Petříček, M.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
 St/Wen  12,00  14,00  223  +420-221-619-369  mirpetricek[at]gmail.com 

Curriculum vitae, bibliografie a další údaje

Výuka od r. 2005:

Filosofie po vynalezení filmu  (letní semestr 2010-2011)
Imaginární světy  (letní semestr 2010-2011)
Počátek a zprostředkování  (letní semestr 2010-2011)
Seminář aktuálního myšlení  (letní semestr 2010-2011)
Filosofie po vynalezení filmu  (zimní semestr 2010-2011)
Imaginární světy  (zimní semestr 2010-2011)
Seminář aktuálního myšlení  (zimní semestr 2010-2011)
Koncepce (lidské) svobody u středního Schellinga  (letní semestr 2009-2010)
Myšlení obrazem  (letní semestr 2009-2010)
Umělecké teorie v souvislostech  (letní semestr 2009-2010)
Znaky a stopy. Fenomenologie neukazování  (letní semestr 2009-2010)
Myšlení obrazem  (zimní semestr 2009-2010)
Umělecké teorie v souvislostech  (zimní semestr 2009-2010)
Znaky a stopy. Fenomenologie neukazování  (zimní semestr 2009-2010)
Dialog filosofie a umění  (letní semestr 2008-2009)
Kirkegaard: Nemoc k smrti a Pojem úzkosti  (letní semestr 2008-2009)
Myšlení obrazem  (letní semestr 2008-2009)
Současná filosofie v souvislostech - Myšlení po vynalezení fotografie  (letní semestr 2008-2009)
Současná filosofie v souvislostech - Myšlení po vynalezení fotografie - seminář/Otevřený seminář: aktualita filosofie II  (letní semestr 2008-2009)
Dialog filosofie a umění  (zimní semestr 2008-2009)
Myšlení obrazem  (zimní semestr 2008-2009)
Současná filosofie v souvislostech - Myšlení po vynalezení fotografie  (zimní semestr 2008-2009)
Současná filosofie v souvislostech - Myšlení po vynalezení fotografie - seminář/Otevřený seminář: aktualita filosofie I  (zimní semestr 2008-2009)
Analýza směsí (ZAČÍNÁ 3.3.!)  (letní semestr 2007-2008)
Myšlení obrazem: interpretace textů a interpretace obrazů (blokový seminář 25.4.!)  (letní semestr 2007-2008)
Úvod do filosofie  (letní semestr 2007-2008)
Myšlení obrazem: interpretace textů a interpretace obrazů  (zimní semestr 2007-2008)
Úvod do filosofie  (zimní semestr 2007-2008)
Filosofie v prvním poválečném dvacetiletí  (letní semestr 2006-2007)
Formování současné filosofie  (letní semestr 2006-2007)
Kafka a Nietzsche II - filosofický seminář  (letní semestr 2006-2007)
Kompenzace. Průhledy do myšlení Odo Marquarda  (letní semestr 2006-2007)
Myšlení 20. století v souvislostech (filosofie, umění, literatura)  (letní semestr 2006-2007)
Myšlení obrazem: interpretace textů a interpretace obrazů  (letní semestr 2006-2007)
Filosofie v prvním poválečném dvacetiletí  (zimní semestr 2006-2007)
Formování současné filosofie  (zimní semestr 2006-2007)
Kafka a Nietzsche - filosofický seminář  (zimní semestr 2006-2007)
Myšlení 20. století v souvislostech (filosofie, umění, literatura)  (zimní semestr 2006-2007)
Myšlení obrazem: interpretace textů a interpretace obrazů  (zimní semestr 2006-2007)
Myšlení obrazem  (letní semestr 2005-2006)
Základní texty filosofie 20. století  (letní semestr 2005-2006)
Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie  (letní semestr 2005-2006)
Filosofie jazyka od Locka po Wittgensteina  (zimní semestr 2005-2006)
Myšlení obrazem  (zimní semestr 2005-2006)
Úvod do filosofického myšlení se zvláštním přihlédnutím k 20. století  (zimní semestr 2005-2006)
Základní texty filosofie 20. století  (zimní semestr 2005-2006)
Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie  (zimní semestr 2005-2006)