ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2003/2004

Pozn. : ve žlutých políčkách jsou kursy RELIGIONISTIKY, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. - Tlustě jsou vyznačeny skeletové (Sk) a diplomové (Ds) kursy FILOSOFIE, čísla odpovídají postavení kursu ve studijním plánu. Výběrové kursy (Vk) jsou společné pro FIL i REL.
A

R

CH

I

V
2004/05: LS, ZS
2003/04: LS, ZS
2002/03: LS, ZS
2001/02: LSZS
2000/01: LS, ZS
1999/00: LS, ZS

Přednášející
Název kursu
(SA) - semestrální aparát v knihovně
Typ Rozsah Den Od Do Místnost
Antalík
Úvod do dějin náboženství (SA) 111, 211 2/-,2/- po
10,00 11,35 217
Barabášová
Etika  (SA) Sk, 121,221 2/-,2/- st 14,10 15,45 217
Barabášová
Seminář z etiky A Sk, 121,221 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225V
Barabášová
Seminář z etiky B Sk, 121,221 -/2,-/2 po 17,30 19,05 221
Barabášová, Moural
Bakalářský seminář  118

Benyovszky
J.G. Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794) - četba a komentář IV Vk -/2,-/2 po 9,10 10,45 221
Čapek
Rozumět a vysvětlovat : k metodologii humanitních věd  (SA) Sk, 113, 213
2/-,2/- st
12,30 14,05 217
Čapek
Rozumět a vysvětlovat - četba  Sk, 113, 213 *** st 15,50 17,25 225V
Čapek
Sartre - rané texty  (SA) Vk -/2, -/2

10,50 12,25 225V
Dvořák
Středověká filosofie  (SA) Sk,111,211 2/-,-/- čt
12,30 14,05 217
Dvořák
Středověká filosofie - četba    Sk,111,211 -/2,-/2 čt
18,20 19,55 217
Halík
Sociologie náboženství
109,209
2/-,2/- čt 10,50 12,25 131
Halík
Filosofie náboženství 107,207,neob.  2/-,2/- čt 14,10 15,45 131
Halík, Lyčka, Chlup
Úvod do religionistiky
104,204
2/-,-/-
po
17,30
19,05
217
Hill
Wittgenstein - Filosofická zkoumání (SA) Mag. kurs I, Vk
2/-,-/- st 14,10 15,45 225V
Hill
Wittgenstein - Filosofická zkoumání (četba)  Mag. kurs I, Vk
-/2,-/- čt 15,00 16,35 225V
Hill
Starší novověká filosofie
Sk,112,212
-/-,2/2
Hill
Consciousness  (SA) Vk 2/-,2/- 11,40 13,20 C208
Holba
Četba mahájánových textů
141,142,143,222
-/2,-/2 9,10 10,45 225V
Holba
Sanskrt II
 Vk -/2,-/2 po 15,50 17,25 C208
Chlup
Religionistcký seminář - antropologie náboženství (SA) 144 -/2,-/2 st
10,50 12,25 225V
Chlup
Seminář k úvodu do religionistiky 105,205 -/-,2/- po 17,30 19,05 217
Chlup
Diplomní seminář 150, 152,250 -/2,-/2 po 13,20 14,55 225M
Chlup Řečtina

-/2,-/2

14,10
15,45
221
Chlup
Řecká četba pro středně pokročilé
Vk
-/2,-/2

16,00

224 (studovna)
Chotaš
Osvícenství, revoluce, romantismus  (SA)  Vk 2/-,2/- čt 13,20 14,55 225V
Jirků
Logika (SA) log  2/1,2/1 čt 8,20 10,45 217
Karásek
Recepce Kanta v německém idealismu  (SA)  Sk,112,212 2x2/2 čt 15,50 17,25 217
Karásek
Recepce Kanta v německém idealismu - četba Sk,112,212 ***
10,50 12,25 217
Karfík
Pico della Mirandola: De hominis dignitate  (SA) Vk, 103 -/2,-/- út 14,10 15,45 225V
Karfík
Diplomový seminář 
-/2,-/-
Karfík, Žemla
Renesanční filosofie v Německu  (SA)
1-1,-/-
st 15,00 16,35 221
Kohák Filosofické perspektivy v etice   (SA) neob. 
2/-,2/- út 16,40 18,15 131
Kolář
Kapitoly z analytické metafyziky  (SA) Sk,122,223 2x2/2 st 9,10 10,45 217
Kolář
Kapitoly z analytické metafyziky - četba  Sk,122,223 *** st 10,50 12,25 217
Kolman
Frege, Russell, Tractatus Vk
2/-,-/-
út
11,40
13,15
C208
Kolman, Tomala
Smysl a význam
Vk
-/2,-/-
po
14,10
15,45
C208
Komárek
Obraz lidské přirozenosti v dílech předních biologů a lékařů 19. a 20. století
Vk
2/-, -/-
st
18,00
19,30
217
Kouba
Diplomový seminář 
-/-, -/2
Kratochvíl
Uvedení k filosofii neob. 
2/-, 2/- st 9,10 10,45 131
Kratochvíl Předsokratici

