ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2010/2011

Zobrazit kursy: vše | filosofie | religionistika | výběrové | společný základ.  Seřadit podle: přednášejícího | času | místnosti
A B C Č D F G H Ch I J K L M N O P R S Š T U V Z
Pozn.: tučným písmem jsou zvýrazněny skeletové kursy FILOSOFIE; ve žlutých polích jsou kursy RELIGIONISTIKY; v šedých polích jsou kurzy jiných kateder.
  Přednášející Název kursu Typ Rozsah Den Od Do Místnost Kód
Benyovszky, L.M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk - četba a komentář IIVolitelný kurs-/-,-/2po15,5017,25218 AFSV00015
Beránek, O.Úvod do islámu I-IIIslám I-II2/-,2/-út14,1015,45225V ARL100180-1
Boušek, D. - Válová, D.Kuzari - překlad a interpretaceVolitelný kurs-/-,-/2st10,5012,25C238 ADIV00170
Dvořák, P.Philosophy of religionVolitelný kurs-/-,1/1po17,3019,05225V AFS100545
Fischerová, S.Hésiodovy a Platónovy mýty od 3. 3. !Seminář k dějinám náboženství-/-,1/1čt15,5017,25C147 AGRV00036
Gléonec, A.Hannah Arendt versus la philosphie politiqueVolitelný kurs-/-,2/-út14,0015,20 YMFPR666
Gléonec, A.Philosophie et phénoménologie de l'histoireVolitelný kurs-/-,2/-út15,3016,50FHS, uč. B 5022 YMFPR456
Halík, T.Filosofie náboženství (I-II)Fil. náb. / neobor.2/-,2/-čt14,1015,45131 ASZFS0003, ARL100005, ARL100090-1
Halík, T. - Motl, J.Psychologie náboženstvíPsychologie náb.2/-,2/-čt10,5012,25131 ARL100007, ARL100094-5
Halík, T.Seminář k soudobé filozofii náboženstvíFilosofický seminář, Sem. k dějinám náb.-/-,-/2út10,5012,25225V ARL100195, ARL100212
Hermann, T.Filosofie, věda a společnost v českých zemích od 2. 3.!Volitelný kurs-/-,2/-st12,3014,05225V AFSV00042
Hill, J.Mill o svoboděVolitelný kurs-/-,2/-14,1015,45217 AFSV00050
Hill, J.Preference UtilitarianismVolitelný kurs-/-,-/2po10,5012,25218 AFSV00048
Hill, J. - Mihálik, J.The Character of ConsciousnessVolitelný kurs-/-,-/2čt15,5017,25225V AFSV00049
Hladký, V.Poststrukturalistický seminář: Slova a věci IIIVolitelný kurs-/2,-/2st16:0017:30PřF, Viničná 7 MS107001
Holba, J.Četba sanskrtských buddhistických textůSeminář k dějinám náboženství-/2,-/2út15,5017,25218 ARL100187-8
Holba, J.Sanskrt IIPramen. jazyk-/2,-/2út9,1010,45218 ARL100013, ARL100017, ARL100071
Chlup, R.Domácí řecká četba: Platón, Obrana SókrataŘecká fil. četba-/-,-/2 AFS500076
Chlup, R.Řecká četba: Plútarchos, O Ísidě a Osíridovi (on-line)Řecká fil. četba, Seminář k dějinám náboženství-/2,-/2st17,3019,05225M AFS500073-4
Chlup, R.Řečtina I (on-line)kurs řečtiny, pramenný jazyk-/2,-/214,1015,45225V AFS500004-6
Chlup, R.Řečtina I - cvičení (začíná 28. 2.)Volitelný kurs-/1,-/1po10,5011,50225M AFS500046-7
Chlup, R.Řečtina II (on-line)Řecká fil. četba, Pramenný jazyk II-/2,-/210,5012,25225M AFS500024-5
Chlup, R.Seminář k úvodu do religionistiky (on-line)Sem. k úvodu-/-,-/2po17,3019,05217 ARL100003
