ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2000/2001

Pozn. : ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Dp) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS

Předná‘ející Název kurzu
Typ 
Rozsah
Den
Od
Do
Místn. 
Antalík Náboženství Etrusků a Římanů
301, 302
2/-, 2/-
út
10,50
12,25
225 V
Antalík  Úvod do dějin náboženství  111, 211 2/-, 2/-
čt
12,30
14,05
217 
Antalík  Kanaánský kult II
301, 302
2/-, 2/-
čt
15,30
17,00
Celetná 208
Antalík  Úvod do studia religionistiky 
104, 204
2/-, -/-
út
12,30
14,05
225 V 
Benyovszky J.G. Fichte:"Grundlage der gesammten  Wissenschaftslehre"-četba a komentář
Vk
-/2, -/2
po 
9,10
10,45
221 
Čapek Smíření s osudem (stoikové, Ricoeur a Sartre)
Vk
2/-, 2/-
čt
11,40 13,15
C 342
Dix  
Vk
 2/-, 2/-
po 
12,30
14,05
221 
Dvořák Úvod do středověké filosofie-sv. Tomá‘ Akvinský
Sk
 2 x 2/2
 po
16,40
18,15
225 V 
Dvořák Četba Teologické Summy
 ***
út 
15,50
17,25
225 V 
Halík  Křesťanství II 123, 223
2/-, 2/-
čt 
10,50 12,25
131 
Halík  Psychologie náboženství 110, 220 2/-, 2/-  út 12,30 14,05
131 
Halík, Putna Náboženství v české kultuře XIX. a XX. stol. 301, 302 2/-, -/- 
út 
15,50 17,25
131 
Hill (ZS), Moural(LS) Úvod do empirismu
Sk
 2 x 2/2
 st
17,30
19,05
217 
Hill (ZS), Moural(LS) Úvod do empirismu - četba
 ***
čt 
15,00
16,30
225 V 
Childers Introduction to analytic epistemology
Vk
2/-, 2/- 
čt 
15,00
16,30
221 
Chlup Bozi a lidé v Íliadě
 
 
st
15,50 
17,25
225 M 
Chlup Překladatelský seminář řeckých textů  
 
 út
10,50 
12,25
225 M
Chvatík Interpretace a překlad Aristotelovy VII. knihy Metafyziky (pojednání o bytí a jsoucnu)
Ds
 2/-, 2/-
út
13,00
16,00 
CTS 
Jirků Logika
P
 2/1, 2/1
čt
8,20
10,45 
217 
Karásek, Chota‘ Krásno a vzne‘eno u Kanta
Sk
 2 x 2/2
st
15,50
17,25 
217 
Karásek, Chota‘ Krásno a vzne‘eno u Kanta - četba
 ***
čt
15,00 16,30
217 
Karásek Sebevědomí a my‘lení II
Vk
 2/-, 2/-
čt
11,40
13,15
225 V 
Karfík Svět a člověk v Platonově Timaiu
Sk
 2 x 2/2
st
14,10
15,45
217 
Karfík Svět a člověk v Platonově Timaiu - četba
 ***
14,10
15,45
217 
Kolář Pravda a fakt
Sk
 2 x 2/2
st
9,10
10,45
217 
Kolář Pravda a fakt - četba
 ***
st
10,50
12,25
217
Komárek Lidská přirozenost v zrcadle biologických koncepcí
Vk
2/-, -/- 
st
18,20
19,55
225 V 
Kouba, Dimter Rozum, řeč a kritika - Filosofie XIX. stol.
Sk
 2 x 2/2
po
16,40
18,15
217 
Kouba, Dimter Rozum, řeč a kritika - Filosofie XIX. stol. - četba
 ***
st
12,30
14,05
217 
Kouba, Karfík Místo, prázdno, čas: Aristoteles, Phys.IV
Vk
 2/-, 2/-
 st
15,50
17,25
225 V 
Kratochvíl Uvedení k filosofii  neob+
103, 203
2/-, 2/-
st
9,10
10,45
131 
Kratochvíl Religionistický diplomní seminář  350 -/2, -/2
po
16,40 18,15  225 M
Kratochvíl  Předsokratici 108, 208 2/-, 2/-  pá 10,50 12,25
217 
Kratochvíl  Antické křesťanství 122, 222 2/-, 2/-
po 
18,20 19,55
217 
Krekulová  Četba řeckých či latinských  textů (dle zájmu) 130, 230  -/-, -/2      
 LS
Machovec, D. Aristotelés
Vk
2/-, 2/- 
st 
10,50
12,25
225 V 
Machovec, M. Z duchovních dějin českého tisíciletí
Vk
2/-, 2/- 
út 
17,30
19,05
217 
Machovec, M. Úvod do filosofie
neob.
 2/-, 2/-
čt 
12,30
14,05
131 
Ma‘ek Řečtina pro začátečníky
P
2/-,2/-
st
14,10
15,45
225 V
Mesnjankina Dostojevskij, Tolstoj, Solovjev
Vk
 2/-, 2/-
pá 
10,50
12,25
225 V 
Mesnjankina "Vjechi"
Vk
 2/-, 2/-
pá 
12,30
14,05
221 
Mesnjankina Dějiny ruské filosofie (v RJ)
Vk
 2/-, 2/-
út 
14,10
15,45
308 b 
Moural Etika
Sk
2 x 2/2 
po 
10,50
12,25
217 
Moural Etika - četba A
 ***
út 
14,10 
15,45
221 
Moural Etika - četba B
 ***
út 
15,50
17,25
221 
Mráz Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy
Sk
2 x 2/2 
út 
9,10
10,45
217 
Mráz Četba Aristotelových Kategorií
*** 
út 
10,50
12,25
217 
Mráz Četba a interpretace Aristotelových filosofických textů
Vk
 2/-, 2/-
pá 
9,10
10,45
225 V 
Neubauer Filosofické otázky přírodních věd
Vk
 2/-, 2/-
út 
14,10
15,45
225 V 
Ondračka  Technika religionistické práce
105, 205 
-/-, -/2
     
