ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2004/2005


Pozn.: ve žlutých polích jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Ds) kursy FILOSOFIE. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.

A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS

Přednášející
Název kursu
Typ (převod kódů) Rozsah Den Od Do Místnost
Úvod do dějin náboženství 111, 211 2/-,2/- čt
12,30 14,05 217
Antalík Náboženství Babylonie a Asýrie 133
2/-, 2/-
po
11,40
13,15
225V
Antalík Náboženství Etrusků a Římanů 121,114,221
2/-,2/-
čt
15,50
17,25
217
J.G. Fichte - četba výběrový kurs
-/2,-/2 po 9,10 10,45 221
Bockover
Asian Philosophy (seminar) výběrový kurs
-/2,-/2
út
11,40
13,15
C208
Bockover
Moral controversies East and West (lectures) výběrový kurs
2/-,2/-
čt
15,50
17,25
131
Clerget-Gurnaud
La question de l'altérité: un problème important de la philosophie française
výběrový kurs

11,40
13,15
C208
Čapek Continental philosophy of action (seminar)  
výběrový kurs
2/-,-/-
po
11,40 13,15
C208
Čapek Continental philosophy of action (lecture) výběrový kurs
-/2,-/-
st
9,10
10,45
C208
Dvořák
Středověká filosofie středověka fil.
1/1,1/1
čt
10,50
12,25
217
Dvořák Topics in analytic and medieval metaphysics and philosophy of religion výběrový kurs
1/1,1/1
čt
9,10
10,45
225V
Psychologie náboženství
110,210
2/-,2/-
čt 10,50 12,25 131
Filosofie náboženství 107,207
2/-,2/- čt 14,10 15,45 131
Halík Křesťanství a sekularita
141-2,222
-/-,2/-
Halík-Chlup-Lyčka
Úvod do religionistiky  104,204
2/-,-/-
po
17,30
19,05
217
Hill
Descartes novověká fil.
-/-,2/2
st
13,20
14,55
225V
Hill Descartes - seminář
novověká fil. -/2,-/2
čt
12,30
14,55
225V
Dreaming výběrový kurs
2/-,2/-
13,20 14,55 C208
Sanskrt I výběrový kurs
-/2,-/2
út 12,30 14,05 225
Četba sanskrtských textů výběrový kurs
-/2,-/2
po
16,40 18,15 221
Teorie rituálu 144,230
-/2,-/-
po 13,20 14,55 225V
Kategorie ženství v řeckém rituálu 141-2,222
-/2,-/2
st
10,00 11,35 225V
Seminář k úvodu do religionistiky 105,205
-/-,-/2
po 17,30 19,05 217
Chlup Řečtina (tip: program-fonty-makra) výběrový kurs
-/2,-/2

14,10
15,45
225V
Chlup Řečtina II (Greek Grammar + text) výběrový kurs
-/2,-/2
st
16,40
18,15
225V
Jirků
Logika logika 1/1,1/1 čt 9,10 10,45 217
Karásek
Hegelova fenomenologie vnímání výběrový kurs
-/2,-/2

10,00
11,35
C208
Karásek Fichtovo Vědosloví výběrový kurs
-/2,-/2
čt
13,20
14,55
C208
Karásek Kant  - O pokrocích metafysiky výběrový kurs
-/2,-/2
čt
15,50
17,25
225V
Karfík Kapitoly z antické filosofie antická fil.
2/-,2/-
čt
12,30
14,05
131
Karfík Kapitoly z antické filosofie - seminář A antická fil. -/2,-/2
út
14,10
15,45
225V
Karfík Kapitoly z antické filosofie - seminář B   antická fil. -/2,-/2
čt
14,10
15,45
225V
Karfíková
Středověká filosofie
středověká fil.
1/1,1/1
út
15,50
17,25
225V
Karfíková Augustinova filosofie vůle (De libero arbitrio) lat. četba
-/2,-/-
čt
16,40
18,15
C208
Kohák Rozum a iracionalita ve fenomenologii výběrový kurs
1/1,1/1
po
11,40 13,15 217
Kapitoly z analytické metafyziky analytická fil.
2x2/2
st 9,10 10,45 217
Kapitoly z analytické metafyziky - četba analytická fil. ***
st 10,50 12,25 217
Kolář, J. - Peregrin
Filosofie mysli
výběrový kurs
-/-,-/2
Komárek
Obraz člověka v dílech významných biologů a lékařů 19.a 20.stol. II.
výběrový kurs
2/-,-/-
st
18,00
19,55
C208
Kouba Přítomnost v moderní filosofii mg. kurs
2/2,2/2
st
12,30
14,05
217
Kouba Přítomnost v moderní filosofii - seminář
mg. kurs ***
st
15,00
16,35
225V
Kouba, Špinka
Seminář k bak. a mag. pracem
bak. a dipl. sem.
-/2
čt
16,00
17,30
C342
Kratochvíl Hérakleitos
výběrový kurs
2/-,2/-
út
10,50
12,25
225V
Kratochvíl Řecké obrázky
výběrový kurs
2/-,2/-
st
15,50
17,25
217
Leinkauf
Nicolaus Cusanus
výběrový kurs
-/-,2/-
Leinkauf - Karfík Nicolaus Cusanus - četba
výběrový kurs
-/-,-/2
Hebrejština výběrový kurs
-/2,-/2
10,50 12,25 225V
Četba hebrejských náboženských textů výběrový kurs
-/2,-/2
po 9,10 10,45 225V
Religionistický seminář (Mircea Eliade: Posvátné a profánní)
144,230
-/-,-/2
12,30 14,05 225V
Lyčka Diplomní seminář
149,152,250
-/2,-/2
po
15,00 16,35 225M
Marvan
Filosofie jazyka výběrový kurs
-/2,-/-
po
10,00
11,40
C208
Menjankina
Ruská idea a její proměny
výběrový kurs
Dr. Mesnjankina  - s omluvou všem účastníkům - letošní výuku ze zdravotních důvodů ruší (pokračování plánuje v r. 2005/06).
Moural
Fenomenologická filosofie fenomen. fil.
2x2/2
st
14,10
15,45
217
Moural Fenomenologická filosofie - seminář A
fenomen. fil. ***
st
15,50
17,25
C342
Moural Fenomenologická filosofie - seminář B
fenomen. fil. ***
út
15,00
16,30
C342
Moural Cvičení ve filosofické četbě
výběrový kurs
-/2,-/2
út
16,40
18,10
C342
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy antická fil.
2x2/2
út 9,10 10,45 217
Mráz
Aristotelova filosofie - četba antická fil. ***
út 10,50 12,25 217
Mráz
Řecké minimum
řecké minimum
2/-,-/-