Chlup, R.Teorie rituálu (on-line)Religionistický seminář-/-,-/2st10,5012,25C208 ARL100040
Jinek, J.Aristotelés, Politika IVolitelný kurs-/-,-/210,5012,25218 AFSV00046
Jinek, J.Filosofie násilíVolitelný kurs-/-,-/2čt17,3019,05C208 AFSV00047
Jinek, J.Jednota a mnohost areté u pozdního PlatónaVolitelný kurs-/-,-/2st14,1015,45218 AFSV00045
Jirsa, J.Aristotelés - Etika Nikomachova - seminář AEtika a politická filosofie I, Vk-/2,-/210,5012,25217 AFS100583, AFS100584, AFSV00018
Jirsa, J. - Špinka, Š.Etické problémy - seminář BEtika a politická filosofie I, Vk-/2,-/2čt10,5012,25225V AFS100424, AFS100521, AFSV00019
Jirsa, J.Political philosophy of Central European dissidenceVolitelný kurs-/-,2/-čt17,0020,00 AFSV00058
Jirsa, J.Vybrané problémy z etiky a politické filosofieEtika a politická filosofie I2/-,2/-st15,5017,25225V AFS100424, AFS100521, AFS100583, AFS100584
Kalivoda, JLatinaLatina-/2,-/2út12,3014,05217 AFS100001, AFS400009
Karásek, J. - GutschmidtDer frühe HegelVolitelný kurs-/-,-/2út15,5017,25C208 AFSV00057
Karásek, J.Dynamické pojetí subjektivityNovověká filosofie I2/-,2/-st14,1015,45225V AFS100575
Karásek, J.Dynamické pojetí subjektivity - seminářNovověká filosofie I-/2,-/29,1010,45225V AFS100575
Karásek, J.Hegelova Fenomenologie Ducha IIIVolitelný kurs-/-,-/2út12,3014,05218 AFSV00041
Kolman, V. - Peregrin, J.Logicko-filosofický seminář II (začíná až od 28. 2.)Volitelný kurs-/-,-/2po15,5017,25217 AFSV00012
Kolman, V.Logika-přednáška (on-line)Logika1/1,1/1út10,5012,25217 AFS100002, AFS400001
Kolman, V. - Víta, M.Rozšiřující cvičení z logikyVolitelný kurs-/2,-/2út9,1010,45217 AFS100219, AFS100220
Kolman, V. - Janoušek, H.Syntetické apriori (kurz začíná až 1. 3.)Volitelný kurs-/-,-/2út15,5017,25217 AFSV00030
Kolman, V.WittgensteinAnalytická filosofie I2/2,2/2po10,5012,25217 AFS100580, AFS100581
Kolman, V. - Vraný, M.WittgensteinAnalytická filosofie I2/2,2/2po9,1010,45217 AFS100580, AFS100581
Kostićová, Z.Prameny k mayskému náboženstvíSeminář k dějinám náboženství-/-,-/212,3014,05217 ARL100197
Kouba, PavelKantova "Kritika soudnosti" . První díl. (četba pro doktorandy)Volitelný kurs-/-,-/2čt17,3019,10225V 
Kouba, PavelNietzschův "Antikrist"Volitelný kurs-/-,-/2st14,1015,50C342 AFSV00054
Kouba, PetrDoctor Frankenstein and his Colleagues IIVolitelný kurs-/2,-/-po12,3014,05218 AFSV00053
Kouba, PetrPolitická filosofie Petra Chelčického IIVolitelný kurs-/-,-/2čt14,1015,45218 AFSV00026
Kouba, PetrVálka a mírNeoborová filosofie2/-,2/-čt17,3019,05131 ASZFS0019
Kozák, J.Ódin v mýtu a rituálu - seminářSeminář k dějinám náboženství-/-,-/2st14,1015,45C208 ARL100203
Kratochvíl, Z.Řecké obrázky IIvolitelný kurs-/-,-/2st10,5012,25217 AFS100161
Kratochvíl, Z.Uvedení k filosofiiNeoborová filosofie2/-,2/-st15,5017,25131 ASZFS0002
