my‘lení: obraz a pojem
 Vk
2/-, 2/- 
st 
9,10
10,45
217
Pinc  Kořeny evropské tradice
neob.+ 103, 203 
2/1, 2/1
 po
8,20
10,45
131 
Pinc, Sokol Kořeny evropské tradice III.(Člověk jako osoba)
neob.
 2/-, 2/-
po 
14,10
15,45
131 
Polívka Úvod do fenomenologie
Sk
2 x 2/2
čt 
8,20
9,55
225 V 
Polívka Úvod do fenomenologie - četba
 ***
čt 
10,00
11,30
225 V 
Putna Latinské my‘lení pozdní antiky
Vk, 
121, 221
2/-, 2/-
st 
10,50
12,25
225 V
Rukriglová Maimonidés - Osm kapitol (česká četba)
Vk
-/-, -/2
čt
17,05
18,40
Celetná, m. 208
Rukriglová Židovská středověká filosofie
Vk
 -/-, 2/1
st 
12,30
14,55 
Celetná, m. 208
Sepp Zum Begriff des Lebens in der Phänomenologie
Ds
2 x 2/2
st
16,00
19,30
Celetná, m. 342
Sepp Texte zu einer Phänomenologie des Traums
Dčk
*** 
st
16,00
19,30
Celetná, m. 342
Sobotka Hegelův vývoj v Jeně v letech 1803 - 1807
Sk
2 x 2/2 
po
14,10
15,45
217 
Sobotka Hegelův vývoj v Jeně v letech 1803 - 1807 - četba
 ***
út 
14,10
15,45
217 
Sobotka R. Descartes: Úvahy o první filosofii
Vk
 2/-, 2/-
st 
13,20
14,55
221 
Sousedík, S. Doplňková četba ke skel. kursu středověké filosofie
Vk 
2/-, 2/- 
st
16,40
18,15
221 
Strnad Úvod do dějin indických náboženství
126, 226
2/-, 2/-
čt
9,10
10,45
Celetná, m. 208
Špinka  Zjevování a logos (Platónův dialog Theaitétos II.)
Vk
2/-, 2/- 
st
12,30
14,05
225 V 
Špinka Mimésis a katharsis (Aristotelova Poetika na pozadí Platónovy filosofie)
Vk
 2/-, 2/-
čt
13,20
14,55
225 V 
Šprunk Problém účelnosti
Vk
 2/-, 2/-
st
15,00
16,35
221 
Thein Soucit, směna a čas. Zrození kapitalismu jako filosofický problém II.
Ds 
2/-, 2/- 
út
15,50
17,25
217 
Thein Soucit, směna a čas. Zrození kapitalismu jako filosofický problém II. - četba
 Dč
 -/2, -/2
út
17,30
19,05
225 V 
Tomin Starověký spor filosofie s rétorikou: Gorgias, Platon, Isokrates a Alkidamas - PŘEDNÁŠKY ZAČÍNAJÍ 7.5.
Vk
-/-,2/-
po
12,30
14,05
Celetná m. 208
Tomin Starověký spor filosofie s rétorikou - seminář
Vk
-/-, -/2
po
14,10
15,45
Celetná m. 208
Tretera Dějiny filosofie
neob.
 2/-, 2/-
st
14,10
15,45
131 
Tretera Bergson a moderní francouzské filosofie
Vk
 2/-, 2/-
út
12,30
14,05
217 
Vítek Řecké náboženství
121, 221
2/-, 2/-
 čt
13,20
14,55
221 

PŘEDNÁŠKY JINÝCH KATEDER:

Předná‘ející  Název kurzu 
Typ 
Rozsah 
Den 
Od 
Do 
Místn. 
Fischerová, Chlup, Karfík Řecké náboženství : "dualismus" v řecké tradici
Vk
-/-, 2/-
10,00
11,30
Celetná, m. 147
Kropáček Moderní islám
301, 302
2/-, 2/-
út 
14,10 
15,45 
Celetná, m. 208 
Kropáček, Kandert, Skalník Náboženství v Africe
301, 302
-/-, 2/-
út
10,50
12,25
Celetná, m. 238 (208)
Nosek Synagogální liturgie
301, 302
2/-, 2/-
 po
8,30
  10,00
HTF UK, Praha 4,
Pacovská ul. 
Pinc Úvod do fenomenologie
Vk
-/-, 2/-
út
18,10
19,45
FHS UK, Jinonice
Sadek Židovská filosofie
301, 302
1/-, 1/-
 po
 10,15

  11,00

 HTF UK, Praha 4,
Pacovská ul. 
Sadek Úvod do judaistiky
301, 302
1/-, 1/-
 pá
 12,00
12,45 
 HTF UK, Praha 4,
Pacovská ul. 
Sokol Člověk a náboženství
Vk
2/-, 2/-
11,40
13,15
FHS UK, Jinonice


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 04.05.2001