9,10
10,45
217
Novotný
Intencionalni a ne-incionalni fenomén výběrový kurs
-/2,-/2

14,10
15,45
217
Ondračka
Dějiny indických náboženství
126,226,136
2/-, 2/-
po
10,00
11,35
217
Ondračka Indická náboženství v textech 141-2,222
-/2, -/2
út
8,20
9,55
225V
Ondračka Spandakáriká II. výběrový kurs
-/2, -/2
út
14,10
15,45
225M
Ondračka Védismus výběrový kurs
2/-, -/-

8,20
9,55
225V
Ondračka Interpretace védského rituálu
výběrový kurs
-/-, 2/-

9,10
10,45
225V
Palkoska - Thein
Leibniz  výběrový kurs
2/-,2/-
čt
17,30
19,05
225V
Peregrin
Úvod od analytické filosofie výběrový kurs
2/,-/-
st 14,10 15,45 C208
Peregrin Problémy filosofie jazyka
výběrový kurs
-/-,1/1
Pravidla v pohybu fil. 19. a 20. st.
2/-,2/-
út 12,30 14,05 217
Aktuální myšlení fil. 19. a 20. st. -/2,-/2
po 13,20 14,55 217
Historicko- systematický úvod do metafysiky středověká fil.
2x2/2

10,50 12,25 217
Polívka Historicko- systematický úvod do metafysiky - četba středověká fil. ***

12,30 14,05 217
Úvod do fenomenologické ontologie (M. Heidegger – Sien und Zeit) výběrový kurs
-/2,-/2
čt
10,50
12,25
225V
Procházka - Peregrin
Četba textů z klasické analytické filosofie výběrový kurs
-/2,-/-
po
17,30
19,05
C208
Rezek
Topoi a topiky

2/-,2/-
st 10,50 12,25 C208
Rezek
Topoi a topiky - četba
-/2,-/2
st 12,30 14,05 C208
Roraback
Circulaiting within the Modern Cinematic Image   výběrový kurs
-/2,-/2
čt
14,00
17,00
Lažanský palác, m. 2, Smetanovo nábř. 2
O harmonii (četba arabských středověkých textů)
141-3,222
1/1,1/1
út 10,00 11,35 C208
Rukriglová
Al-Farábí O ideálním státě a ctnostech výběrový kurs
-/2,-/2
čt
10,00
11,35
C208
Santos
Introduction aux Méditations métaphysiques de Descartes  výběrový kurs

po
13,30 15,00
C208
Savile
Kant's Critique of Pure Reason
výběrový kurs
-/-,-/2
Savile Readings in Epistemology
výběrový kurs
-/-,-/2Sládek
Mišna, tosefta a gemara výběrový kurs
2/-,2/-
čt
15,00
16,35
C208
Sobotka
Hegelova Fenomenologie ducha novověká fil.
2x2/2
po 15,00 16,35 217
Sobotka
Hegelova Fenomenologie ducha - četba novověká fil. ***
út 14,10 15,45 217
Sousedík - Heider - Svoboda
Filosofická etika u Tomáše Akvinského  výběrový kurs
-/2,-/2
čt
15,30
17,00
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6;
č. 1082

Špinka - Čapek
Blaženost u Aristotela výběrový kurs
-/2.-/2
st
18,20
19,55
225V
Špinka - Karfík Překladatelský seminář pro navazující magistry
překlad. sem.
-/2,-/2
 čt 18.11. v 17,30
223
Starý
Skandinávské heroické mýty - četba 141-2,222
-/2,-/2
po
15,50
17,25
C208
Starý Skandinávské heroické mýty a problém jejich interpretace výběrový kurs
2/-,-/-
út
17,30
19,05
225V
Starý a kol.
Osud a jeho podoby u starých Seveřanů
výběrový kurs
-/-,2/-
út
17,30
19,05
225V
Starý a kol.
Mytický obraz stromu  výběrový kurs
2/-,-/-
út
15,50
17,25
C208
Etika etika a polit. fil.
2/-,2/-
út
15,50 17,25 217
Etika - četba etika a polit. fil. -/2,-/2
út
17,30 19,05 217
Epikúros výběrový kurs
-/2,-/2
st
11,40 13,15 225V
Tretera
Bergson a filosofie existence (Heidegger, Sartre, Marcel...) výběrový kurs 2/-,2/- čt
14,10 15,45 217


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 13.12.2004