2/-, 2/-
st
15,50
17,25
217
Kropáček
Klasický islám

2/-,2/-
po
15,00
16,35
217
Lyčka
Hebrejština II.   Vk 1/1, 1/1 po 9,10 10,45 225V
Lyčka
Judaismus  124,134,224
2/-,2/- po 11,40 13,15 225V
Lyčka
Fenomenologie náboženství  106,206
2/-, 2/-
12,30 14,05 225V
Machovec, D.
Vybrané problémy předsókratovské filosofie Vk 2/-,2/- st 10,00 11,35 C208
Moural
Starší novověká filosofie  (SA) Sk,112,212
2/-,-/- út
10,50
12,25
225V
Moural Starší novověká filosofie - četba A  Sk,112,212
-/2,-/- út
13,20
14,55
C342
Moural
Starší novověká filosofie - četba B  Sk,112,212
-/2,-/- út
15,00 16,35 C342 
Moural
Searl: Záhada čínské místnosti a sociální realita
Mag kurs I, Vk
-/-, 2/2
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy  Sk,110,210 2x2/2 út 9,10 10,45 217
Mráz
Aristotelova filosofie, její vznik, historická východiska a výkladové principy - četba  Sk,110,210 *** út 10,50 12,25 217
Mráz
Řecké minimum - Četba Aristotelových Kategorií I 104,204 -/2,-/-

9,10
10,45
217
Mráz
Četba Aristotelových Kategorií II  Vk
-/-,-/2

9,10
10,45
217
Neubauer Filosofické otázky přírodních věd  Vk -/2, -/2 út
15,50 17,25 225V
Novotná
Staroseverština II.  (SA) Vk
-/2,-/-
st
9,10
10,45
221
Novotný Nová fenomenologie ve Francii
Vk 2/-, 2/- čt 17,30 19,05 C208
Peregrin Úvod do analytické filosofie  (SA)
2/-, -/- čt 10,50 12,25 217
Peregrin
Seminář z analytické filosofie Vk -/-,2/- čt 10,50 12,25 217
Petříček
Pravidla v pohybu
Sk, 113,213
2/-,2/- po 11,40 13,15 217
Petříček
Aktuální myšlení  (SA)  Sk,113,213,Ds -/2,-/2 po 13,20 14,55 217
Petříček
Ideální obrazy: filosofie interpretuje umění neob. + Vk 2/-,2/- út  10,50 12,25  217
Polívka
Úvod do fenomenologie  (SA) Sk,123,222 2x2/2
12,30 14,05 217
Polívka
Úvod do fenomenologie - četba Sk,123,223 ***
14,10 15,45 217
Rezek
Úvod do Aristotelovy etiky  (SA) Mag. kurs II,Vk 2/-,2/- st 9,10 10,45 225V
Rezek
Úvod do Aristotelovy etiky - četba Mag. kurs II,Vk -/2,-/2 st 12,30 14,05 225V
Rukriglová
Četba arabských středověkých textů (SA) 141,142,143,222 1/1,1/1 út 10,00 11,35 C208
Sládek
Od midraše ke Gaonovi z Vilna 

čt
15,50
17,25
C208
Sobotka
Hegelova Fenomenologie ducha Sk,112,212 2x2/2 út 12,30 14,05 217
Sobotka
Četba Sk,112,212 *** út 14,10 15,45 217
Sousedík
J. Duns Scotus - De primo principio (SA) Vk, 103 -/2, -/2
čt
16,40 18,15 225V
Thein
Platón
Sk, 110, 210 2x2/2 út
15,50 17,25 217
Thein
Platón - četba Sk, 110, 210 ***
út
17,30 19,05 217
Thein
Aristotelský seminář (SA) Vk -/2, -/2 st
16,40 18,15 221
Tretera
Dějiny filosofie neob. 2/-,2/- st 14,10 15,45 131
Tretera
Bergson a francouzská filosofie 20. století Vk 2/-,2/- čt
14,10 15,45 217
Vítek
Řecké náboženství
114,121,131,221 2/-,2/- čt 11,40 13,15 225V


Nabídka jiných kateder, ústavů, fakult
Přednášející
Název kursu
Typ
Rozsah
Den
Od
Do
Místnost
Benyovszky
Die Technik und die
Kehre
 
Vk
-/2,-/-
čt
11,40
13,15
FHS UK, Jinonice 6020
Horský
Evropská reformace
Vk
2/-,-/-FHS UK, Jinonice
Karfík, Šír
Řecké matematické texty I.
Vk
-/2,-/-
čt
15,40
17,10
MFF UK, Sokolovská 83,  415a
Nešpor
Česká protireformace
Vk
2/-,2/-
po
8,20
9,55
FHS UK, Jinonice 6022
Nešpor Historická antropologie náboženství
Vk
2/-,2/-
út
10,00
11,35
FHS UK, Hůrka, katedra obecné antropologie
Nešpor Sociologie náboženství
Vk
2/-,2/- út
11,40
13,15
FHS UK, Hůrka, katedra obecné antropologie
Novotný
Účel a konec dějin I.: Husserl, "O původu geometrie a historicitě smyslu"  Vk
-/2,-/-
út
10,00
11,35
FHS UK, Jinonice 5023
Roraback
Leibniz and Contemporary Culture  Vk
2/-, -/-
út
17,30
19,05
102
Roraback
Spinoza and Contemporary Culture  Vk
2/-, -/- po
15,50
17,25
102
Roraback
Joyce’s Finnegans Wake and Aesthetic Joys  Vk -/-, 2/-

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 5.1.2004