ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2002/2003
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS
Pozn. : ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Ds) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.

Přednášející
Název kursu
Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Antalík
Úvod do dějin náboženství  111, 211 2/-,2/- čt 12,30 14,05 217
Antalík
Náboženství Syropalestiny  133 2/-,2/- čt 15,00 16,35 C208
Antalík
Náboženství Germánů  132,121,221 2/-,2/- út 10,50 12,25 C208
Barabášová
Etika  Sk, 112,212 2/-,2/- st 14,10 15,45 217
Barabášová
Seminář z etiky A Sk, 112,212 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225V
Barabášová
Seminář z etiky B Sk, 112,212 -/2,-/2 po 16,40 18,15 221
Bělka, Berounský, Slobodník Dějiny tibetského buddhismu ve Vnitřní Asii ve 20. stol. Vk -/-,2/- út 15,50 17,25 225V
Benyovszky
J.G. Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre-četba a komentář III. Vk -/2,-/2 po 9,10 10,45 221
Čapek
Analýza jedání ve 20. století  Sk,113,213 2/-,2/- po 16,40 18,15 217
Čapek
Četba - analýza jednání v analytické filosofii  Sk,113,213 *** st 9,10 10,45 221
Čapek
Četba - analýza jednání ve fenomenologii  Sk,113,213 *** st 10,50 12,25 225V
Dix
The Philosophy of Deleuze and Guattari: A Thousand Plateaus Vk -/2,-/2 po 15,00 16,35 C208
Dvořák
Středověká filosofie - část II  Sk,111,211 1/1,1/1 út 15,50 17,25 225V
Dvořák
Středověk v zrcadle filosofické logiky  Vk  -/2,-/2 po 9,10 10,45 217
Halík
Psychologie náboženství  110,210 2/-,2/- čt 10,50 12,25 131
Halík
Západní křesťanství - dějinné proměny 122,222 2/-,2/- čt 14,10 15,45 131
Hill
Hume: První zkoumání  Sk, 112, 212 2/-,2/- st 14,10 15,45 225V
Hill
Hume: První zkoumání - čtení Sk, 112, 212 -/2,-/2 čt 15,00 16,35 225V
Hill
The Passions (Descartes, Hume, Locke)  Vk 2/-,2/- 11,40 13,20 C208
Holba
Buddhismus 126,226 2/-,2/- 9,10 10,45 225V
Holba
Sanskrt   -/-,2/- st 16,40 18,15 C208
Hvorecký
Teória mentálnych reprezentácií  Vk -/-,2/- út 10,00 11,30 CTS, Husova 4
Chlup
Řecký překladatelský seminář    Vk -/2,-/2 st 10,50 12,25 225M
Chlup
Seminář k úvodu do religionistiky 105,205 -/-,-/2 po      
Chlup, Ondračka
Filosofie náboženství II. - osud a svobodná vůle 108,208 2/-,2/- po 16,40 18,15 225V
Chlup, Ondračka
Religionistický diplomní seminář 150, 152,250 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225M
Chotaš
Sociální a politické myšlení v novověku Sk, 112, 212 2/-,2/- čt 13,20 14,55 225V
Chotaš
Sociální a politické myšlení v novověku - četba Sk, 112, 212 -/2, -/2 čt 16,40 18,15 225V
Jauris
Logika log  2/1,2/1 čt 8,20 10,45 217
Kalaš Stoicizmus: osud alebo sloboda  Vk -/-,2/- čt 10,50 12,25 221
Karásek
Kantova Kritika čistého rozumu  Sk, 112, 212 2x2/2 st 15,50 17,25 217
Karásek
Kantova Kritika čistého rozumu - četba Sk, 112, 212 *** čt 15,00 16,35 217
Karfík
Marcilio Ficino: De amore a renesanční platonismus 103, Vk -/2,-/2 st 17,30 19,05 225V
Karfíková
Středověká filosofie - část I  Sk, 111,211 1/1,1/1 út 17,30 19,05 217
Kohák Filosofické složky evropské totožnosti  Vk -/-,2/- čt 16,40 18,15 131
Kolář
Kapitoly z analytické metafyziky  Sk,122.223 2x2/2 st 9,10 10,45 217
Kolář
Kapitoly z analytické metafyziky - četba Sk,122,223 *** st 10,50 12,25 217
Kolman Základy aritmetiky Gottloba Frega Vk -/-,2/- po 14,10 15,45 217
Kratochvíl
Uvedení k filosofii neob+103,203 2/-, 2/- st 9,10 10,45 131
Kratochvíl
Řecké obrázky Vk -/2,-/2 st 10,50 12,25 131
Kratochvíl
Hérakleitos 108,208 2/-,2/- 10,50 12,25 217
Lyčka
Hebrejština    Vk 2/-, 2/- po 9,10 10,45 225V
Lyčka
Religionistický seminář: M. Eliade - Posvátné a profánní   144 -/-,-/2 12,30 14,05 217
Machovec, D.
Vybrané problémy předsókratovské filosofie Vk 2/-,2/- st 10,00 11,35 C208
Mašek
Řečtina pro filosofy    -/2,-/2 po 11,40 13,15 C208
Mašek
Řečtina pro filosofy II.    -/2,-/2 čt 12,40 14,15 C208
Moural
Vybrané problémy fenomenologie
Vk, Ds 2/-,2/- st 14,55 16,35 C342
Moural
Vybrané problémy fenomenologie - čtení
Vk, Ds -/2,-/2 st 16,40 18,15 C342 
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy Sk, 110, 210 2x2/2 út 9,10 10,45 217
Mráz
Četba Aristotelových Kategorií Sk, 110, 210 *** út 10,50 12,25 217
Mráz
Četba a interpretace Aristotelových filosofických textů Vk 2/-,2/- 9,10 10,45 217
Oerter, Karfík
Čtení a interpretace koptských textů z Nag Hammadi  Vk -/2, -/2       (Celetná 20)
Ondračka Džinismus  Vk -/-, 2/- út 9,10 10,45 225V
Ondračka Spandakáriká  Vk -/-, -/2 út 14,10 15,45 225V
Peregrin
Mohou stroje myslet?  Vk -/-,2/- čt 10,50 12,25 217
Petříček
Moderní a postmoderní myšlení 16.-18. století. (Tělo a lékařské vědění) Vk 2/-,2/- po 10,50 12,25 217
Petříček
Aktuální myšlení Ds -/-,-/2 po 12,30 14,05 217
Petříček
Umění a filosofie ve 20. stol. (Úvod do nefilosofie Vk 2/-,2/- út  10,50 12,25  131
Pinc
Kořeny evropské tradice I neob+ 103,203 2/-,2/- út 8,20 10,00 131
Pinc
Kořeny evropské tradice III neob+ 103,204 2/-,2/- po 14,10 15,45 FHS UK Jinonice, 6021
Polívka
Úvod do fenomenologie  Sk,123,222 2x2/2 čt 8,20 9,55 225V
Polívka
Četba Sk,123,223 *** čt 10,00 11,35 225V
Rezek
Úvod do Aristotelovy metafyziky Vk 2/-,2/- st 9,10 10,45 225V
Rezek
Úvod do Aristotelovy metafyziky - četba Vk -/2,-/2 st 12,30 14,05 225V
Rukriglová
O jinakosti (Židovská filosofie v textech) Vk,108,208,143 1/1,1/1 st 11,40 13,15 C208
Rukriglová
Četba Maimonides - Mišne tora (1,I)  Vk,141,142,143,241 -/2,-/2 čt 9,10 10,45 221
Sobotka
Hegelova Fenomenologie ducha Sk,112,212 2x2/2 út 12,30 14,05 225V
Sobotka
Četba Sk,112,212 *** út 14,10 15,45 217
Starý
Kosmologie Germánů  Vk -/-,2/- st 13,20 15,00 C208
Starý
Kosmologie Germánů - četba Vk -/-,-/2 po 15,00 16,35 221
Špinka
Platón Sk, 110, 210 2x2/2 st 12,30 14,05 131
Špinka
Platón: Filébos Sk, 110, 210 *** 12,30 14,05 225V
Špinka
Seminář k antické filosofii (teze Vk -/2,-/- 14,10 15,45 225V
Tretera
Dějiny filosofie neob. 2/-,2/- st 14,10 15,45 131
Tretera
Úvod do moderní francouzské filosofie Vk 2/-,2/- út 12,30 14,05 217
Vítek
Řečtí bohové 121,127,131,221 2/-,2/- st 15,00 16,35 C208

