Karásek, J.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
 St/Wen  14,30  15,30  220  +420-221-619-281  karasek[at]ff.cuni.cz 

Curriculum vitae, bibliografie a další údaje

Výuka od r. 2005:

Der frühe Hegel  (letní semestr 2010-2011)
Dynamické pojetí subjektivity  (letní semestr 2010-2011)
Dynamické pojetí subjektivity - seminář  (letní semestr 2010-2011)
Hegelova Fenomenologie Ducha III  (letní semestr 2010-2011)
Dynamické pojetí subjektivity / Empiristické metafyziky  (zimní semestr 2010-2011)
Dynamické pojetí subjektivity / Empiristické metafyziky seminář  (zimní semestr 2010-2011)
Hegelova Fenomenologie Ducha II  (zimní semestr 2010-2011)
Kausalita v raném novověku  (zimní semestr 2010-2011)
Kausalita v raném novověku - seminář  (zimní semestr 2010-2011)
Teorie poznání jako ontologický problém  (zimní semestr 2010-2011)
Druhý úvod do vědosloví  (letní semestr 2009-2010)
Hegelova Fenomenologie, kapitola "Duch"  (letní semestr 2009-2010)
Hegelova koncepce mravnosti  (letní semestr 2009-2010)
Kantova koncepce genia  (letní semestr 2009-2010)
Analytik des Erhabenen  (zimní semestr 2009-2010)
Hegelova Fenomenologie II  (zimní semestr 2009-2010)
Úvod do Hegelovy filosofie  (zimní semestr 2009-2010)
Úvod do Hegelovy filosofie - seminář  (zimní semestr 2009-2010)
Hegelova Fenomenologie - četba II  (letní semestr 2008-2009)
Kantova transcendentální dedukce ve 2.vydání Kritiky čistého rozumu  (letní semestr 2008-2009)
Kants Analytik des Schönen (ZAČÍNÁ 5.3.!)  (letní semestr 2008-2009)
Schellingova filosofie přírody (ZAČÍNÁ 5.3.!)  (letní semestr 2008-2009)
Hegelova Fenomenologie - četba  (zimní semestr 2008-2009)
Hegels Phänomenologie der Wahrnehmung  (zimní semestr 2008-2009)
Úvod do Schellingovy filosofie  (zimní semestr 2008-2009)
Úvod do Schellingovy filosofie - seminář  (zimní semestr 2008-2009)
Hegelova dialektika sebevědomí  (letní semestr 2007-2008)
Intersubjektivitätstheorie bei Fichte (něm.)  (letní semestr 2007-2008)
Schellingova praktická filosofie - četba (seminář ke skeletové přednášce Úvod do Fichtova vědosloví)  (letní semestr 2007-2008)
Úvod do Fichtova vědosloví  (letní semestr 2007-2008)
Einführung in Hegels Wissenschaft der Logik I  (zimní semestr 2007-2008)
Kants transzendentale Deduktion in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft  (zimní semestr 2007-2008)
Úvod do filosofie německého idealismu  (zimní semestr 2007-2008)
Úvod do filosofie německého idealismu - seminář  (zimní semestr 2007-2008)
Johann Gottlieb Fichte: Vědosloví 1804 (Filosofie absolutna v německém idealismu)  (letní semestr 2006-2007)
Kantova teorie poznání  (letní semestr 2006-2007)
Kantova teorie poznání - četba  (letní semestr 2006-2007)
Schelling: O bytnosti lidské svobody - četba  (letní semestr 2006-2007)
Úvod do metafyziky  (letní semestr 2006-2007)
Johann Gottlieb Fichte: Vědosloví 1804 (Filosofie absolutna v německém idealismu 1)  (zimní semestr 2006-2007)
Schelling: O bytnosti lidské svobody - četba  (zimní semestr 2006-2007)
Teorie intersubjektivity v německém idealismu  (zimní semestr 2006-2007)
Teorie intersubjektivity v německém idealismu - četba  (zimní semestr 2006-2007)
Úvod do metafyziky  (zimní semestr 2006-2007)
Kantova teorie idejí  (letní semestr 2005-2006)
Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii  (letní semestr 2005-2006)
Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii - seminář  (letní semestr 2005-2006)
Elementární filosofie a její kritika  (zimní semestr 2005-2006)
Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii  (zimní semestr 2005-2006)
Teorie intersubjektivity v německém idealismu a v jazykově analytické filosofii - seminář  (zimní semestr 2005-2006)