Lyčka, M. - Chlup, R.Bakalářský / Diplomový seminářDipl. seminář-/2,-/2po14,1015,45225V ARL100018, ARL500023
Lyčka, M.Četba hebrejských náboženských textůSeminář k dějinám náboženství-/2,-/212,3014,05218 ARL100189-90
Lyčka, M.Hebrejština IPramenný jazyk I-/2,-/2po10,5012,25225V ARL100043-4
Lyčka, M.Judaismus I-IIJudaismus I-II2/-,2/-po9,1010,45225V ARL100101-2
Lyčka, M.Mircea Eliade: Posvátné a profánníReligionistický seminář-/-,-/210,5012,25225V ARL100047
Němec, V.Filo. 19. a 20. stol. - seminář B: Četba textů z filosofie existenceFilosofie 19. a 20. stol. I, Vk-/2,-/2čt14,1015,45225V AFS100577, AFSV00008
Němec, V.Filosofie existenceNeoborová filosofie2/-,2/-st12,3014,05131 ASZFS0022
Němec, V.Plótínos, Enneada V,1 [10]: O třech počátečních hypostasíchVolitelný kurs-/-,-/2čt19,1020,45225V AFSV00051
Němec, V.Středověká filosofie I - Platónská tradice ve středověkuStředověká filosofie I-/-,1/1út15,5017,25225V AFS100573, AFSV00055
Novák, L.Antika a středověk pro pokročilé - Duns Scotus - důkaz Boží existenceMagisterský kurs I, lat. četba, Vk-/-,-/2čt10,5012,25 AFS500071, AFS100586
Novák, L.Středověká filosofie I - Vrcholná scholastikaStředověká filosofie I, Vk1/1,1/1čt12,3014,05217 AFS100573
Novotný, K.Husserl: Passive SynthesisVolitelný kurs-/-,-/28,009,30FHS, uč. B 5020 YPRMF09876
Novotný, K.Le corps en philosophie et en sciences socialesVolitelný kurs-/-,-/2 YMFPR345
Novotný, K.Patočka, Papiers phénomenologiquesVolitelný kurs-/-,2/-čt11,0012,20FHS, uč. B 5020 YMPFR56789
Ostřanský, B.Úvod do islámské mystiky I-IIIslám II2/-,2/-čt9,1010,45217 ARL100182-3
Palkoska, J.Empiristické metafyzikyNovověká filosofie I2/2,2/2st14,1015,45217 AFS100574
Palkoska, J.Empiristické metafyziky - seminářNovověká filosofie I2/2,2/2čt15,5017,25217 AFS100574
Palkoska, J. - Ritter, M. - Marvan, T.Filosofie jako zrcadlo přírody?Magisterský kurs2/2,2/2út12,3014,05225V AFS500072
Palkoska, J. - Ritter, M. - Marvan, T.Filosofie jako zrcadlo přírody? seminářMagisterský kurs2/2,2/2út17,3019,05217 AFS500072
Petříček, M.Filosofie po vynalezení filmuSoučasná fil. I, Fenomenologická fil. I, Vk2/-,2/-st12,3014,05217 AFS100578, AFS100579, AFSV00037
Petříček, M.Imaginární světyVolitelný kurs2/-,2/-čt12,3013,55FAMU, uč.U1 AFSV00040
Petříček, M.Seminář aktuálního myšleníSoučasná fil. I, Fenomenologická fil. I, Vk-/2,-/2st17,3019,05217 AFS100578, AFS100579, AFSV00038
Pokorný, M.Filosofie, literatura, poetikaNeoborová filosofie2/2,2/2po12,3014,05131 ASZFS0021
Polívka, J.Úvod do fenomenologie IVVolitelný kurs-/-,-/2čt9,1010,45218 AFSV00032
Přikryl, P. - Petříček, M.Počátek a zprostředkováníVolitelný kurs-/-,-/2st10,5012,25218 AFSV00052
Rezek, P.Fenomenologická metafyzika IIVolitelný kurs1/1,1/1st9,1010,45225V AFSV00033
Ritter, M.Benjaminovy pravdy, dějiny, kontextyFilosofie 19. a 20. stol. I2/2,2/2st15,5017,25217 AFS100576