Nabídka jiných kateder, ústavů a fakult:

Přednášející
Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Benyovszky
Heidegger:Die Technik und die Kehere - četba Vk -/2,-/2 čt 11,40 13,15 FHS UK Jinonice, 6020
Benyovszky K Heideggerovu pojetí počátku (od 1.4.) Vk -/-,-/2 út 17,30 19,05 CFB, Husova 4
Cajthaml Filosofický relativismus. Analýza a kritický rozbor Vk (FIL) -/-,2/-         22.4. 16:40-18:15 (131) ; 23.4. 16:40-18:15 (131) ; 24.4. 10:00-11:35 + 16:40-18:15 (C208) ; 25.4. 10:00-11:35 (C208) ; 13.5. 16:40-18:15 (131) ; 14.5. 16:40-18:15 (131) ; 15.5. 10:00-11:35 +16:40-18:15 (C208) ; 16.5. 10:00-11:35 (C208)
Gruberová Transformace čínskeho mahájánového buddhismu v Koreji (od 19.2. do 14.3.) Vk -/-,2/- st 16.40 čt 15.00 pá 15.00 Ústav Dálného východu FFUK, C243
Kropáček
Islámská filosofie a mystika 108,208,135 2/-,2/- st 8,20 9,55 C208
Nosek
Židovské tradice a zvyky Vk 2/-,2/- po 9,15 10,45 HTF Pacovská 350, Pha 4
Sadek
Úvod do judaismu Vk 1/-,1/-       HTF Pacovská 350, Pha 4
Sokol
Úvod do filosofického diskursu Vk 2/-, 2/- út 12,30 14,05 131
Strnad
Úvod do dějin indických náboženství Vk -/-,2/- st 18,20 19,50 C427 
Šír, Karfík Řecké matematické texty Vk -/-,-/2 čt 15,40 17,10 KDM MFF UK Sokolovská 83, P 8, č. 415a
Švejdar Aritmetika a algoritmy Vk -/-,2/- út 16,40 18,15 C135
Tomala, Kolman Možnost, skutečnost, nutnost Vk -/-,2/- út 9,10 10,45 C137
(různí přednášející) Přednáškový cyklus o filosofii a logice Bernarda Bolzana Vk -/-,2/- st 17,30 19,00 Jungmannovo nám. 18, P 1

 


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 07.04.2003