LS
Palkoska Leibnizova logika a metafysika
Vk
 2/-, -/-
po 
14,10
15,45
221 
Peregrin Úvod do analytické filosofie
Vk
 2/-, -/-
čt 
10,50
12,25
217 
Pe‘ek Heidegger: Kant a problém metafysiky
Vk
 2/-, 2/-
čt 
10,00
11,35
221 
Petříček Majestát zákona II. - My‘lení limity: krize, katastrofy, zlomy
 Sk
2 x 2/2 
po 
10,50
12,25
131 
Petříček Četba - Derrida, Lévinas
 Sč
 ***
po 
12,30
14,05
217 
Petříček Aktuální my‘lení: obraz a pojem
 Vk
2/-, 2/- 
st 
9,10
10,45
225 V 
Pinc  Kořeny evropské tradice neob.+ 103, 203  2/1, 2/1  po
8,20
10,45
131 
Pinc, Sokol Kořeny evropské tradice III.(Člověk jako osoba)
neob.
 2/-, 2/-
po 
14,10
15,45
131 
Polívka Úvod do fenomenologie
Sk
2 x 2/2
čt 
8,20
9,55
225 V 
Polívka Úvod do fenomenologie - četba
 ***
čt 
10,00
11,30
225 V 
Putna Latinské my‘lení pozdní antiky Vk, 
121, 221
2/-, 2/-
st 
10,50
12,25
221
Saxlová  
Vk
 
 
 
 
LS
Shikiar Aristotle on Being and Substance
 Vk
2/-, -/- 
út 
10,50
12,25
221 
Sobotka Hegelův vývoj v Jeně v letech 1803 - 1807
Sk
2 x 2/2 
po
14,10
15,45
217 
Sobotka Hegelův vývoj v Jeně v letech 1803 - 1807 - četba
 ***
út 
14,10
15,45
217 
Sobotka R. Descartes: Úvahy o první filosofii
Vk
 2/-, 2/-
st 
13,20
14,55
221 
Sousedík, P. Vybraná témata z analytické filosofie
Vk
předná‘ky v ZS neproběhnou
Sousedík, S. Doplňková četba ke skel. kursu středověké filosofie
Vk 
2/-, 2/- 
st
16,40
18,15
221 
Špinka  Zjevování a logos (Platónův dialog Theaitétos II.)
Vk
2/-, 2/- 
st
12,30
14,05
225 V 
Špinka Mimésis a katharsis (Aristotelova Poetika na pozadí Platónovy filosofie)
Vk
 2/-, 2/-
čt
13,20
14,55
225 V 
Šprunk Problém účelnosti
Vk
 2/-, 2/-
st
15,00
16,35
221 
Thein Soucit, směna a čas. Zrození kapitalismu jako filosofický problém II.
Ds 
2/-, -/- 
út
15,50
17,25
217 
Thein Soucit, směna a čas. Zrození kapitalismu jako filosofický problém II. - četba
 Dč
 -/2, -/-
út
17,30
19,05
225 V 
Tretera Dějiny filosofie
neob.
 2/-, 2/-
st
14,10
15,45
131 
Tretera Bergson a moderní francouzské filosofie
Vk
 2/-, 2/-
út
12,30
14,05
217 
Vítek Řecké náboženství 121, 221 2/-, 2/-
 čt
13,20
14,55
221 

PŘEDNÁŠKY JINÝCH KATEDER:

Předná‘ející  Název kurzu  Typ  Rozsah  Den  Od  Do  Místn. 
Kropáček Moderní islám
301, 302
2/-, 2/-
út 
14,10 
15,45 
Celetná 208 
Nosek Synagogální liturgie
301, 302
2/-, 2/-
 po
8,30
 
HTF UK, Praha 4,
Pacovská ul. 
Sadek Židovská filosofie
301, 302
1/-, 1/-
 po
 10,15
 
 HTF UK, Praha 4,
Pacovská ul. 
Sadek Úvod do judaistiky
301, 302
1/-, 1/-
 po
 9,15
 
 HTF UK, Praha 4,
Pacovská ul. 
Sokol  Moc, peníze a právo
Vk
2/-, 2/-
po
10,00
11,35
FHS UK, Jinonice
Sokol Úvod do filosofického diskursu neob+
103, 203
2/-, 2/-
8,20
9,55
FHS UK, Jinonice
Sokol Člověk a náboženství
Vk
2/-, 2/-
11,40
13,15
FHS UK, Jinonice
Strnad Úvod do dějin indických náboženství
126, 226
2/-, 2/-
čt
9,10
10,45
Celetná 208


Aktualizováno: 28.10.2000 © Moskyt Zpět na  homepage