Ritter, M.Benjaminovy pravdy, dějiny, kontexty - seminář AFilosofie 19. a 20. stol. I2/2,2/2st10,5012,25225V AFS100576
Rytíř, J.Wilhelm von Humboldt: O studiu starověku, zejména starověku řeckéhoVolitelný kurs-/-,-/2po17,3019,05C147 ALTV00050
Sepp, H. R.Phänomenologie, Konfuzianismus, Buddhismus - 19. 3., 26. 3., 9. 4., 16. 4., 14. 5., 21. 5.Volitelný kurs2/2,2/2so14,3017,30FHS, uč. B 5023 YMFPR22
Sepp, H. R.Wie entfaltet sich Wissen? Die Geschichtlichkeit von Wissen and Wissenschaft (19. 3., 26. 3., 9. 4., 16. 4., 14. 5., 21. 5.Volitelný kurs2/2,2/2so10,0013,00FHS, uč. B 5023 YMFPR11
Schifferová, V.Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšleníNeoborová filosofie2/-,2/-st10,5012,25131 ASZFS0020
Sládek, P.Židovské myšlení a kultura 16. století: osobnosti a trendyVolitelný kurs-/-,2/- ARL100185
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy filosofieVolitelný kurs2/2,2/2po14,1015,45218 AFSV00028
Sobotka, M.Vybrané kapitoly z Hegelovy filosofie - seminářVolitelný kurs2/2,2/2út14,1015,45218 AFSV00028
Sousedík, S.Antropologie Tomáše Akvinského z hlediska soudobé filosofie mysliVolitelný kurs-/2,-/2čt9,1010,45225V AFSV00003
Sousedík, S.Kantova Kritika praktického rozumuVolitelný kurs-/2,-/2út19,1020,45225V AFSV00002
Sousedík, S.Kantova transcendentální dialektika v Kritice čistého rozumuVolitelný kurs-/-,-/2čt19,1020,45217 AFSV00043
Strnad, J.Dějiny indických náboženství I-IIIndická náboženství I-II2/-,2/-čt17,,3019,05217 ARL100191-2
Špinka, Š. - Kouba, PavelBakalářský / diplomový seminářBakalářský/diplomový seminář-/-,-/2st17,3019,05225V AFS100197, AFS400006
Špinka, Š.Mnohé jedno (Platónův Parmenidés) - Antika a středověk pro pokročiléMagisterský kurs I, Vk-/-,-/2čt17,3019,05218 AFS500071, AFSV00056
Špinka, Š.Timaios (Antická filosofie - seminář B)Antická filosofie I, Vk-/2,-/212,3014,05225V AFS100572, AFSV00021
Thein, K.Antická filosofieAntická filosofie I2/-,2/-út14,1015,45217 AFS100571, AFS100572
Thein, K.Antická filosofie - seminář AAntická filosofie I, Vk-/2,-/2út17,3019,05225V AFS100571, AFSV00020
Thein, K.Hobbes, Leviathan, I. kniha O člověkuVolitelný kurs-/2,-/2čt12,3014,05225V AFSV00001
Tretera, I.Bergson a moderní francouzská filosofieVolitelný kurs2/-,2/-čt14,1015,45217 AFS100091
Tretera, I.Dějiny filosofieNeoborová filosofie2/-,2/-st14,1015,45131 ASZFS0006
Vitásková, M.Arabština pro religionisty IPramenný jazyk I-/2,-/2st12,3014,05C208 ARL100199-200
Zajíček, S. - Palkoska, J.Matematika a fyzika pro filosofyVolitelný kurs-/-,-/2po12,3014,05225V AFSV00044
Zuska, V. - Kulka, T. - Ševčík, M.Estetika v kontextu filosofieNeoborová filosofie2/-,2/-po15,5017,25131 ASZFS0010

ARCHIV: 2004/05: LS, ZS 2003/04: LS, ZS 2002/03: LS, ZS 2001/02: LS, ZS 2000/01: LS, ZS 1999/00: LS, ZS

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 30.8.2011 17:15