ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 1999/2000

Pozn. : ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Dp) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS

Předná‘ející  Název kurzu  Typ  Rozsah  Den  Od  Do  Místn. 
Antalík  Úvod do dějin náboženství  111, 211  2/-, 2/-  čt  12.30  14.05  217 
Antalík  Kanaanský kult podle primárních pramenů  301, 302  2/-, 2/-  čt  15.50  17.25  221 
Antalík  Náboženství předexilního Izraele  301, 302  -/-, 2/-  út  12.30  14.05  225V 
Barabá‘ová  Etika  Sk A 2/2, 2/2  st  15.50  17.30  217 
Barabá‘ová  Etika - četba A  Sč  ***  út  14.10  15.45  221 
Barabá‘ová  Etika - četba B  Sč  ***  út  15.50  17.25  221 
Benyovszky  Metafysika stálosti, identity a substance  Sk B  2/2, 2/2  po  9.10  10.45  217 
Benyovszky  Metafysika stálosti, identity a substance - četba (Úvahy o první filosofii Sč  ***  st  9.10  10.45  225V 
Benyovszky  J. G. Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre Vk  2/-, 2/-  pá  9.10  10.45  221 
Dix  Rimbaud and Mallarmé: Desubjektive Lyricism and the Birth of the Avant-Garde  Vk  2/-, 2/-  po  12.30  14.05  221 
Dvořák  Tomá‘ův komentář k Aristotelovu spisu O vyjadřování Dč  -/2, -/2  po  15.50  17.30  225V 
Gaganidze  Mýtus a epos  301, 302 -/-, 2/-  po  14.10  15.45  221 
Gaganidze  Tradice a my‘lení křesťanského Východu  123, 223  2/-, 2/-  po  12.30  14.05  217 
Gajdo‘  Seminář k filosofii přírodních věd  Vk  2/-, 2/-  út  12.30  14.05  221 
Halík  Filozofie náboženství  107, 207  2/-, 2/-  čt  10.50  12.25  131 
Halík  Filozofie náboženství - četba  301, 302 -/2, -/2 čt  16.40  17.25  217 
Halík  Sociologie náboženství  109, 209  2/-, 2/-  út 12.30  14.05  131 
Havrda  Gnostické ‘koly do začátku 3. století  301, 302 -/-, 2/-  st  12.30  14.05  225V
Childers, Timothy Issues In Epistemology    -/-, 2/-         
Chlup  Proklova obhajoba Homéra (řecká četba)  Vk  2/-,  po  17.00  18.30  Viničná 7, m. P 26
Chvatík  Heideggerova interpretace Aristotelových pojmů DYNAMIS a ENERGEIA  Vk  2/-, 2/-  út  14.00  17.00  CTS, Husova ul.
Jeníček  Filosofie XIX. století  Sk B  2/2, 2/2  st  14.10  15.45  225V 
Jeníček  Filosofie XIX. století - četba  ***  st  15.50  17.30  225V 
Jeníček  HusserlovyKartesiánské meditace II.  Vk  2/-, 2/-  čt  17.30  19.05  221 
Jirků  Logika  2/1, 2/1  čt  8.20  10.45  217 
Karásek, Chota‘  Kantova teorie etiky  Sk B  2/2, 2/2  st  17.30 19.05 217 
Karásek, Chota‘  Kantova teorie etiky - četba  Sč  ***  čt  15.00  16.30  217 
Karásek  Sebevědomí a my‘lení  Vk  2/-, 2/-  čt  11.40  13.15  225V 
Kohák  Systematický úvod do fenomenologie  Sk C  2/2, 2/2  st  10.50  12.25  217 
Kohák  Systematický úvod do fenomenologie - četba  Sč  ***  st  12.30  14.05  217 
Kolář  Pravda a fakt  Sk C  2/2, 2/2  po  10.50  12.25  217 
Kolář  Pravda a fakt - četba  Sč  ***  pá  9.10  10.45  217 
Kouba  Hermeneutika času a prostoru (Kantova transcendentální estetika)  Ds 2/-, 2/-  po  15.50  17.25  217 
Kouba  Hermeneutika času a prostoru - četba  Dč  -/2, -/2  st  13.20  14.55  221 
Kouba  Seminář pro doktorandy      st  16.40  17.25  221 
Kratochvíl  Uvedení k filosofii  neob. + 103, 203 2/-, 2/-  st  9.10 10.45  131 
Kratochvíl  Religionistický diplomní a oborový seminář  150, 250  -/2, -/2  po  15.50  17.25  225M
Kratochvíl  Hérakleitos jako náboženský myslitel  121, 221  2/-, 2/-  pá  10.50 12.25  217
Kratochvíl  Fenomenologie náboženství  106, 206  2/-, 2/-  po  17.30  19.05  217 
Krekulová  Četba řeckých textů  130, 230  -/2, -/-  út  9.10  10.45  225V 
Krekulová  Řečtina (začátečníci))      út  9.10  10.45  225V 
Machovec, D.  Řecká filosofie od počátků do Platóna  Vk  2/-, 2/-  st  10.50  12.25  225V 
Machovec, M.  Z duchovních dějin českého tisíciletí  Vk  2/-, 2/-  út 17.30  19.05  217 
Machovec, M.  Úvod do filosofie  neob.  2/-, 2/-  čt 12.30 14.05  131 
Mesnjankina  Berďjajev: Ruská idea  Vk  2/-, 2/-  pá  14.10  15.40 221 
Mesnjankina  Ruská filosofická renesance XX. věku  Vk  -/-, 2/- pá  12.30  14.05  225V 
Mesnjankina  Dějiny ruské filosofie  Vk  2/-, 2/-  st  9.10  10.45  325 
Mráz  Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy  Sk A  2/2, 2/2  út  9.10  10.45  217 
Mráz  Četba Aristotelových Kategorií Sč  *** út  10.50  12.25  217 
Mráz  Četba a interpretace aristotelových filosofických textů  Vk  2/-, 2/-  pá  9.10  10.45  225V 
Neubauer  Filosofické otázky přírodních věd  Vk  2/-, 2/-  út  14.10  15.40  225V 
Ondračka  Dějiny indických náboženství  126, 226  2/-, 2/-  pá  10.50  12.25  225V 
Ondračka  Technika religionistické práce  105, 205  -/-, -/2  út  17.30  19.00  225M
Peregrin  Úvod do analytické filosofie  Vk  2/-, -/- čt  14.10  15.45  131 
Peregrin  Wittgensteinovské my‘lení  Vk  2/-, 2/-  čt  10.50  12.25  217 
Pe‘ek  Pojetí světa a času u M. Heideggera  Vk  2/-, 2/-  čt  10.00  11.35  221 
Petříček  Majestát zákona čili pozdní dekonstrukce a Raymond Chandler  Sk C  2/2, 2/2 po  10.50  12.25  131 
Petříček  Majestát zákona - četba  Sč  ***  po  12.30  14.05  131 
Petříček  Aktuální my‘lení  Vk  2/-, 2/-  st 9.10  10.45  225V 
Pinc  Kořeny evropské tradice + četba  neob.+103, 203 2/1, 2/1  po  8.20  10.45  131 
Pinc  Kořeny evropské tradice III./ Člověk jako osoba  neob.  2/-, 2/-  po  14.10  15.45  131 
Pinc  Didaktika filosofie  dokt.  -/-, -/2        LS 
Pinc  Prolegomena k filosofii výchovy    1/1, 1/1        
Pinc  Filosofická antropologie pro doktorandy  dokt.  2/-, 2/-         
Polívka  Heidegger  Vk  2/-, 2/-  čt  13.20  14.55  225V 
Polívka  Historicko-sémantický úvod do metafysiky (Středověká filosofie)  Sk B 2/2, 2/2  čt  8.20  9.55  225V 
Polívka  Historicko-sémantický úvod do metafysiky - četba  Sč  ***  čt  10.00  11.30  225V 
Saxlová  Středověká epistemologie  Vk  2/-, 2/-  čt  13.20  14.55  221 
Sepp  Zeit bei Husserl und Heidegger  Ds  2/2, 2/2  st  16.00  19.30  Cel. 342 
Sepp  Husserls unveröffentliche Manuskripte über Zeit  Dč  ***  st  16.00  19.30  Cel. 342 
Sobotka  Hegel v Jeně 1801-1803  Sk B  2/2, 2/2  po  14.10 15.40  217 
Sobotka  Hegel: Glauben und Wissen  Sč  ***  út  14.10 15.40  217 
Sokol  Moc, peníze a právo  Vk  2/-, 2/-  st  10.50  12.25  131 
Sokol  Úvod do filosofického diskursu  neob.+103, 203 2/-, 2/-  pá  8.20  9.55  131 
Sokol  Člověk jako osoba ( Kořeny evropské tradice III.)  Vk  2/-, 2/-  po  14.10  15.45  131 
Sousedík, P. Vybraná témata z analytické
filosofie
Vk  -/-,2/-  čt   14.10 15.45  131
Sousedík S., Dvořák  Teorie možných světů v díle Jana Dunse Scota  Ds 2/-, 2/- út 15.50 17.25 225V
Špinka  Obrat k logu a připodobnění bohu (Dialektika a zbožnost v Platónově filosofii)  Sk C  2/2, 2/2  út  14.10  15.45  131 
Špinka  Platónův dialog Theaitétos  Sč  ***  st  14.10  15.45  217 
Špinka  Interpretace dialogu Sofistés II  Vk  2/-  čt  16.40  17.30  225V 
Špinka  Fenomenologie náboženství a fenomenologie 20. století 301, 302  -/-, 2/-  pá  12.30  14.00  217
Šprunk  Problém zla v Leibnizově Teodiceji  Vk  2/-  st  15.00  16.35  221 
Thein  Soucit, směna a čas. Zrození kapitalismu jako filosofický problém  Ds  2/-, 2/-  út  15.50  17.25  217 
Thein  Četba k DS - Spinoza: Etika Dč  -/2, -/2  út  17.30  19.05  225V 
Tretera  Dějiny filosofie  neob.  2/-, 2/-  st  14.10  15.45 131 
Tretera  Úvod do moderní francouzské filosofie Vk  2/-, 2/-  út  12.30  14.05  217 

PŘEDNÁŠKY JINÝCH KATEDER:

Předná‘ející  Název kurzu  Typ  Rozsah  Den  Od  Do  Místn. 
Kropáček  Islámská filosofie a mystika  125, 225  2/-, 2/-  út  10.50  12.25  C238 
Kropáček  Seminář k islámu  301, 302  -/2, -/2  st  10.50  12.25  C238 
Kropáček  Klasický islám 125, 225  -/2, -/2  st  9.10  10.45  C238 
Nosek  Židovské tradice a zvyky 124, 224  2/-, 2/-  po 8.30  10.00  HTF, L203 
Sadek  Židovská mystika  301, 302  2/-, 2/-  čt  15.30  16.15  HTF, L107 
Tenzin Dhargy Úvod do buddhismu (anglicky)    -/-, 2/- 13.20 14.55 Šporkův palác, místnost 212

© Moskyt Zpět na  homepage Aktualizováno:8.6.2000